Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 20 phút). Cho HS quan sát tranh

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 20 phút). Cho HS quan sát tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1A

như ném đá cát vào nhau, dùng tay

dơ dụi vào mắt…

2: Nhận ra việc gì nên làm và

không nên làm để bảo vệ tai.

- Hướng dẫn tập đặt câu hỏi, tập trả

lời câu hỏi cho từng hình.

- Chỉ vào tranh bên phải của trang

sách.

- Chỉ vào hình phía dưới, bên phải

của trang sách và hỏi:

- Hỏi và trả lời lần lượt hết các hình

vẽ ở trang 11 SGK.Năm học 2018 - 2019- Quan sát các hình ở trang 11 SGK.

- Hai bạn đang làm gì?

-Theo bạn việc làm đó đúng hay sai.

-Tại sao chúng ta khơng nên ngốy tai cho nhau

hoặc khơng nên lấy vật nhọn chọc vào tai nhau?

-Bạn gái trong hình đang làm gì? Làm như vậy

có tác dụng gì?

- Các bạn trong hình đang làm gì? Việc làm nào

đúng? Việc làm nào sai, vì sao?

- Nếu bạn ngồi học gần đó bạn sẽ nói gì với

người nghe nhạc q to.?Kết luận: nhờ có tai mà chúng ta

nghe được các tiếng động xung

quanh như tiếng hát, tiếng gà gáy…

nên bảo vệ tai cho sạch.

3. Hoạt động thực hành: ( 7 phút) Hs đống vai xử lí tình huống.

* Mục tiêu: HS nói được 1 số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và

tai.

* Cách tiến hành:

Trò chơi “ Đóng vai”

- Tập ứng xử bảo vệ mắt và tai.

- Thảo luận nhóm.

- Chia học sinh ra 2 nhóm để đóng vai theo - Chọn cách để ứng xử và đóng vai.

ND sau: “ Hùng đi học về thấy Tuấn và bạn - Xung phong nhận vai, hội ý cách trình

của Tuấn đang chơi kiếm bằng 2 chiếc que. bày.

Nếu là Hùng em xử trí như thế nào?”.

- Các nhóm trình diễn.

“Lan ngồi học, anh và của anh Lan đến

- Nhận xét ( cách đối đáp giữa các vai)

chơi đem theo 1 băng nhạc. Hai anh mở

Phát biểu cá nhân mình đã học được điều

nhạc rất to. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?”

gì qua những nhân vật các tình huống

- Nhận xét, biểu dương.

trên.

* Kết luận: Không nên chơi vật sắc nhọn

có thể xảy ra tai nạn, khơng nên mở đài, ti

vi to quá ảnh hưởng đến người khác...

4. Hoạt động vận dụng: (4 phút)

- Nêu những việc nên làm để bảo vệ mắt?

- Hs suy ghĩ cá nhân, thảo luận nhóm

Họ tên GV15Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- GV nhận xét giờ học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về kể lại nội dung bài học hôm nay cho

người thân trong gia đình thấy được những

việc nên làm và khơng nên làm để bảo vệ

mắt và tai.

- Chuẩn bò tiết sau ..đôi và chia sẻ trước lớp.ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt :

TIẾT 7, 8: ÂM /I/

( Thiết kế trang 162)

----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................-------------------------------------------------------Thủ cơng

XÉ, DÁN HÌNH VNG

I .MỤC TIÊU: HS cần làm:1. Kiến thức:

- Nói được cách xé, dán hình vng .

- Thực hiện xé, dán được hình vng . Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa .

Hình dán có thể chưa phẳng .

2. Kỹ năng: HS khéo tay: . Xé, dán được hình vng . Đường xé có thể tương đối

thẳng và răng cưa . Hình dán tương đối phẳng . Có thể xé các hình vng có các kích

thước khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vng.

3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Thủ cơng.

4. Góp phần hình thành năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học:

Họ tên GV16Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- GV: Bài mẫu xé, dán hình vng. giấy màu, hồ dán.

- HS: Giấy thủ cơng, giấy nháp, giấy màu có kẻ ơ, hồ dán, bút chì , khăn lau tay, vở thủ

cơng, khăn lau tay.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:A . Hoạt động khởi động: ( 3 phút)

1. Hoạt động khởi động: ( 3’)

- Yêu cầu hs đặt vật dụng lên bàn quan sát và nhận xét việc chuẩn bị của hs.

- Giới thiệu bài: Xé, dán hình vng.

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút). Hướng dẫn cách xé , dán hình

vng.

* Mục tiêu: - Thấy được cách xé, dán hình vng .

* Cách thực hiện:

- Quan sát và nhận xét.

- Cho hs xem mẫu và hỏi:

?Xung quanh em có những đồ vật

nào có hình vng?

- Quan sát, thảo luận nhóm và kể trong nhóm,

- Quan sát thao tác mẫu.

chia sẻ trước lớp...

- Vẽ hình vng có cạnh 8 ô .

- Làm thao tác xé từng cạnh của

hình vuông.

- Xé xong lật mặt có màu để hs quan - Quan sát

sát.

- Dán hình: Làm mẫu và hướng dẫn

hs cách dán hình vng. ( Lưu ý:

Ướm hình cho cân đối trước khi

dán, khi dán miết cho phẳng.)

3. Hoạt động thực hành: ( 15 phút)

* Mục tiêu: - Nói được cách xé, dán hình vng .

- Thực hiện xé, dán được hình vng trên giấy màu . Đường xé có thể chưa thẳng và bị

răng cưa . Hình dán có thể chưa phẳng .

* Cách tiến hành:

- Cho HS xé, dán hình vng.

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Hoạt động cá nhân.

Họ tên GV17Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- GV bao quát lớp.

- HS thực hành.

- Hướng dẫn hs đánh giá sản phẩm.

4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)

- Xé nhanh 1 hình vng có kích thước

em thích.

- Hs làm.

- GV nhận xét giờ học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về tự trang trí một đồ vật nào đó bằng

các hình vng.

- HS ghi nhớ.

- Chuẩn bò tiết sau xé dán

hình troøn.

----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 7, 8: ÂM /G/

(Thiết kế trang 166)

----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................-------------------------------------------------------Toán :

SỐ 6

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :1. Kiến thức: Nói được 5 thêm 1được 6, viết được số 6 ; đọc, đếm được từ 1 đến 6 ; so

sánh các số trong phạm vi 6 , chỉ ra được vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 .

2. Kĩ năng: - Vận dụng cách đọc , đếm được từ 1 đến 6 ; so sánh các số trong phạm vi

6 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1, 2, 3.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

Họ tên GV18Trường Tiểu học .....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 20 phút). Cho HS quan sát tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×