Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán: Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi tất cả có mấy con hươu?

Bài toán: Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi tất cả có mấy con hươu?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- Trẻ em có bổn phận lễ phép vâng lời ơng bà cha mẹ và anh chị .

2. Kĩ năng: - Học sinh biết : Yêu quý gia đình của mình . u thương , kính trọng ,

lễ phép với ơng bà cha mẹ .

*Biết chia sẻ và cảm thông với những bạn bè thiệt thòi khơng được sống cùng gia

đình.

3. Thái độ: - Quý trọng những bạn biết lễ phép , vâng lời ông bà cha mẹ.

*Giáo dục HS kĩ năng sống:

- Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình.

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với những người trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính u đối với ơng

bà, cha mẹ.

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và

hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Đồ dùng hoá trang đơn giản khi chơi đóng vai .

- Bài hát: " Ba sẽ là cánh chim".

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát,

hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHTIẾT 2: Thực hành – Luyện tập

11’ 1.Hoạt động 1 : Trò chơi

*Mục tiêu : Học sinh hiểu : Có gia đình

là niềm hạnh phúc lớn đối với em.

* Cách thực hiện:- Cho học sinh chơi 3 lần .- Cho học sinh ra sân xếp thành vòng

tròn . Giáo viên hướng dẫn học sinh trò

chơi “ Đổi nhà” .

+ 3 em tụ lại một nhóm : 2 em làm mái

nhà , 1 em đứng giữa ( tượng trưng cho

Tên GV10Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------gia đình ).

+ Khi quản trò hơ ‘ Đổi nhà ’ thì người

đứng giữa phải chạy đi tìm nhà khác .

Lúc đó người quản trò sẽ chạy vào một

nhà nào đó . Em nào chậm chân sẽ bị

mất nhà, phải làm người quản trò hơ

tiếp.

- Cho học sinh vào lớp Giáo viên hỏi :

+ Em cảm thấy như thế nào khi ln có

một mái nhà ?

+ Em sẽ ra sao khi khơng có một mái

nhà ?- Sung sướng , hạnh phúc .

- Sợ , bơ vơ , lạnh lẽo , buồn .* Giáo viên kết luận : Gia đình là nơi

em được cha mẹ và những người trong

gia đình che chở , u thương , chăm

sóc, ni dưỡng , dạy bảo em thành

người .

2.Hoạt động 2 : Tiểu phẩm “ Chuyện

của Bạn Long ”

11’*Mục tiêu:Hiểu được sự tai hại nếu

không biết vâng lời cha mẹ.

* Cách thực hiện:

- Giáo viên đọc nội dung truyện “ Mẹ

Long đang chuẩn bị đi làm , dặn Long ở

nhà học bài và trơng nhà . Long đang

học bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng ,

Long lưỡng lự một lát rồi đồng ý đi chơi

với bạn .

- Cho học sinh thảo luận sau khi xem

tiểu phẩm .- Hoạt động thảo luận nhóm đơi:

- Hs phân vai : Long , mẹ Long , các

bạn Long .

- Hs lên đóng vai trước lớp .

- Hoạt động cá nhân:1. Em có nhận xét gì về việc làm của - Khơng vâng lời mẹ dặn.

Long ?

2. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn Long

- Bài vở chưa học xong, ngày mai lên

không vâng lời mẹ dặn ?

lớp sẽ bị điểm kém. Bỏ nhà đi chơi

có thể nhà bị trộm, hoặc bản thân bị

Tên GV11Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------tai nạn trên đường đi chơi.

* Giáo viên tổng kết nội dung : Học sinh

10’ phải biết vâng lời cha mẹ .

3. Hoạt động 3 : Học sinh tự liên hệ

*Mục tiêu : Học sinh biết tự liên hệ bản

thân để tự điều chỉnh mình :

- Giáo viên đặt câu hỏi :- Hoạt động cá nhân:

- Học sinh tự suy nghĩ trả lời.+ Sống trong gia đình em được cha mẹ

quan tâm như thế nào ?

+ Em đã làm gì để cha mẹ vui lòng ?

+ Giáo viên khen những em đã biết lễ

phép vâng lời cha mẹ và nhắc nhở cả lớp

học tập các bạn .

* Kết luận chung : Trẻ em có quyền có

gia đình , được sống cùng cha mẹ , được

cha mẹ u thương che chở , chăm sóc

ni dưỡng , dạy bảo .

- Cần cảm thông chia sẻ với những bạn

thiệt thòi , khơng được sống cùng gia

đình .

4. Hoạt động vận dụng (2’):

- Cho HS hát bài : " Ba sẽ là cánh chim".

- Em vừa học bài gì ? Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tốt .

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 ')

- Dặn học sinh về ôn lại bài và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện đúng những điều đã

học .

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

Tên GVTIẾT 5, 6: ÂM /X/

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

12Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------( Thiết kế trang 225)

--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: HS cần làm :1 . Kiến thức: Củng cố về về bảng cộng 5. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng

một hoặc hai phép tính. Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 5.

2. Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng 5 để giải quyết các bài tập tốn học và một số

tình huống trong thực tế.

- Làm bài 1, 2, 3 ( dòng 1), 5.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp,

hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận tốn học.

II- CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 5 trong sách giáo khoa, bảng phụ chép

bài tập 3. Phiếu học tập: 38 tờ

Điền số vào chỗ chấm:

1 + 4 = ... 4 + 1 = ... ... = 2 + 3

3 + 2 = ... 2 + 3 =...

... = 4 + 1

-HS : Bảng con, vở.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV13Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------* Cách chơi: GV cho HS chơi trò chơi:

- HS chơi, chữa bài:

- HS chơi cả lớp, 1HS điều khiển

1+4=5

- 1 học sinh nêu 1 phép tính trừ sau đó gọi 2 + 3 = 5

1 bạn trả lời. Bạn đó trả lời đúng sẽ được 3 + 2 = 5...

quyền nêu 1 phép tính trừ sau đó được gọi - HS nhắc lại tên bài.

1 bạn khác. Bạn nào không trả lời được sẽ

phải hát tặng cả lớp 1 bài.

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa

bài...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (27 phút)

Giao HS làm bài tập 1, 2, 3 ( dòng 1), 5.

* Mục tiêu: Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng các số trong phạm

vi 5 .

* Cách thực hiện:

Giáo viên giáo nhiệm vụ cho HS

làm các bài tập:

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Tính hàng ngang.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi

- HS thảo luận cặp đôi và đại diện các nhóm

- Yêu cầu HS làm miệng.

chia sẻ kết quả trước lớp.

- Gọi HS chữa bài.

- HS khác theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Từ phép tính: 2+3= 3+2 em có - Khi đổi các số trong phép cộng thì kết quả

nhận xét gì?

khơng thay đổi.

Bài 2: Gọi HS nêu u cầu của bài. - Tính cột dọc.

- Yêu cầu HS làm vào bảng con, - HS làm bài, chữa bài:

chữa bài.

2

1

3

2

4

- Lưu ý: GV quan sát giúp đỡ HS

+

+

+

+

+

còn hạn chế chú ý đặt tính cho thẳng

2

3

2

3

1

cột.

4

4

5

5

5

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó - HS nêu yêu cầu: Tính(dòng 1)

nêu cách làm.

- HS nêu cách làm:

- Cho HS chơi trò chơi: " Điền - 2 + 1 + 1 =, em lấy 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4.

đúng, điền nhanh".

- HS chơi và chữa bài:

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

* Kết luận: Với các phép tính có 3

số và 2 dấu ta có cách tính: Lấy số

thứ nhất cộng với số thứ hai, được

kết quả cộng với số thứ ba.

Bài 5:- Gọi HS nêu yêu cầu:

Tên GV2+1+1=43+1+1=51+2+2=5- HS nêu lại cách làm cá nhân, nhóm, ĐT.- Viết phép tính thích hợp?

14Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- GV cho HS thảo luận nhóm 4

-Có 3 con chó thêm 2 con chó. Hỏi có tất cả

- Gọi HS nhìn tranh chia sẻ đề tốn mấy con chó?

trước lớp.

- Viết phép tính thích hợp?

-3+2=5

- Em nào có đề tốn khác?

Có 2 con chó thêm 3 con chó. Hỏi có tất cả

mấy con chó?

- Viết phép tính thích hợp với đề

tốn của bạn?

-2+3=5

Gọi HS chữa bài.

- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Phần b) tương tự.

1+4=5

4+1=5

Bài tập phát triển năng lực:

( Dành cho HS M3, M4):

* Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền

- HS nêu yêu cầu.

dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: - HS làm vở, chữa bài:

- Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa

3+2=5

4 > 2 + 3 2 + 3= 3 + 2

bài.

3 + 1< 5

4<2+3 1+4=4+1

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- HS làm bài tập 4 trang 5:

- HS làm...

Viết phép tính thích hợp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Cùng người thân làm bài tập vào

phiếu : Điền số vào chỗ chấm:

- HS lấy phiếu bài tập về làm.

1 + 4 = ... 4 + 1 = ... ... = 2 + 3

3 + 2 = ... 2 + 3 =...

... = 4 + 1

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài chuẩn bị giờ

sau: Số 0 trong phép cộng.

-------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................................

......................................... *Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS chưa làm

thành thạo về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS làm thạnh thạo phải nêu

được cách đặt tính cột dọc gồm có 2 bước: bước 1 đặt tính, bước 2 tính kết quả...

Mơn : Tự nhiên – xã hội

BÀI 8. ĂN UỐNG HÀNG NGÀY

I/ MỤC TIÊU: HS cần làm:

1.Kiến thức: Giúp học sinh thực hiện được cần phải ăn uống đầy đủ hằng ngày để

mau lớn, khỏe mạnh.

- Thực hiện ăn mhiều loại thức ăn và uống đủ nước.

- Nêu được tại sao không nên ăn vặt, ăn đồ ngọt trước bữa ăn.

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

15Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------2. Kĩ năng: Vận dụng hằng ngày thực hiện có thói quen ăn uống đầy đủ hằng ngày

để mau lớn, khỏe mạnh.

3. Thái độ: Có ý thức tự giác trong việc ăn, uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ

nước.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : - Năng lực tự chủ, tự

học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên và con

người.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học:

Các hình trong bài 8 SGK. Một số thực phẩm như trong hình.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi,

phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:3. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho học sinh chơi trò chơi: “Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang”.

- GV giới thiệu vào bài, ghi đầu bài lên - HS nhắc lại tên bài.

bảng.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (19 phút)

* Mục tiêu:học sinh biết được cần phải ăn uống đầy đủ hằng ngày để mau lớn,

khỏe mạnh.

- Biết ăn mhiều loại thức ăn và uống đủ nước.

* Cách thực hiện:

a.HS động não:

- Gọi học sinh nêu những thức ăn, đồ

uống hàng ngày các em thường dùng.

- Nhiều em kể.

- Học sinh kể giáo viên ghi bảng.

- Khuyến khích học sinh nên ăn nhiều

để có sức khoẻ tốt.

- Treo tranh:

- Gọi học sinh lên bảng.

- Các loại thức ăn trong tranh em thích - Chỉ vào từng hình và nêu tên từng

loại thức ăn.

thức ăn nào?

Nhiều học sinh kể..

Những loại thức ăn chưa ăn hoặc không

- HS giãn tiết.

biết.

* Kết luận: Ăn thức ăn nhiều và đầy đủ

chất dinh dưỡng giúp cơ thể có sức khoẻ

tốt.

Tên GV16Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán: Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi tất cả có mấy con hươu?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×