Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đường diễu nẹp áo

Đường diễu nẹp áo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc

học: Vẽ Kỹ ThuậtĐề cương môn3.1.4. Vai con, chân cầu vai áo

aba, Thân áo

b, Cầu vai áo1. đường may chắp vai con

2. Đường may mí vai con123.1.5. Gấu áo ( Áp đụng dường may mí ngầm)

3.1.5. Sườn áo:( Áp dụng đường may can rẽ hoặc đường may cuốn đè)

3.2. Quần âu nam16Trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc

học: Vẽ Kỹ ThuậtĐề cương mơnTÚI HẬU HAI VIỀN DẸT

c

bb6

2da1

3a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Thân quần

Lót túi

Sợi viền

Đáp Túi

May viền túi dưới vào thân quần

May viền túi trên vào thân quần

Mí chân viền túi dưới

Ghim sợi viền dưới vào lót túi

May đáp vào lót túi

May chặn ngầm gáy túi

May lộn lót túi5

c

47177Trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc

học: Vẽ Kỹ ThuậtĐề cương mônTúi dọc chéo

a. Thân trước

b. Thân sau

c. Lót túi

d. Đáp sau

e. Sợi dóng

1. may đáp sau vào lót túi sau

2. may miệng túi vào Thân trước

3. May cạnh đáp trước

4. Diễu miệng túi

5. May chặn miệng túi phía trên

6. May lộn đáy lót túi

7. Ghim đáp túi với dọc quần

8. May dọc quần

9. May dọc thân sau với lót túi

10. May cặp gáy túi

11. Diễu đáy lót túi

12. Chặn miệng túi dưới

13. Ghim lót túi phía cạpcd10

1

8923

4e5ab12

711

618Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đường diễu nẹp áo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×