Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kính chào quý thầy cô!

Kính chào quý thầy cô!

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Nếu thầy cơ đã sử dụng thêm HTBT thì HTBT đó có nguồn gốc từ

(có thể đánh dấu vào nhiều lựa chọn)

□ Sách tham khảo□ Mạng internet□ Tự xây dựng6. HTBT mà thầy cô đã sử dụng được thiết kế theo (có thể đánh dấu vào nhiều lựa chọn)

□ Bài học□ Chương□ Chuyên đề7. Cách thức mà thầy cô đã sử dụng HTBT (có thể đánh dấu vào nhiều lựa chọn)

□ HS tự giải sau khi học xong bài học.

□ GV giải bài mẫu, HS về nhà làm bài tập tương tự.

□ GV giải bài mẫu, HS về nhà làm bài tập tương tự có kèm theo đáp số.

□ Cho học sinh thảo luận theo nhóm rồi yêu cầu thành viên trong nhóm thuyết trình

□ GV gợi ý để học sinh tự xây dựng tiến trình luận giải cho từng dạng bài tập cụ thể

8. Số lượng bài tập trung bình mà thầy cơ hướng dẫn giải trong 1 tiết học là

□2□3□4□5□ Nhiều hơn 5.9. Với mỗi bài tập trên lớp, số HS làm được vào khoảng

□ Dưới 25%□ 25% - 50%□ 50% - 75%□ Trên 75%.10. Những khó khăn mà thầy cô gặp phải trong khi dạy BTHH (1 ứng với mức độ

thấp nhất, 5 ứng với mức độ cao nhất)Khó khăn1Mức độ khó khăn

2

3

45- Khơng đủ thời gian

- Trình độ HS khơng đều

- Khơng có HTBT chất lượng hỗ trợ HS tự học

- Khác…

III. VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI

TẬP HỖ TRỢ TỰ HỌC

11. Theo thầy cô, việc xây dựng HTBT hóa học hỗ trợ HS tự học là

□ Rất cần thiết□ Cần thiết□ Bình thường□ Khơng cần thiết12. Mục đích của việc sử dụng bài tập nhằm:

□ Đảm bảo kiến thức cơ bản cho HS□ Đảm bảo điểm số bài kiểm tra□ Nhằm hướng dẫn HS tự rút ra quy luật giải toán cho 1 dạng bài cụ thểP2□ Khuyến khích HS nhìn nhận 1 vấn đề, 1 bài tốn dưới nhiều khía cạnh

□ Giúp HS phát hiện và giải quyết vấn đề

13. Theo thầy cơ, HTBT hóa học hỗ trợ HS tự học phải (1 ứng với mức độ thấp

nhất, 5 ứng với mức độ cao nhất)

Biện pháp1Mức độ cần thiết

2

3

45- Soạn theo từng bài học

- Phân dạng

- Có hướng dẫn cách giải cho từng dạng

- Có bài giải mẫu cho từng dạng

- Có đáp số cho các bài tập tương tự

- Xếp từ dễ đến khó

- Có bài tập tổng hợp để HS hệ thống và củng

cố kiến thức

- Khác…

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô và mong sẽ tiếp tục nhận

được những ý kiến đóng góp, bổ sung.P3PHỤ LỤC 2: PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN

Chào các em!

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng BTHH lớp 10 ở trường THPT, mong

các em cho ý kiến về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh (x) vào các ơ lựa chọn.

Cám ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các em!

I. THƠNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: (có thể ghi hoặc khơng) ………………………Lớp:…………….

Trường:……………………………Tỉnh (thành phố):………………

Địa điểm trường:□ Thành phố□ Tỉnh□ Nông thôn□Vùng sâuII. THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP

1. Đối với giờ BTHH, em cảm thấy

□ rất thích□ thích□ bình thường□khơng thích.2. Thời gian em dành để làm BTHH trước khi đến lớp

□ không cố định□ khoảng 30 phút□ 30 phút đến 60 phút □trên 60 phút3. Em chuẩn bị cho tiết bài tập như thế nào ?

□ Làm trước những bài tập về nhà

□ Đọc lướt qua các bài tập□Đọc, tóm tắt, ghi nhận những chỗ chưa hiểu

□ Không chuẩn bị gì cả4. Khi gặp một bài tốn khó, em

□ Mày mò tự tìm cách giải□ Xem kỹ bài mẫu GV đã hướng dẫn□ Tham khảo lời giải trong sách bài tập □ Chán nản, không làm

5. Với bài tập về nhà, số bài em làm được vào khoảng

□ dưới 25%□ 25%-50%□ 50%-75%□ trên 75%.6. Thời gian GV dành để giải bài mẫu ở lớp

□ Dư để theo dõi và ghi chép□ Vừa đủ để theo dõi và ghi chép□ Đủ để theo dõi nhưng chưa kịp ghi chép□ Không đủ để theo dõi và ghi chép7. Sau khi giải 1 bài tập trên lớp, em tìm bài tập tương tự để giải

□ Chưa bao giờ□ Thỉnh thoảng □ Thường xuyên □ Rất thường xuyênP48. Em gặp phải những khó khăn nào khi giải BTHH ?KhơngKhơng- Thiếu bài tập tương tự

- Khơng có bài giải mẫu

- Các bài tập lộn xộn không theo dạng

- Các bài tập không được xếp từ dễ đến khó

- Khơng có đáp số cho bài tập tương tự

9. Theo em để thành thạo 1 dạng bài tập em cần

- GV giải kỹ 1 bài mẫu

- Em xem lại bài tập đã giải

- Em tự làm lại bài tập đã giải

- Em từng bước làm quen và nhận dạng bài tập

- Em làm các bài tập tương tự

10. Em chưa thích bài tập ở những điểm nào ?

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

III. VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

11. Để học tốt mơn hóa, theo emKhơng

Chỉ cần học trên lớp là đủ

Học thêm (ở nhà GV hoặc trung tâm)

Dành nhiều thời gian tự học có sự hướng dẫn của thầy cơ

12. Khi thi hoặc kiểm tra, để đạt kết quả cao thì theo các em, yếu tố tự học, tự

nghiên cứu của mình là?

□ Rất cần thiết□ Cần thiết□ Bình thườngP5□ Không cần thiết13. Lý do các em cần phải tự học ở là vì:

KhơngKhơngGiúp HS hiểu bài trên lớp sâu sắc hơn

Giúp HS nhớ bài lâu hơn

Phát huy tính tích cực của HS

Kích thích hứng thú tìm tòi nâng cao mở rộng kiến thức

Tập thói quen tự học và tự nghiên cứu suốt đời

Rèn luyện thêm khả năng suy luận logic

Nội dung đang học thường đề cập trong các kì thi

Lí do khác...

14. Em sử dụng thời gian tự học

Để đọc lại bài trên lớp

Để chuẩn bị bài trên lớp theo hướng dẫn

Để đọc tài liệu tham khảo

15. Cách thức tự học của em là gì?KhơngChỉ học bài, làm bài khi cần thiết

Học theo hướng dẫn, có nội dung câu hỏi, bài tập của GV

Chỉ học phần nào quan trọng, cảm thấy thích thú

16. Những khó khăn mà em gặp phải trong q trình tự học làKhơngKhơngThiếu tài liệu học tập, tham khảo

Thiếu sự hướng dẫn cụ thể cho việc học tập

Kiến thức rộng khó bao quát

17. Theo em, những tác động đến hiệu quả của việc tự học là

Niềm tin và sự chủ động của HS

Sự tổ chức, hướng dẫn của thầy

Tài liệu hướng dẫn học tập

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của các em !

PHỤ LỤC 3 :

HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

PHẦN PHI KIM HÓA HỌC 10

1. Hệ thống bài tập nhóm Halogen

1.1. Bài tập tự luận

Dạng 1: Hồn thành sơ đồ biến hóaP6Bài 1: Viết các phương trình hóa học xảy ra cho các sơ đồ sau: (ghi rõ điều kiện nếu

có)

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

a) HCl 

 Cl2  

 FeCl3 

 NaCl  

 HCl (6)

CuCl2 

 AgCl

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

( 6)

b) KMnO4 

 Cl2  

 HCl 

 FeCl3  

 AgCl 

 Cl2 

 Br2

(7)

��

� I2Bài 2: Hoàn thành các PTHH sau đây:

a) Fe3O4 + (B) → (C) + (D) + (E)

(C) + NaOH → (F)↓ + Na2SO4

(D) + KOH → (G)↓ + (H)

(C) + KMnO4 + (B) → MnSO4 + (D) + (H) + (E)

(G) + (I) → (K) + (E)

(F) + O2 → (E) + (G)

(D) + KI → (C) + (H) + I2

(C) + Al → (M) + (L)

(L) + (I) → (N) + H2↑

(N) + Cl2 → (K)

(1)

b) KClO3 

 A+ BA + MnO2 + H2SO4 → C + D + E + F

A đp  G + C

G + H2O → L + M

C + L → KClO3 + A + FP7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kính chào quý thầy cô!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×