Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Vậy: Có 3 hình tam giác, thêm 0 hình tam giác. Có tất cả mấy hình tam giác?

- Vậy: Có 3 hình tam giác, thêm 0 hình tam giác. Có tất cả mấy hình tam giác?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------chính số đó.

* Cách thực hiện:

- Giao nhiệm vụ HS làm bài tập:

* Bài 1 : Tính.

1 + 0 = 1 5 + 0 = 0 0 + 2 =2 4 + 0 = 4

0 + 1 =1 0 + 5 =- 5 2 + 0 = 2 0 + 4 =4

- GV nhận xét.

* Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong

phép cộng thì kết quả khơng thay đổi.

+ Bài 2 : Tính :

- Cho HS làm bảng con.- HS nêu yêu cầu của bài

- HS nêu miệng kết quả.

- HS nhận xét

-HS nhắc lại cá nhân, nhóm, ĐT.- HS nêu yêu cầu

- 6 HS lên bảng , dưới lớp làm bảng

con:

- GV nhận xét

5

3

0 ...

+1 +0 +2

* Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối

5

3

2

tượng HS còn hạn chế về kĩ năng đặt tính,

- HS nhắc lạicách đặt tính và cách

viết các số thật thẳng cột.

tính.

* Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu: Điền

số thích hợp vào chỗ chấm:

- Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng,

điền nhanh"

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

- Cho HS nhận xét : 1 + 0 = 1 0 + 3 = 3

* Kết luận: Bất kì số nào cộng với 0 hay

0 cộng bất kì số nào vẫn bằng chính số đó- HS nêu u cầu.

- HS chơi trò chơi, chữa bài:

1+0=1

1+1=2

2+2=4

0+3=3

2+0=2

0+0=0

- HS nhắc lại cá nhân, ĐT.Bài tập phát triển năng lực: ( Dành

cho HS M3, M4):

- HS nêu lại yêu cầu bài.

+ Bài tập: Viết phép tính thích hợp

- Bài tốn: Có 3 quả táo, thêm 2 . Hỏi

- Cho HS quan sát tranh bài 4 trang 51,

tất cả có quả táo?

nêu bài tốn, tìm hiểu bài tốn rồi viết

- a/ Phép tính: 3 + 2 = 5

phép tính tương ứng vào vở.

2+3=5

- Cho nêu bài tốn bằng cách khác và nêu

phép tính tương ứng.

- Nhận xét tính chất của phép cộng.

4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)

- Gọi HS làm bài tập 4a, b trang 51 ra vở.

- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)

- HS đọc thuộc lòng bảng cộng 3, 4, 5 .

- Dặn HS về đọc lại bảng cộng 3, 4, 5 cho

người thân của mình nghe và chuẩn bị bài

sau: Luyện tập.

Tên GV20Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- Nhận xét giờ học.---------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 9, 10: LUYỆN TẬP

( Thiết kế trang 232)

-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................------------------------------------------------------------------------------------------------------Thủ cơng

XÉ DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN ( TIẾT 1)

I.MỤC TIÊU : HS cần làm:1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình cây đơn giản trên giấy nháp.

- Xé, dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa. hình dán

tương đối phẳng, cân đối.

- HS khéo tay xé, dán được hình cây đơn giản . Đường xé ít răng cưa. Hình dán

phẳng, cân đối. Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có kích thước, hình dạng,

màu sắc khác.

2. Kĩ năng - Khéo léo khi xé dán hình.Vận dụng cách xé, dán được hình cây đơn

giản để xé dán trang trí các hình trong thực tế.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Thủ cơng.

* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau

khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.

4. Góp phần hình thành năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:

Tên GV21Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam. Giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy

nền, khăn lau tay.

- HS : Giấy nháp trắng có ơ li, dụng cụ học thủ cơng.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ;

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động khởi động: ( 3 ')

- Cho HS hát bài: “ Lí cây xanh”

- GV giới thiệu vào bài, ghi tên bài lên

bảng.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

( 14'):

Hướng dẫn xé, dán hình cây đơn giản.

* Mục tiêu : Học sinh biết cách xé từng

phần của hình cây và biết cách dán.

* Cách tiến hành:

- Cho học sinh quan sát bài mẫu.

Hỏi : Các cây có hình dáng khác nhau

như thế nào? Cây có các bộ phận nào?

Thân cây có màu gì? Tán lá cây có màu

gì?

- Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu.

a) Xé tán lá cây tròn : Lấy giấy màu xanh

lá cây.Đếm ơ đánh dấu vẽ xé hình vng

cạnh 6 ơ.từ hình vng xé 4 góc chỉnh sửa

cho giống hình tán lá cây.

b) Xé tán lá cây dài : Tương tự tán lá cây

tròn nhưng là hình chữ nhật 8x5 ô.

c) Xé hình thân cây : Lấy giấy màu nâu,vẽ

xé hình chữ nhật 6x1 ơ,xé tiếp 1 hình chữ

nhật khác cạnh 4x1 ơ.

d) Hướng dẫn dán hình : Giáo viên làm

thao tác bơi hồ lần lượt dán ghép hình thân

cây, tán lá,thân ngắn với tán lá tròn, thân

dài với tán lá dài.

3. Hoạt động thực hành luyện tập: ( 14')

* Mục tiêu : Học sinh thực hành trên giấy

nháp xé, dán hình cây đơn giản.

* Cách tiến hành: HS thực hành trên giấy

trắng có dòng kẻ ơ li.

Tên GV22- HS hát

- HS nhắc lại đầu bài

- Học sinh quan sát,trả lời.- HS quan sát và trả lời câu hỏi.Học sinh quan sát kĩ, lắng nghe và ghi

nhớ.Học sinh quan sát hình 2 cây đã dán

xong.Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- Học sinh lấy giấy nháp đếm ô và xé

lần

lượt từng bộ phận.

- HS thực hành trên giấy trắng có dòng

kẻ ô li.

- HS dán hình ra giấy nháp.- Giáo viên hướng dẫn cách xé cho 1 số

em làm chậm.

-4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)

- Xé nhanh 1 hình cây đơn giản có kích

thước em thích.

- GV nhận xét giờ học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập,việc

chuẩn bị bài của học sinh , vệ sinh.

- Về nhà cùng người thân tập xé, dán lại

hình cây đơn giản...

- Chuẩn bị giấy màu,vở tuần 9 thực hành

dán vào vở.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................SINH HOẠT TẬP THỂ :

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

- Thấy được ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Thấy được phương hướng tuần tới.

- GD HS lòng biết ơn, kính trọng các bà, các mẹ, và những người phụ nữ thân

yêu của mình.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nội dung buổi sinh hoạt và phương hương hướng hợt động của tuần sau.

- HS: Ban cán sự lớp và các tổ trưởng chuẩn bị ND báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Lớp hát tập thể

2. Lần lượt ban cán sự lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 tổ trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng lên nhận xét chung các bạn.

- GV nhận xét chung:

+ Nề nếp:Tên GV23Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................+ Học tập:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................3. Phương hướng tuần sau:

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cơ, nói lời

hay làm việc tốt.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể các bài về chủ đề: " Phụ nữ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 22/ 10/ 2018

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......Tên GV24Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189-----------------------------------------------------------------------------------------Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 30 : UA - ƯA

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:

- Hs đọc được ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ; từ và câu ứng dụng

- Viết được : ua , ưa, cua bể , ngựa gỗ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : Giữa trưa

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS đọc, viết các từ: nghé ọ, chú ý.

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

25Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

1. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ .

* Cách tiến hành:

* Dạy vần : a. GV cho HS quan sát

tranh rút ra vần mới: ua, ưa:

* Dạy vần mới.

* Vần ua

- Nhận dạng ua được tạo bởi u và a.

- So sánh ua / ia.- HS so sánh

- HS ghép bảng cài : ua , hs phân

tích, đánh vần, đọc trơn.

- Cóvần ua,muốn có tiếng cua em thêm âm - Thêm âm c.

gì ?

- Ghép tiếng cua và phân tích.

- Đánh vần cá nhân, nhóm , đồng

thanh tiếng cua.

- GV treo tranh minh hoạ

- HS quan sát tranh và trả lời câu

- Bức tranh vẽ gì ?

hỏi.

- Gv viết bảng : cua bể

- HS đọc trơn từ.

- HS đọc : ua

cua

* Vần ưa :( tương tự như trên )

cua bể

- So sánh ua / ưa

* Đọc từ ứng dụng :

- Đọc thầm và nhận diện tiếng có

- Gv nêu từ - giải nghĩa.

vần mới.

cà chua

tre nứa

Đọc đánh vần tiếng - Đọc trơn tiếng

nô đùa

xưa kia

từ ứng dụng.

- Gv nhận xét , sửa sai

_GV giảng nghĩa từ: xưa kia, nô đùa.

-GV đọc mẫu.

*Hướng dẫn viết bảng con : ua, ưa, cua bể, - Đọc cá nhân nhóm, đồng thanh.

ngựa gỗ

- GV gắn chữ mẫu lên bảng

- Quan sát nhận xét con chữ.

- Gv viết mẫu. Nêu quy trình

- Gv nhận xét

- Viết tay khơng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . - Viết bảng con .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- Nhận xét

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- HS thi đọc bài trên bảng.

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

- Giãn tiết

Giãn tiết.

TIẾT 2:

Tên GV26Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Vậy: Có 3 hình tam giác, thêm 0 hình tam giác. Có tất cả mấy hình tam giác?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×