Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019Hướng dn cỏch vit. Nêu quy trình

- HS theo tởng tợng

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ các - HS viết bảng con: tổ cò, lá mạ

chữ. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

3: Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Đọc lại bảng ôn

- HS đọc

TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: Đọc , viết được : i , a, n, m, d, đ, t, th ; các từ ngữ, câu ứng dụngtừ bài

12 đến bài 16 ..

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Cò đi lò dò

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đơi, hoạt động cả lớp

a Luyện đọc

- HS đọc bảng ôn các tiếng bắt đầu chữ:

- Cho HS đọc bài trên bảng tiết 1

n, m, d, đ, t, th.

- HS đọc từ : Tổ cò, lá mạ, da thỏ, thợ

nề.

- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng

- HS thảo luận cặp: Tranh vẽ cò bố, cò

- Cho xem tranh

mẹ, cò con

- Giới thiệu câu: Cò bố mò cá

Cò mẹ tha cá về tổ

- Hướng dẫn đọc câu

- Hỏi: Tiếng nào trong câu có chứa chữ m, t,

th

- Đọc mẫu

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu

tốt.

b: Luyện viết

- Giới thiệu bài viết

- Nhắc HS cách viết, ngồi viết

- Chấm, chữa một số bài

* Lưu ý: HS M1, M2 viết 1/2 số dòng quy

định trong vở Tập viết 1, tập I.

- HS M3, M4 viết đủ số dòng quy định

trong vở Tập viết 1, tập I.

c: Kể chuyện:

- Giới thiệu câu chuyện:Cò đi lò dò

- Treo tranh minh họa (4 bức)

*/ Kể chuyện theo tranh

Họ tên GV33- HS đọc (tổ, nhóm, cá nhân)

- Phát biểu: mò, mẹ, tha, tổ

- 2 HS đọc lại

- HS đọc bài tronh SGK

- HS viết vào vở TV- Quan sát tranh

Nhắc lại tên chuyện

- HS lắng nghe và quan sát từng tranh

Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019+ Tranh 1: Anh nơng dân nhặt cò bị thương

gãy chân.

+ Tranh 2: Cò trơng nhà cho anh nơng dân

+ Tranh 3: Cò trơng theo đàn cò trên trời mà

nhó về gia đình.

+ Tranh 4: Cò về thăm lại anh nơng dân

*/ Hướng dẫn Hs kể lại câu chuyện theo

từng tranh.

*/ Thi kể nối tiếp kể chuyện

- Gọi HS M3, M4 kể lại toàn bộ nội dung

truyện.

* Lưu ý:

- HS M1, M2 nghe hiểu và kể được một

đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ và

Công.

- HS M3, M4 kể được 2 – 3 đoạn truyện

theo tranh.

4/ Hoạt động vận dụng: 2’

- Thi viết từ bó cỏ

- Nhận xét tiết học.

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện: "

cò đi lò dò"

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bµi 17.- Lắng nghe

- HS thi đua nhìn tranh kể lại câu

chuyện trong nhóm đoi, chia se5r trước

lớp.

- HS nối tiếp kể chuyện.- HS thi viết.

- HS ghi nhớĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt :

BÀI 17 : U - Ư

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức:

- Đọc được : u, , nụ, th ;từ và câu ứng dụng.

- Viết được : u, , nụ, th .

- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề : thủ đô.

- HS M1, M2 viết 1/2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập I.

Họ tên GV34Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở

SGK ; viết đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập I.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm u,ư...Vận

dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học và trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực

giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS thi viết.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các tiếng lò cò , vơ cỏ .

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc được : u, , nụ, th ;từ và câu ứng dụng.

- Viết được : u, , nụ, th .

- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề : thủ đô.

* Cách tiến hành:

2.1 Cho học sinh quan sát tranh vẽ SGK - -HS nắm yêu cầu của bài.

Tranh vẽ gì?

- Trong tiếng “nụ, thư” âm nào con đã học?

- Vẽ nụ hoa và lá thư, mùa hè các

Họ tên GV35Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Hôm nay chúng ta học 2 âm mới là u, ư.

2.2 Dạy âm và chữ ghi âm.

* Âm u : - GV viết : u

? Trên bảng cơ có chữ ghi âm gì ?

? So sánh u với i

- Có âm u , muốn có tiếng nụ phải thêm âm gì,

dấu gì ?

- GV cầm nụ hoa hồng trên tay và hỏi : trên tay

cơ có gì ?

- GV giới thiệu về nụ hoa hồng và viết bảng : nụ

* Âm ( tương tự )

* Đọc tiếng , từ ứng dụng

- GV viết bảng các tiếng , từ ứng dụng .

- GV đọc mẫu , giải nghĩa 1 số từ

- GV chỉnh sửa phát âm

* Hướng dẫn HS viết bảng con : u, , nụ, th

- GV gắn chữ mẫu lên bảng .

- GV viết mẫu lên bảng . Nêu quy trình

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- GV theo dõi , uốn nắn

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:bạn đang tắm mát.

- Âm ê, e.

- H/s đọc theo GV.

Có chữ ghi âm u

Vài HS phát âm : u

HS phát biểu

HS ghép bảng cài : u

HS đọc cá nhân , nhóm ,đồng thanh

Thêm âm n và dấu nặng

HS ghép bảng cài : nụ

HS phân tích, đánh vần , đọc trơn ,

cá nhân , nhóm , đồng thanh

Nụ hoa hồng

HS đọc : nụ

HS đọc : u, nụ

HS đọc thầm

HS tìm tiếng có âm mới học

HS đọc trơn , kết hợp phân tích 1 số

tiếng

HS thảo luận , nhận xét

HS viết theo tưởng tượng

HS viết vào bảng conHS đọc bài trên bảng

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu: - HS đọc được t, th, tổ, thỏ từ và câu ứng dụng .

- Viết được : t, th, tổ, thỏ

- Luyện nói 2, 3 câu theo chủ đề: ổ, tổ.

* Cách tiến hành:

Họ tên GV36Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019* Luyện đọc :

+ Luyện đọc lại các âm, tiếng, từ ở tiết 1HS đọc bài trên bảngGV chỉnh sửa phát âm

HS thảo luận , nhận xét

+ Đọc câu ứng dụng :

HS phát biểu

- GV gắn tranh vẽ lên bảng

HS tìm tiếng có âm mới

? Bức tranh vẽ gì ?

HS đọc trơn , kết hợp phân tích

- GV viết câu ứng dụng lên bảng

HS đọc trơn cá nhân , nhóm , đồng

thanh.

GV theo dõi , uốn nắn

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu tốt.

* Luyện viết :

HS viết vào vở Tập viết

- Hướng dẫn viết vào vở Tập viết : u, , nụ, th

- GV theo dõi , uốn nắn

- Thu 1 số vở chấm , nhân xét chung .

* Lưu ý: HS M1, M2 viết 1/2 số dòng quy

định trong vở Tập viết 1, tập I.

- HS M3, M4 viết đủ số dòng quy định trong

vở Tập viết 1, tập I.

* Luyện nói :

- Thủ đơ

- Chủ đề gì ?

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện nói trong - Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện nói

trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

nhóm, chia sẻ trước lớp.

- Chùa một cột

- Trong tranh vẽ cảnh gì ?

- Hà Nội

- Chùa một cột ở đâu ?

- Thủ đơ Hà Nội

- Hà Nội gọi là gì ?

Gv tuyên dương các em chăm chỉ luyện nói

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS cả

lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- HS thi đọc

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Thi tìm tiếng có âm mới.

- Dặn: đọc lại bài.

- GV cùng HS nhận xét...

- Chuẩn bị bài hôm sau : Bài 18

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:Họ tên GV37Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------------------------------------------------Họ tên GV38Trường Tiểu học .....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×