Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Gv viết mẫu. Nêu quy trình

- Gv viết mẫu. Nêu quy trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

1. HĐ thực hành : (27 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu: - Đọc , viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ; từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chia quà

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc.

* Đọc bài trên bảng

- HS đọc bài trên bảng

- GV nhận xét

- HS đọc bài trong SGK trang 1

* Câu ứng dụng.

- HS nhận xét

- Giới thiệu câu qua tranh

 Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho

- Quan sát tranh và nhận xét nội

bé.

dung.

-Tìm những tiếng trong câu viết hoa?

- 1 em khá đọc.

-Tìm và phân tích tiếng mới.

-Tiếng Mẹ

- Cho HS đọc.

- Đọc câu ứng dụng cá nhân, nhóm,

-Đọc mẫu, uốn sửa.

đồng thanh.

-Uốn nắn.

* Luyện viết

- HS đọc bài trong SGK

- Cho HS viết vào vở tập viết : ua, ưa, cua

bể , ngựa gỗ

- Giáo viên viết mẫu.

- Hướng dẫn quy trình.

- Hướng dẫn viết vở tập viết.

- Viết theo chữ mẫu trên không,

- Gv theo dõi, uốn nắn

viết trên bảng lớp.

- Thu 1 số vở chấm , nhận xét chung

* Luyện nói:

- Hs đọc : giữa trưa

- Tranh vẽ gì ?

- HS thảo luận nhóm đơi, luyện nói

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện nói

trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

- Tranh vẽ trâu đang nằm dưói bóng

- Vào lúc nào trong ngày ?

- Buổi trưa bé thường làm gì ?

râm .

- Có nơ đùa vào buổi trưa không ?

- Em thường ngủ trưa

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS - Khơng ạ !

cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

27Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)

-.Về cùng người than tìm và ghi lại những

tiếng có vần ua, ưa.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 31: Ôn

tập.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018

Tiếng việt

BÀI 31 : ÔN TẬP

I . MỤC TIÊU: HS cần làm:

- Đọc được : ia, ua, ưa; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 -31.

- Viết được : ia, ua, ưa; các từ ngữ ứng dụng

- Nghe hiểu và kể lại 1 đoạn truyện theo tranh truyện kể : Khỉ và Rùa .

- HS M3, M4 kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh..

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các vần, tiếng, từ, câu trong bài ôn vào trong

thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt. Yêu quý nhân vật thỏ bé nhỏ

nhưng nhanh trí.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Bảng ôn. Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện.

Chữ mẫu.

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đoc,viết mỗi tổ mỗi từ: đua ngựa,tía tơ.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..Tên GV28Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------* Cách chơi: GV cho HS thi viết.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc được : ia, ua, ưa; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 -31.

- Viết được : ia, ua, ưa; các từ ngữ ứng dụng

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

* Hướng dẫn hs ôn

Chúng ta đã học những vần nào ?

- Vần ia, ua, ưa

- GV ghi bảng ôn.

- Hướng dẫn cách đọc

- Học sinh chỉ và đọc các vần ôn.

* Ghép chữ và vần thành tiếng.

- Đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh.

- Gv hướng dẫn

- Nêu cách ghép, đọc từng tiếng.

- Gv nhận xét

- Nhận xét

* Đọc từ ứng dụng :

- Giới thiệu từ - giải nghĩa.

mua mía

ngựa tía

-Đọc thầm - hiểu từ.

mùa dưa

trỉa đỗ

- Nhận dạng các tiếng có vần ơn.

- Đọc trơn từng từ , kết hợp phân tích 1

số tiếng

- HS nhận xét

-Đọc cá nhân ,đồng thanh.

-GV giải nghĩa,đọc mẫu.

- Gv theo dõi , chỉnh sửa phát âm

- HS quan sát , nhận xét

* Hướng dẫn viết bảng con : mùa

- Viết trên không

dưa , ngựa tía

- Viết vào bảng con

- Gv gắn chữ mẫu lên bảng

- Nhận xét bài

- GV viết mẫu lên bảng . Nêu quy

trình

- GV nhận xét chung

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các

chữ . HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ

mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

TIẾT 2:

1.Hoạt động khởi động: ( 3 ')

- Cho HS hát

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

29Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------* Mục tiêu:

- Đọc được : ia, ua, ưa; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 -31.

- Viết được : ia, ua, ưa; các từ ngữ ứng dụng

- Nghe hiểu và kể lại 1 đoạn truyện theo tranh truyện kể : Khỉ và Rùa .

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

a. Luyện đọc.

* Luyện đọc bài tiết 1.

- HS đọc bài trên bảng

* Đọc đoạn thơ ứng dụng.

- GV gắn tranh minh hoạ lên bảng

? Bức tranh vẽ gì ?

- Gv viết bảng đoạn thơ

Gió lùa kẽ lá

Lá khẽ đu đưa

Gió qua cửa sổ

Bé vừa ngủ trưa- HS quan sát tranh và trả lời câu

hỏi

- HS đọc thầm bài.

- HS tìm tiếng chứa vần ôn ,đọc

tiếng mới kết hợp phân tích tiếng

mới.

- Luyện đọc từng câu.

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Nhận xét.- Gv nhận xét

-Đọc mẫu ,uốn sửa

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu tốt.

* Luyện viết.

- Giáo viên viết mẫu.

- Hướng dẫn quy trình.

- Yêu cầu hs viết vở tập viết

- Gv theo dõi , uốn nắn

- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

* Kể chuyện : “Khỉ và rùa”.

- GV kể chuyện lần 1 diễn cảm .

- Giáo viên kể chuyện lần 2 có giới thiệu

tranh.

- Tìm hiểu nội dung truyện

+ Câu truyện có mấy nhân vật ?

+ Câu truyện xảy ra ở đâu ?

- Hướng dẫn kể theo tranh.

- Gợi ý nội dung từng tranh.

+ Tranh 1 : Rùa và Khỉ

+ Tranh 2 : Đến nơi . ..Lên nhá

+ Tranh 3 : Vừa tới. ..Xuống đất.

+ Tranh 4 : Rùa rơi xuống … vết rạn

- Truyện khuyên ta điều gì ?

* Lưu ý:

Tên GV30- HS quan sát , nhận xét

- HS viết trên không

- Viết từng dòng theo chữ mẫu.

- HS đọc : khỉ và rùa

- HS chú ý lắng nghe.- 3 : Khỉ, vợ khỉ, rùa.

- Ở 1 khu rừng.

- HS kể trong nhóm, chia sẻ trước

lớp.

- Học sinh kể từng đoạn theo tranh.

- Nhận xét bổ xung.- Không nên ba hoa, cẩu thả sẽ làm

Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Gv viết mẫu. Nêu quy trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×