Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

8. Phụ lục

• Đưa thêm một số thơng tin cần thiết

để thuyết minh cho kết quả nghiên

cứuCÁC NGUYÊN TẮC VÀNG

• Văn phong khoa học

– Thể bị động

– Khách quan• Ngơn ngữ toán học:– Các quan hệ định lượng (số liệu rời rạc, bảng số liệu,

biểu đồ, đồ thị toán học, v.v…)• Sơ đồ:– Cho hình ảnh khái qt về cấu trúc hệ thống, nguyên lý

vận hành của hệ thống v.v…• Hình vẽ:– Tương quan khơng gian, khơng đòi hỏi cụ thể• Ảnh:– Các sự kiện sống độngĐẶC ĐIỂM MỘT BÁO CÁO TỐT5 đặc điểm chính của một báo cáo

tốt

Thơng tin đầy đủ, chính xácLời văn hấp

dẫnĐúng ngữ pháp,

chính tảLogicNgắn gọn, rõ ràngLogic

• Cấu trúc báo cáo thể hiện tiến trình suy nghĩ,

phân tích khoa học từ đầu đến cuối (Đặt vấn

đề_Tổng quan_PP NC_Kết quả_Kết luân

Khuyến nghị: logic)

• Mỗi kết luận là kết quả của q trình phân

tích chi tiết các vấn đề đặt ra trong nghiên

cứu.

• Mỗi khuyến nghị phải dựa trên những kết

luận về các vấn đề đã được phân tích.Thơng tin đầy đủ chính xác

• Phân tích kỹ những điều đã đạt được

• Mỗi nhận định phải dựa trên những thơng

tin cụ thể, chính xác, cập nhật.

• Mỗi suy luận, phát hiện phải có lý lẽ lập

luận rõ ràng, thể hiện sự suy nghĩ kỹ

lưỡng và logic.Ngắn gọn rõ ràng

Viết thẳng vào vấn đề cần viết

Khơng viết nhắc lại

Không viết dài hơn mức cần thiết

Mỗi đoạn văn chỉ viết một ý

Dùng bảng, biểu đồ cho những phần liệt

kê thơng tin.Đúng ngữ pháp, chính tả

• Câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ, và các thành

phần phụ cần thiếtLời văn hấp dẫn

• Dùng từ chính xác, từ ngữ có hình ảnh, ví

dụ đặc trưng.CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!

 Thời gian báo cáo 15 phút: khơng

q nhiều Slide, nên 10-12 phút

 8-10 dòng/ 1 Slide

 Yếu tố khá quyết định trong điểm

khóa luận: Chú ý cao

 Màu tương phản giữa nền chữ và

ảnh: chú ý chất lượng projectorCHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!

 Dễ theo dõi, logic vấn đề, chú ý nhấn

mạnh kết quả đạt được

 Ưu tiên bảng, biểu đồ cho minh họa

thông tin (Link?)

 Tập đi tập lại nhiều lần báo cáo, như thật

 Hỏi không rõ bỏ qua, khơng mất bình

tĩnh (Cần cọc (bám)…bình tĩnh)

 Trả lời ngay khi hỏi xong (ghi chép cẩn

thận các câu hỏi, khơng bỏ sót)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×