Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh 2: Trồng hoa màu dưới đất lâm nghiệpẢnh 4: Người dân làm nhà dưới đất lâm nghiệpẢnh 5: Trồng lúa dưới đất lâm nghiệpẢnh 6: Nhà máy chế biến gỗ dăm Gia BảoPHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN

PHIẾU PHỎNG VẤN

(Danh cho cán bộ phòng Tài ngun và Mơi trường huyện)

Phiếu số …….., ngày phỏng vấn:……/…./2018

Phiếu thu thập thông tin phục vụ thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng

quản lý và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi”. Để có số liệu đầy đủ, chính xác và khách quan phục vụ cho việc thực hiện

đề tài, tôi rất mong nhận được những thông tin quan trọng, trung thực và chính xác

của anh/chị. Chúng tôi bảo đảm rằng những thông tin mà anh/chị cung cấp sẽ được

giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của đề tài này. Mong

anh/chị vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tơi trả lời các câu hỏi sau đây.

Thông tin chung

Họ tên:……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………….

Nơi công tác:………………………………………………………..........

1. Xin Anh/Chị cho biết công tác quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp trên

địa bàn huyện Minh Long?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Được biết trong những năm gần đây đất lâp nghiệp có nhiều biến động,

nhất là lất rừng sản xuất. Theo Anh/Chị ngun nhân chính của sự biến động đó?

.....................................................................................................................................

3. Xu hướng trồng các loài cây lâm nghiệp, đặc biệt là cây lâm nghiệp có chu

kỳ lâu năm để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn huyện

Minh Long?

.....................................................................................................................................

4. Những giải pháp nâng cao công tác quản lý đất lâm nghiêp trên địa bàn

huyện?...........................................................................................................................PHIẾU PHỎNG VẤN

(Danh cho cán bộ Hạt Kiểm lâm)

Phiếu số …….. , ngày phỏng vấn:……/…./2018

Phiếu thu thập thông tin phục vụ thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng

quản lý và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi”. Để có số liệu đầy đủ, chính xác và khách quan phục vụ cho việc thực hiện

đề tài, tôi rất mong nhận được những thông tin quan trọng, trung thực và chính xác

của anh/chị. Chúng tơi bảo đảm rằng những thơng tin mà anh/chị cung cấp sẽ được

giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của đề tài này. Mong

anh/chị vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tôi trả lời các câu hỏi sau đây.

Thông tin chung

Họ tên:……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………….

Nơi công tác:………………………………………………………..........

1. Xin Anh/Chị cho biết công tác quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp theo 3

loại rừng của Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long?

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Có những thuận lợi, khó khăn gì ảnh hưởng đến quá trình đánh giá, phân

loại đất lâm nghiêp trước khi rà sốt?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Những giải pháp nâng cao cơng tác quản lý đất lâm nghiêp trên địa bàn

huyện Minh Long?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×