Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Do Thừa Thiên Huế là tỉnh ven biển ở khu vực miền Trung Việt Nam nên chịu ảnh hưởng chung về sự dâng cao mực nước biển trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua phân tích số liệu mực nước biển tại Hòn Dáu và Vũng Tàu từ năm 1957 đến nay c

Do Thừa Thiên Huế là tỉnh ven biển ở khu vực miền Trung Việt Nam nên chịu ảnh hưởng chung về sự dâng cao mực nước biển trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua phân tích số liệu mực nước biển tại Hòn Dáu và Vũng Tàu từ năm 1957 đến nay c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Do Thừa Thiên Huế là tỉnh ven biển ở khu vực miền Trung Việt Nam nên chịu ảnh hưởng chung về sự dâng cao mực nước biển trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua phân tích số liệu mực nước biển tại Hòn Dáu và Vũng Tàu từ năm 1957 đến nay c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×