Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Tải bản đầy đủ - 0trang

N,T

ghi sổChứng từ

SốNgày

thángDiễn giải05/06

0000106 05/06 Thu bằng tiền mặt

Doanh thu hướng

05/06

0000106 05/06 dẫn phần mềm

Thuế GTGT đầu ra

05/06

0000106 05/06 phải nộp

Thu tiền KH

thanh tốn tiền

15/06 PBC

15/06 cơng trình NVH

Thu tiền KH

15/06 PBC

15/06 thanh tốn tiền

cơng phụ

trìnhtùng

NVH

Mua

các

18/6

0001828 18/6 loại

Thuế GTGT Đầu

18/06

0001828 18/06 vào được khấu trừ

Thanh toán tiền

mua phụ tùng

21/06

0001828 21/06

Thanh toán

22/06

0073868 22/06 tiền cước

Thuế GTGT Đầu

22/06

0073868 22/06 vào được khấu trừ

22/06

0073868 22/06 Trả bằng tiền mặt

Rút tiền gửi ngân

hàng nhập quỹ tiền

30/06 PBN

30/066 mặt

Rút tiền gửi ngân

hàng nhập quỹ tiền

30/06 PBN

30/06 mặt

Cộng số phát sinhNgười ghi sổĐã

ghi

sổ

cái

STT

dòng345 111Nợ2,000,0005111,818,1823473331181,818360 112

36189,000,00013189,000,000362 156122,620,000363 13312,262,000364

331134,882,000

491 642

492 133

493

111..

667 111346

1,925,000

192,500

2,117,50060,000,000668

112

60,000,00014,241,341,75614,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcKế toán trưởngSV: Phạm Thị Thu HuyềnSố tiềnTK

đối

ứng27Lớp B053002Khoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiKế tốn tiến hành ghi sổ cái tiền mặt, sổ cái tiền gửi ngân hàng.

Đ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongMẫu sốS03b-DNĐ/c: Tổ 3- Phường Phan ThiếtBan hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài ChínhMST: 5000.818.179

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111Ngày

tháng ghi

sổChứng từASố

hiệu

BNgày

tháng

C05/06/2016

05/06/201622/06/2016

22/06/2016

106

10673868

73868

05/06/2016

05/06/201622/06/2016

22/06/2016

30/06/2016

PBN

30/06/2016

Người ghi sổSV: Phạm T Thu HuyềnDiễn giảiNhật ký

chung

Trang

sổSTT

dòngSố tiền

TKđối

ứngD

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳDoanh thu bán hàng

Thuế GTGT đầu ra phải nộpThanh toán tiền cước Internet

Thuế gtgt đầu vào được khấu trừRút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền

mặtCộng Số phát sinh

Số dư cuối kỳF55

5556

56

345

345493

493

511

3331642

133

1,818,182

181,818

60

667

11260,000,000Kế tốn trưởngNợ

1

427,044,544

2

1,925,000

192,500

369,900,000

225,946,600

570,997,944

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámĐốc28Lớp B053002Đ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long Mẫusố S03b-DN

Ban hành theo Thông tư sốĐ/c: Tổ 3- Phường Phan Thiết200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của

Bộ Tài ChínhMST: 5000818179SỔ CÁI

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Số hiệu: 112

Ngày

tháng ghi

sổChứng từASố

hiệu

BNgày

tháng

C15/06/201630/06/2016

GBCGBC

NgườighisổNhật ký chung

Diễn giải

D

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳ

Công ty TNHH Minh Phương Thanh tốn tiền cơng

15/06/2016 trình

30/06/2016 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Cộng SPS

Số dư cuối kỳKếtốntrưởngTrang

sổ

ESTT

dòng

G5560

360668

TK đối

ứng

HSố tiền

Nợ

1

105,800,976131111

89,000,000

2,893,512,884

259,163,860

2

60,000,0002,740,150,000Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámđốcKế toán tiền tiến hành ghi sổ chi tiết quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàngĐ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tảiDuy Long

Địa Chỉ: Tổ 3- Phường Phan Thiết

MST: 5000818179Mẫu số S07a-DN Ban hành theo

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Sổ kế tốn chi tiết quỹ tiền mặt

Tài khoản:111

Tháng 06/2016

Đơn vị tính : VNDNgày tháng

ghi sổ

ANgày

tháng

chứng từ

B

05/06/201622/06/2016

05/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/2016Người ghi sổSố hiệu chứng

từ

Thu

Chi

C

D

PT

37

PT

42PC57

Diễn giải

F

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳThu tiền bán hàngThanh toán bằng tiên mặtRút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ

tiền mặtCộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế tốn trưởngTK đối

ứng

E

511642,133112

Số phát sinh

Nợ

1Số dư2

2,000,000Ghi

chú3

427,044,544

430,780,000

… …

1,540,000 366,662,408

… …60,000,000

549,008,300… …369,900,000

225,946,600

570,997,944

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámĐốcĐơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Địa Chỉ: Tổ 3 Phường Phan Thiết

MST: 5000818179Mẫu số S08-DN Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài ChínhSổ Tiền Gửi Ngân Hàng

Nơi mở giao dịch: BIDV Tuyên QuangSh

iu

t

à

i

k

h

on

g

i

a

o

dc

h: 34110001062293Đơn vị tính : VNDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x