Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động sáng tạo: ( 1')

Hoạt động sáng tạo: ( 1')

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20192.Kĩ năng: Học sinh thực hiện cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong

gia đình vfa trong cuộc sống hằng ngày.

3.Thái độ: Thực hiện phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp về lễ phép với anh chị,

nhường nhịn em nhỏ.

* Giáo dục kĩ năng sống:

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với anh chị em trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường

nhịn em nhỏ.

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp

tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học: Các vật dụng chơi đóng vai BT2 . Bảng phụ chép bài tập 3.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát,

hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS đọc bài thơ: "Làm anh"

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:- HS nhắc lại đầu bài2. Hoạt động thực hành luyện tập: (29 phút)

Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 2, 3 Vở Bài tập đạo đức.

* Mục tiêu: Biết cư xử lễ phép với anh chị, cần nhường nhịn em nhỏ trong cuộc

sống hằng ngày. Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp về lễ phép với anh

chị, nhường nhịn em nhỏ.Yêu quý anh chị em trong gia đình.

* Cách thực hiện:Trần Thị Út9 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019a : Cho HS quan sát tranh Bài tập 3

- Giáo viên nêu yêu cầu bài và ghi đầu bài -Học sinh nêu lại yêu cầu đầu bài.

- Giáo viên hướng dẫn cách làm bài : Nối -HS mở vở BTĐĐ quan sát các tranh ở

tranh với chữ “ Nên” hay “ Khơng nên ”. BT3 , thảo luận nhóm 4 rồi nối tranh

với chữ “ Nên” hay “Không nên ”.

- GV treo bảng phụ chép bài tập 3:

- Giáo viên gọi học sinh lên trình bày

trước lớp .- Một số hs làm bài tập trước lớp

T1 : Nối chữ “ khơng nên ” vì anh

khơng cho em chơi chung .

T2 : Nên – vì anh biết hướng dẫn em

học .

T3 : Nên – vì 2 chị em biết bảo ban

nhau làm việc nhà .

T4 : Khơng nên – vì chị tranh giành

sách với em , không biết nhường nhịn

em.- Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh trình

bày .T5: Nên – Vì anh biết dỗ em để mẹ làm

việc .- Giáo viên nhận xét , tổng kết ý chính

của 5 bức tranh .

b : Đóng vai

- Giáo viên phân cơng từng nhóm đóng

vai theo từng tranh trong bài tập 2 .

- GV cùng HS nhận xét.-HS thảo luận nhóm đơi , phân vai

trong nhóm cử đại diện lên đóng vai .* Giáo viên kết luận :- Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .- Là anh chị thì cần phải biết nhường

nhịn em nhỏ.

- Là em thì cần phải lễ phép vâng lời dạy

bảo của anh chị.

c : Liên hệ thực tế

- Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh

tự liên hệ bản thân mình .- HS hoạt động cá nhân.

- HS suy nghĩ , tự liên hệ bản thân quaTrần Thị Út10 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019+ Em có anh chị hay có em nhỏ ?câu hỏi của giáo viên .+ Em đã đối xử với em của em như thế

nào?

+ Có lần nào em vơ lễ với anh chị chưa ?

+ Có lần nào em bắt nạt , ăn hiếp em của

em chưa ?

- Giáo viên khen những em đã thực hiện

tốt và nhắc nhở những học sinh chưa tốt .

* Kết luận chung : Anh chị em trong gia

đình là những người ruột thịt . Vì vậy em

cần phải thương yêu , quan tâm , chăm

sóc anh chị em , biết lễ phép với anh chị ,

nhường nhịn em nhỏ . Có như vậy gia

đình mới đầm ấm hạnh phúc , cha mẹ mới

vui lòng .

4. Hoạt động vận dụng (2’):

- Thi hát hay đọc thơ các bài về gia đình,

anh chị em...- HS thi...- Nhận xét.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 ')

- Vẽ anh hay chị em ruột của mình.

- Dặn HS về ôn lại bài và cùng nhắc nhở

người thân trong gia đình cần biết yêu

thương, nhường nhịn và giúp đỡ nhau

trong cuộc sống. Chuẩn bị bài sau: "

Nghiêm trang khi chào cờ".

- Nhận xét tiết học, tuyên dương Học

sinh hoạt động tốt .ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................Toán

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

I. MỤC TIÊU : HS cần làm :Trần Thị Út11 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20191. Kiến thức: Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

- Nói được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

2. Kĩ năng: Thực hiện làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo.

- HS bắt đầu có kĩ năng nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu bài tốn đầy đủ và nêu các phép

tính thích hợp với bài tốn đó.

- Vận dụng bảng trừ trong phạm vi 4 để giải quyết các bài tập tốn học và một số tình

huống trong thực tế.

- Làm BT 1 (cột 1, 2 ), 2, 3

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa và tranh minh

họa bài tập 3.

- HS : Bảng con, vở; 4 que tính, 4 hình vng,4 hình tam giác.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.

* Mục tiêu: Gây sự hứng thú, say mê vào tiết học , nhằm củng cố kiến thức đã học

và giới thiệu chuyển vào bài mới.

* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi

đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ?

HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào 1 + 2 = 3

0 + 3 < 10

3–2<5

1+2=2+1

chỗ chấm.

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa

bài...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ trong phạm vi 4. Tập nêu

bài toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS lấy cũng từ đó HS nêu được các phép

12 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

Trần Thị ÚtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động sáng tạo: ( 1')

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×