Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động thực hành: ( 15 phút): Xé, dán hình quả cam.

Hoạt động thực hành: ( 15 phút): Xé, dán hình quả cam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...----------------------------------------------------------------------------------------------------.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

ÂM /P/, /NH/

( Thiết kế trang 200)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................-----------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1. Kiến thức: Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số từ 0

đến 10.

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng cách đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10 để giải

quyết các bài tập tốn học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1, 2, 3, 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp,

hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép nội dung bài tập 1, 2.

- HS : Vở ơ li Tốn.

Tên GVTrường Tiểu học .....19Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3’)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.

* Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS

* Cách tiến hành: GV chia lớp làm 2

dãy, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ?

nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ 9 > 5

0<1

chấm.

3<6

8=8

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi,

chữa bài...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

3. Hoạt động thực hành: ( 18 phút)

- Giao HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.

* Mục tiêu: Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số từ 0 đến

10.

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10.

* Cách thực hiện:

Bài 1: - GV đưa bảng phụ bài tập 1 Gọi - HS tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu

– Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

cầu của bài: viết số thích hợp vào ơ

- HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.

trống.

- Gv cùng HS chữa bài.

- HS dựa vào thứ tự các số đã học để

điền các số theo đúng thứ tự.

0 , 1, 2....

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp - HS làm bảng to, lớp làm bài vào vở,

đỡ HS còn lúng túng.

chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS chữa bài.

- theo dõi, nhận xét bài bạn.

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu.

- HS tự nêu yêu cầu của bài: Điiền dấu

- Cho HS làm ra bảng theo nhóm . Các

lớn, dấu bé, dấu bằng.

nhóm lên chía sẻ kết quả bài làm của

4<5

2 < 5 8 < 10...

nhóm mình.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét, sửa sai cho học sinh.

Bài 3: - Gọi HS nêu u cầu.

- Điền số thích hợp vào ơ trống:

- Cho Hs làm vở, chữa bài.

0 < 1; 10 > 9 ; 3 < 4 < 5

- HS làm bài chia sẻ trước lớp.

Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.

-Viết các số 8, 5, 2, 9, 6.

Tên GVTrường Tiểu học .....20Giáo án tổng hợp lớp 1A

- GV cho HS chơi trò chơi:

Điền nhanh, điền đúng.

Phần a): GV cho HS viết các số từ bé

đến lớn.

Phần b) Ngược lại phần a).

- GV cùng học sinh nhận xét, chữa bài

của từng đội.Năm học 2018 - 2019

-HS chia lớp 2 đội,mỗi đội 3 HS lên

chơi.

- chọn số bé nhất điền trước: 2, 5, 6, 8, 9

- chọn số lớn nhất để điền hoặc dựa

phần a) ghi ngược lại: 9, 8, 6, 5, 2* Kết luận: Trong các số từ 0 đến 10 số

0 là số bé nhất, số 10 là số lớn nhất.

4. Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.

- Học sinh chơi trò chơi.

- GV nhận xét.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1’)

Bài 5: GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS lấy hình trong bộ đồ dùng

- nắm yêu cầu của bài.

và xếp theo mẫu.

- HS tự phát hiện mẫu 2 hình vng, 1

- Gọi HS chữa bài.

hình tròn và tự xếp.

- GV nhận xét

- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị giờ sau: Kiểm tra.

--------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... Hátnhạc:TÌM BẠN THÂN

( GV chuyên)

-------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... -------------------------------------------------------SINH HOẠT TẬP THỂ :

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

- Thấy được ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Thấy được phương hướng tuần tới.

- GD HS lòng biết ơn, kính trọng các bà, các mẹ, và những người phụ nữ thân

yêu của mình.

Tên GVTrường Tiểu học .....21Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nội dung buổi sinh hoạt và phương hương hướng hợt động của tuần sau.

- HS: Ban cán sự lớp và các tổ trưởng chuẩn bị ND báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Lớp hát tập thể

2. Lần lượt ban cán sự lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 tổ trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng lên nhận xét chung các bạn.

- GV nhận xét chung:

+ Nề nếp:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................+ Học tập:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................3. Phương hướng tuần sau:

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cơ, nói lời

hay làm việc tốt.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể các bài về chủ đề: " Phụ nữ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 8/10/2018---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GVTrường Tiểu học .....22Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm hc 2018 - 2019Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

Bài 22 : P- PH, NH

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - HS đọc, viết: p, ph, nh,phố xá nhà lá, đọc đúng các tiếng, từ, câu câu

ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chợ, phố, thị xã.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm p, ph,

nh- Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS thi viết.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các từ: hổ, bi ve

Tên GVTrường Tiểu học .....23Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - HS đọc, viết: p, ph, nh, phố xá nhà lá, đọc đúng các tiếng, từ, câu

câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

2.1. Giới thiệu âm p, ph, nh:

- Cho HS quan sát tranh rút ra âm p, ph, nh và

GV giới thiệu vào bài.

- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.

- nắm yêu cầu của bài.

2.2. Dạy chữ ghi âm

Âm p -ph

a. Nhận diện chữ

- Ghi âm: “ p, ph” và nêu tên âm.

- theo dõi, 3HS đọc cá nhân,

- Âm “p” ít xuất hiện trong các tiếng.

ĐT.

- cài bảng cài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng.

+ Phát âm

- GV phát âm mẫu,

- GV gọi HS đọc.

- cá nhân, tập thể.

+ Ghép tiếng và đánh vần tiếng.

- Có âm ph, muốn có tiếng “phố” ta làm thế - thêm âm ô đằng sau, dấu sắc ở

nào?

trên âm ơ.

-HS tìm và ghép bảng cài.

- Phân tích tiếng và đánh vần tiếng,đọc trơn - cá nhân,ĐT.

tiếng.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ - phố xá.

mới.

- Đọc từ mới.

- cá nhân, tập thể.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- cá nhân, tập thể.

Âm nh dạy tương tự.

* Nghỉ giãn tiết.

c. Đọc từ ứng dụng

- Ghi các từ ứng dụng,cho hs đọc thầm, gọi HS

xác định âm mới

- HS đọc tiếng,phân tích tiếng mới,đọc từ .

- cá nhân , nhóm.

- Giải thích từ: phá cỗ, nho khô.

-GV đọc mẫu, uốn sửa.

-HS đọc cá nhân , ĐT.

d. Hướng dẫn học sinh viết: p, ph, nh, phố

xá,nhà lá.

- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét số chữ về độ - quan sát để nhận xét về các

Tên GVTrường Tiểu học .....24Giáo án tổng hợp lớp 1A

cao, điểm đặt bút, dừng bút của các con chữ.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

- GV sửa sai cho học sinh

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- Giãn tiết

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.Năm học 2018 - 2019

con độ cao

-Viết trên không.

- Viết bảng con.- HS thi đọc.

-TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu tiết 2.

2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu: - HS đọc, viết: p, ph, nh, phố xá nhà lá, đọc đúng các tiếng, từ, câu

câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chợ, phố, thị xã.

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Hôm nay ta học âm gì?

- âm “p, ph, nh".

* Đọc bảng

- Cho HS đọc bảng lớp xuôi, ngược, bất - cá nhân,nhóm, tập thể.

kỳ.

* Đọc câu

- Treo tranh, vẽ gì ? Ghi câu ứng dụng gọi - cô gái tưới hoa bên hành lang.

HS tìm, phân tích tiếng mới, HS đọc tiếng ,

từ khó, đọc câu.

- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

- GV đọc mẫu, uốn nắn HS.

- cá nhân,nhóm, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu

tốt.

b. Luyện viết:

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như - viết vở tập viết.

hướng dẫn viết bảng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

Tên GVTrường Tiểu học .....25Giáo án tổng hợp lớp 1A

* Nghỉ giãn tiết.

c. Luyện nói:

- Treo tranh, vẽ gì?

- Nêu chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.Năm học 2018 - 2019- cảnh chợ, phố, thị xã.

- chợ, phố, thị xã.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi

gợi ý của GV.

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện

nói trong nhóm, chia sẻ trước lớp.? Nhà em có gần chợ không?

? Nhà em ai đi chợ?

? Chợ dùng để làm gì?

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS

cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- GV cùng HS nhận xét, sửa sai

- Học sinh chơi đọc đúng , đọc

- Quan tâm chữa sai.

nhanh .

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có âm p,

ph, nh.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: g, gh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

Bài 23: G, GH.

I.MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - HS đọc, được g, gh, gà ri, ghế gỗ, đọc được các tiếng, từ, câu ứng

dụng có chứa âm mới.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm g, gh.

- Vận dụng vào đọc, viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

Tên GV

Trường Tiểu học .....26Giáo án tổng hợp lớp 1A

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:Năm học 2018 - 2019- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS thi viết.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các từ: phố xá, nhà lá.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

3. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - HS đọc, được g, gh, gà ri, ghế gỗ, đọc được các tiếng, từ, câu ứng

dụng có chứa âm mới.

* Cách tiến hành:

2.1 .Giới thiệu âm g, gh:

- GV ghi đầu bài lên bảng

HS phát âm: g, gh

Dạy chữ ghi âm

Âm g

a.Nhận diện chữ

- Ghi âm: “g”và nêu tên âm.

- theo dõi.

- Chữ “g” gồm có mấy nét?

- Chữ “g” gồm có 2 nét là nét cong

kín và nét khuyết dưới.

- cài bảng cài.

b. Phát âm và đánh vần tiếng

- GVphát âm mẫu, gọi HS đọc.

- cá nhân, tập thể.

- Muốn có tiếng “gà” thatêm âm gì và dấu - thêm âm a đằng sau , thanh huyền

gì?

trên âm a.

- Ghép tiếng “gà” trong bảng cài.

- ghép bảng cài.

- Phân tích tiếng và đánh vần tiếng,đọc - cá nhân, tập thể.

trơn tiếng gà.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác

định từ mới.

- gà ri.

- Đọc từ mới.

- cá nhân, tập thể.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- cá nhân,nhóm, tập thể.

Âm gh (dạy tương tự.)

Tên GVTrường Tiểu học .....27Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Nghỉ giải lao giữa tiết.

c. Đọc từ ứng dụng

- Ghi các từ ứng dụng

- Gọi HS xác định âm mới, sau đó cho HS - 2 học sinh lên bảng gạch

c ting, t cú õm mi.

chân tiÕng cã ©m míi häc.

- Giải thích từ: nhà ga, gà gô, gồ ghề.

-GV đọc mẫu,uốn sửa.

-HS đọc cá nhân, tập thể.

d. Viết bảng: g, gh, gà ri, ghế gỗ.

- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về số

- quan sát để nhận xét.

lượng ,độ cao , điểm đặt bút, dừng bút của

các con chữ.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

-HS tập viết trên khơng,bảng con.

- GV sửa sai cho học sinh.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

HS thi đọc bài trên bảng.

- Giãn tiết

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

4. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu- HS đọc, được g, gh, gà ri, ghế gỗ, đọc được các tiếng, từ, câu ứng

dụng có chứa âm mới.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô.

* Cách tiến hành:

- Hơm nay ta học âm gì?

- âm “g, gh”

a. Luyện đọc

* Đọc bảng .

- Cho HS đọc bảng lớp xuôi, ngược, bất - HS đọc cá nhân, tập thể.

kỳ.

* Đọc câu

- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng.

- bà cháu đang lau bàn ghế..

- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm - luyện đọc từ: gỗ.

mới,phân tích, đọc tiếng, từ khó.

Tên GVTrường Tiểu học .....28Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

- cá nhân,nhóm, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu

tốt.

b. Luyện viết

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như - tập viết vở.

hướng dẫn viết bảng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

c. Luyện nói

- Treo tranh, vẽ gì?

- con gà.

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- gà gô, gà ri.

- Nêu câu hỏi về chủ đề.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi

?Em hãy kể tên những loại gà mà em ý của GV.

biết ?

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện

?Nhà em ni gà thuộc loại gà gì?

nói trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

? Gà thường ăn gì?

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và

HS cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- HS thi đọc bài SGK.

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có âm g, - HS đọc cá nhân, nhóm,ĐT

- Học sinh chơi trò chơi

gh.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: q, qu,

gi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

I.MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - Đọc trơn được: q, qu , gi , chợ quê, cụ già; từ và câu ứng dụng.

-Viết được: q, qu , gi , chợ quê, cụ già

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Quà quê

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm q, qu ,

gi .

- Vận dụng vào đọc, viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

Tên GVTrường Tiểu học .....29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động thực hành: ( 15 phút): Xé, dán hình quả cam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×