Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Dự kiến xây dựng nội dung dạy học

b. Dự kiến xây dựng nội dung dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

…………………………………………………………………………………

d) Khi tung một đồng xu thì có mấy khả năng sẽ xảy ra? Đó là

những khả năng nào?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………39Bước 2: Làm thử thí nghiệm

Trong bước này, giáo viên hướng dẫn và cho học sinh làm

thử thí nghiệm để tránh sai sót trong khi thực hành.

Bước 3: Thực hành thí nghiệm

-Trong bước này, học sinh tiến hành làm thí nghiệm và ghilại kết quả. Giáo viên quan sát, hỗ trợ, điều chỉnh cho học sinh.

Ví dụ: Học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả vào

phiếu sau:

PHIẾU BÀI TẬP 2

Em hãy cùng bạn thực hiện thí nghiệm sau: gieo một đồng xu liên tiếp 30

lần. Sau mỗi lần gieo, hãy ghi lại kết quả vào bảng sau.

Lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Mặt xuất hiệnLần

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Mặt xuất hiện-Tổng số lần xuất hiện mặt sấp là: ……-Tổng số lần xuất hiện mặt ngửa là: ……Lần

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Mặt xuất hiệnBước 4: Chia sẻ kết quả, rút ra kết luận

-Các nhóm chia sẻ kết quả thu được.-Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức.2.2.2.2. Ví dụ minh họa

Kế hoạch dạy học thực hành thí nghiệm về khả năng xảy

ra của một số sự kiện (lớp 3).

I. Mục tiêu

40Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau:

-Biết được khả năng xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa khitung đồng xu là như nhau.

-Thực hiện được thí nghiệm tung đồng xu rồi kiểm đếm sốlần lặp.

-Rèn luyện tính cẩn thận nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giảiquyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

II.Chuẩn bị

Phiếu bài tập, đồng xuIII.Các bước dạy họcBước 1: Làm quen với đồng xu

*Hoạt động nhóm

-Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm bắt nhiệm vụ của phiếu bài tập 1.Phiếu bài tập này yêu cầu học sinh quan sát đồng xu của nhóm mình để rút ra

được các đặc điểm của đồng xu: hình dáng, chất liệu, các mặt và các khả năng có

thể xảy ra khi tung đồng xu.

-Nhóm trưởng nhận phiếu học tập và tổ chức cho các bạn thực hiện-Các nhóm trình bày, nhận xét kết quả đã thảo luận-Giáo viên nhận xét-Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm bắt nhiệm vụ của phiếu bài tập 2.

Bước 2: Làm thử thí nghiệm-Giáo viên hướng dẫn làm thí nghiệm-Học sinh tung thử đồng xu

Bước 3: Thực hành thí nghiệm

*Hoạt động nhóm-Nhóm trưởng điều hành các làm làm thí nghiệm tung đồngxu 30 rồi kiểm đếm số lần lặp của mặt sấp hoặc mặt ngửa, điền

kết quả vào phiếu học tập.

Bước 4: Chia sẻ kết quả, rút ra kết luận

-Các nhóm chia sẻ kết quả thu được.

41-Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức: Khả năng xuất hiện mặt sấp hoặcmặt ngửa khi tung đồng xu là như nhau.

PHIẾU BÀI TẬP 1

Em hãy quan sát đồng xu và cho biết những thông tin sau

đây:

e) Đồng xu có hình dạng gì?

…………………………………………………………………………………

f) Đồng xu thường được làm bằng chất liệu gì?

…………………………………………………………………………………

g) Đồng xu có mấy mặt? Đó là những mặt nào?

…………………………………………………………………………………

h) Khi tung một đồng xu thì có mấy khả năng sẽ xảy ra? Đó là

những khả năng nào?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

PHIẾU BÀI TẬP 2

Em hãy cùng bạn thực hiện thí nghiệm sau: gieo một đồng xu liên tiếp 30

lần. Sau mỗi lần gieo, hãy ghi lại kết quả vào bảng sau.

Lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Mặt xuất hiệnLần

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Mặt xuất hiệnLần

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Mặt xuất hiện- Tổng số lần xuất hiện mặt sấp là: ……

- Tổng số lần xuất hiện mặt ngửa là: …….CHƯƠNG 3. THỰC NGIỆM SƯ PHẠM

423.1. Mục đích thực nghiệm

- Đánh giá, kiểm chứng lại tính hiệu quả của các hoạt động

dạy học yếu tố xác suất ở lớp hai và ba đã đề xuất.

- Đánh giá, kiểm chứng mức độ khả thi của đề tài nghiên

cứu và giúp cho chúng tôi sử dụng các hoạt động dạy học này

trong dạy học Toán có chứa yếu tố xác suất được hiệu quả.

- Có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản

thân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn

Tốn nói chung và các yếu tố xác suất ở tiểu học nói riêng.

3.2. Nội dung thực nghiệm

Chúng tơi đã tiến hành xây dựng các hoạt động dạy học và

kế hoạch dạy học về dạy học tính chắc chắn và không chắc

chắn của một sự kiện; dạy học thực hành thí nghiệm về khả

năng xảy ra của một số sự kiện và thực nghiệm trên 2 đối

tượng: giáo viên và học sinh. (kế hoạch dạy học xem ở phụ lục

4)

- Về phía giáo viên: chúng tơi đã tiến hành khảo sát, thu

thập ý kiến của 11 giáo viên của hai khối 2 và 3 về mức độ phù

hợp của các hoạt động dạy học và nội dung dạy học tính chắc

chắn và khơng chắc chắn của một sự kiện; dạy học thực hành

thí nghiệm về khả năng xảy ra của một số sự kiện.

- Về phía học sinh: chúng tôi đã tiến hành dạy học 2 tiết ở

lớp 2 và 3. Cụ thể, ở lớp 2 chúng tôi đã tiến hành dạy học về

tính chắc chắn và khơng chắc của một sự kiện. Ở lớp 3, chúng

tôi dạy học thực hành thí nghiệm về khả năng xảy ra của một sự

kiện (cụ thể là thí nghiệm tung đồng xu).

Sau 2 tiết dạy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhằm thu

thập ý kiến học sinh sau tiết dạy (nội dung phiếu khảo sát xem ở

phần phụ lục).

433.3. Phương pháp thực nghiệm

Nhằm thu được những kết quả chính xác, chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Phương pháp xử lí thơng tin

- Phương pháp tổng kết kinh ngiệm

3.4. Tổ chức thực nghiệm

Để việc thực nghiệm đạt kết quả, đánh giá đúng tính khả thi

của đề tài, chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo khi tiến hành thực

nghiệm. Bao gồm:

- Xây dựng các hoạt động dạy học yếu tố xác suất, gồm: dạy

học tính chắc chắn và khơng chắc chắn của một sự kiện; dạy

học thực hành thí nghiệm về khả năng xảy ra của một số sự

kiện.

- Xây dựng hai kế hoạch bài học cho hai bài về dạy học tính

chắc chắn và không chắc chắn của một sự kiện; dạy học thực

hành thí nghiệm về khả năng xảy ra của một số sự kiện.

- Phát phiếu khảo sát cho 11 giáo viên ở hai khối lớp 2 và 3.

Yêu cầu giáo viên đánh giá theo mức độ phù hợp của các hoạt

động dạy học và nội dung dạy học. Sau khi giáo viên đã hồn

thành phiếu đánh giá, chúng tơi thu lại và xử lí kết quả.

- Phát phiếu khảo sát cho 70 học sinh hai lớp 2/3 và lớp 3/3.

Yêu cầu học sinh đưa ra ý kiến của mình về sự hứng thú đối với

tiết học, tính vừa sức của các bài tập theo các mức độ. Sau khi

học sinh hồn thành phiếu đánh giá, chúng tơi thu lại và xử lí

kết quả.

3.5. Kết quả thực nghiệm

3.5.1. Đối với học sinh

Ở lớp 2, trong quá trình dạy học bài về tính chắc chắn và

khơng chắc chắn của một sự kiện, chúng tôi nhận thấy rằng đa

44số các học sinh đều cảm thấy hào hứng, tích cực khi được tự

mình tham gia các hoạt động học tập để rút ra kiến thức. Bên

cạnh đó, cũng có một số học sinh còn rút rè, ít tham gia. Với các

học sinh này, chúng tơi ln động viên, khuyến khích nên các

em cũng đã mạnh dạn và cùng tham gia với các bạn. Đây là

điều kiện thuận lợi để triển khai dạy học các yếu tố xác suất sau

này.

Ngoài ra, qua sử dụng 2 phiếu học tập với nội dung khác

nhau trong quá trình dạy học, chúng tôi đã tiến hành điều tra,

khảo sát trên 32 học sinh ở lớp 2/3 và thu được kết quả trong

bảng số liệu sau:

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát qua 3 mẫu phiếu bài tập ở lớp 2/3

Mẫu phiếu 1

Mức độMẫu phiếu 2Số lượngTỉ lệSố lượngTỉ lệ(HS)(%)(HS)(%)301002887,500412,5Hồn thành

Khơng hoàn

thànhĐối với bài tập ở mẫu phiếu số 1 theo đánh giá của giáo

viên là vừa sức với học sinh, bài tập này đòi hỏi học sinh phải

huy động những hiểu biết đơn giản trong cuộc sống để giải

quyết. Qua mẫu phiếu số 1, khảo sát trên 32 học sinh của lớp

2/3 trường tiểu học Vỹ Dạ, tôi nhận thấy rằng có 100% học sinh

đều làm bài đúng, điều này cho thấy rằng bài tập này là dễ và

vừa sức với học sinh.45Hình 3.1. Bài làm của em Nguyễn Bảo Khanh – Lớp 2/3Với bài tập ở mẫu phiếu số 2, có 87,5% học sinh đã hồn

thành đúng và 12,5% học sinh chưa hồn thành bài tập. Bài tập

này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức vừa học để

giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn, do đó những kiến

thức mới học làm cho một số học sinh còn chưa nhớ dẫn đến

làm bài sai.46Hình 3.2. Bài làm của em Trần Thị Thảo Nguyên – Lớp 2/3Ở lớp 3, chúng tôi sử dụng 1 phiếu học tập dùng để ghi kết

quả khi tiến hành thí nghiệm tung đồng xu rồi kiểm đếm số lần

lặp. Chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát trên 38 (chia

thành 8 nhóm) và thu được kết quả trong bảng số liệu sau:

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát qua mẫu phiếu bài tập ở lớp 3/3

Số lượngTỉ lệ(HS)(%)Hồn thành38100Khơng hồn thành00Mức độQua khảo sát, chúng tôi nhận thấy 100% học sinh đều có

thể tiến hành được thí nghiệm. Điều này cho thấy rằng, thí

nghiệm tung đồng xu rồi kiểm đếm số lần lặp là đơn giản và

hoàn toàn phù hợp với trình độ của học sinh lớp 3.47Hình 3.3. Bài làm của nhóm học sinh lớp 3/3Hình 3.4. Bài làm của nhóm học sinh lớp 3/3Trong q trình dạy học một tiết ở lớp 3/3, chúng tôi nhận

thấy tất cả các học sinh ở các nhóm đều hứng thú với việc tự

mình thực hiện thí nghiệm để rút ra kiến thức mới. Đây là điều

48kiện rất thuận lợi và cần thiết để dạy học các các yếu tố xác

suất sau này.

Sau khi hồn thành 2 tiết dạy, chúng tơi đã tiến hành phát

phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến của học sinh về mức độ

hứng thú cũng như tính vừa sức của các bài tập. Chúng tôi đã

điều tra, khảo sát trên 70 học sinh của hai lớp 2/3 và 3/3 và thu

được kết quả như sau:

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát tính hứng thú và tính vừa sức đối

với học sinh ở lớp 2/3 và 3/3

Câu hỏiĐáp án1. Em có cảm thấy hứng thú khi được được Rất hứng thú

học về yếu tố xác suất khơng?

Hứng thú

Ít hứng thú

Khơng hứng thú

2. Em thấy việc học nội dung về yếu tố xác Rất khó

Khó

suất có khó khơng?

Bình thườngSố lượngTỉ lệ(HS)

18(%)

25,7

1

67,1

4

7,15

0

0

17,1

4

52,8

6

30

65,7

1

34,2

9

0

100

047

5

0

0

12

37Dễ

3. Em có giải quyết được nhiều bài tập về Tất cả các bài

yếu tố xác suất khơng?

Một số bài21

46Khơng có bài nào

4. Em muốn có thêm nhiều tiết học về yếu Có

Khơng

tố xác suất khơng?0

70

024Kết quả khảo sát có 92,85% học sinh rất hứng thú và hứng

thú, 7,15% học sinh ít hứng thú và khơng có học sinh nào cảm

thấy khơng hứng thú. Qua kết quả này có thể thấy rằng đa số

học sinh đều cảm thấy hứng thú với việc học về yếu tố xác suất.

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Dự kiến xây dựng nội dung dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×