Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động vận dụng: (2 phút)

Hoạt động vận dụng: (2 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019I. MỤC TIÊU: HS cần làm:1.Kiến thức: Nói được địa chỉ nhà ở và kể được tên một số đồ dùng trong nhà của

mình.

- HS nhận biết được nhà ở và các đồ dùng gia đình phổ biến ở vùng nơng thôn,

thành thị, miền núi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng mạnh dạn, tự tin nói trước lớp.

3. Thái độ: - HS biết yêu quý và giữ gìn đồ vật trong gia đình .

* GDBVMT: Biết nhà ở là nơi sống của mỗi người.

+ Sự cần thiết phải giữ sạch môi trường nhà ở.

+ Ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : - Năng lực tự chủ, tự

học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên và con

người.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK.

- Giấy khổ A4, màu, chì...

- Bài hát.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi,

phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát bài hát: “Ngôi nhà thân u”.

? Ngơi nhà của bạn nhỏ có những màu sắc nào?

? Bài hát nói về những ai trong ngơi nhà đó?

- GV: Ngơi nhà của bạn nhỏ có màu sắc như màu đỏ,

trắng, vàng, xanh, và có cả ơng, bà, ba, mẹ của bạn nhỏ.

Dù bạn nhỏ có đi đâu thì bạn vẫn nhớ về ngơi nhà thân

u của mình vì ở ngơi nhà đó đã gắn bó với biết bao

nhiêu kỉ niệm của bạn nhỏ... Vậy còn nhà ở của các em

như thế nào bài học hôm nay cơ trò mình sẽ cùng tìm hiểu

qua bài: “ Nhà ở”.

- GV ghi tên bài, HS nhắc lại đề bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 14 phút): Quan sát tranh SGK.

* Mục tiêu: Nhận biết các lọai nhà khác nhau ở các loại vùng khác nhau.

Tên GV...4Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019* Cách tiến hành: Làm việc nhóm và chia sẻ trước lớp.

- Cho xem tranh trong SGK trang 27 SGK, thảo - Quan sát tranh, thảo luận

luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi:nhóm 4 trong thời gian 2- Ngơi nhà này ở đâu?phút và chia sẻ trước lớp:- Bạn thích ngơi nhà nào? Tại sao?- Thảo luận nhóm.- Kể được tên những đồ dùng phổ biến trong nhà.

- Theo dõi giúp đỡ học sinh .

- GV cùng HS nhận xét trước lớp.

- Cho xem tranh các dạng nhà: nông thôn, tập thể ở - Đại diện nhóm lên kể cho

cả lớp nghe.thành phố, nhà sàn miền núi…

* Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi

người trong gia đình. Mỗi gia đình đều có những

đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và việc mua sắm

những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế- Giãn tiết.

của gia đình.

3. Hoạt động thực hành ( 15 phút) Vẽ tranh về ngôi nhà của em

* Mục tiêu: HS vẽ được về ngơi nhà của mình và kể về ngơi nhà của mình cho

mọi người nghe.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân,

- Hoạt động cá nhân

hoạt động cả lớp.

- Vẽ ngôi nhà của mình và giới

- Cho HS vẽ về ngơi nhà của mình và giới

thiệu về ngơi nhà của mình cho cả

thiệu trước lớp ngơi nhà của mình theo gợi

lớp nghe.

ý:

- Vẽ ngôi nhà em ở rộng hay chật?

- Nhà em có sân, có vườn khơng?

- Nhà em có mấy phòng?

- Nhà em ở nông thôn hay thành phố?

* Lưu ý: HS cần quan tâm vẽ được ngơi nhà

của mình; HS vẽ tốt, vẽ được ngơi nhà của

mình và nói tốt giới thiệu về ngơi nhà của

mình.

Kết luận: - Mỗi người mơ ước có nhà ở tốt và đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt

cần thiết. Nhà ở của các bạn trong lớp rất khác nhau.

- Các em cần ghi nhớ địa chỉ nhà ở của mình, yêu quý gìn giữ ngơi nhà vì đó là nơi

em sống hằng ngày. Biết nhà ở là nơi sống của mỗi người. Chúng ta cần thiết phải

giữ sạch môi trường nhà ở , ngăn nắp gọn gàng để môi trường sống của chúng ta

được sạch sẽ và sức khỏe của chúng ta được tốt, chúng ta sẽ học tập và công tác được

tốt hơn.

Tên GV...5Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20194. Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Gọi 2 HS lên thi nêu nhanh địa chỉ nhà ở của mình.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà nói với người thân những điều đã được học trong tiết học này và

cùng người thân thường xuyên thực hiện giữ sạch môi trường nhà ở, ngăn nắp gọn

gàng để môi trường sống của chúng ta được sạch sẽ và sức khỏe của chúng ta được

tốt để có lợi cho sức khỏe.

- Chuẩn bị giờ sau.

------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 20/11/2018

Tiếng Việt:

TIẾT 3, 4: VẦN /ÂN/

( Thiết kế trang 58)

-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức

NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (TIẾT 1)

I . MỤC TIÊU : HS cần làm:1. Kiến thức: Học sinh thấy được: Trẻ em có quyền có quốc tịch . Quốc kỳ VN là cờ

đỏ , ở giữa có ngơi sao vàng 5 cánh Quốc kỳ là tượng trưng cho đất nước, cần phải

trân trọng .

2. Kĩ năng: Học sinh nhận biết được cờ Tổ quốc , phân biệt được tư thế đứng chào

cờ đúng với tư thế sai . Thực hiện nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu tuần.

Tên GV...6Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20193. Thái độ: Học sinh biết tự hào mình là người Việt Nam , biết tơn kính quốc kỳ và

u q tổ quốc Việt Nam.

* Tích hợp tồn phần.

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và

hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học: - Vở BTĐĐ 1, lá cờ Tổ quốc Việt Nam

- Bài hát “ Lá cờ Việt Nam ”.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát,

hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát bài : “ Lá cờ Việt Nam ”.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút) Quan sát tranh

* Mục tiêu: Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền có quốc tịch. Quốc tịch của các em là

quốc tịchViệt Nam. Học sinh hiểu quốc kỳ tượng trưng cho đất nước. Quốc kỳ Việt

Nam là cờ đỏ có ngơi sao vàng.

*Cách tiến hành: HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp

A.Tìm hiểu quốc kì, quốc ca:

- Hoạt động cá nhân.

- Giáo viên treo quốc kì.

? Các em đã từng thấy lá cờ Tổ quốc ở

Cột cờ...

đâu?

? Lá cờ Việt Nam có màu gì?

Màu đỏ.

? Ngơi sao ở giữa có màu gì? Mấy cánh? Màu vàng, có 5 cánh.

- Giáo viên giới thiệu bài “Quốc ca”.

Học sinh theo dõi.

- Hát cho Học sinh nghe.

-B.Giao HS làm bài tập 1: - Cho HS

quan sát tranh bài tập 1 và thảo luận

nhóm 4 trong thời gian 2 phút, trả lời các

Tên GV...7Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động vận dụng: (2 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×