Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019* Cách tiến hành: - GV cho HS chơi đếm lần lượt các số từ 1

đến 5 thật nhanh...

- GV nhận xét trò chơi, giới thiệu bài mới.

- HS chơi

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

- Nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động thực hành: (27 phút ) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2, 3

* Mục tiêu: - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.

- Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.

- Vận dụng cách đọc , viết các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học và một số

tình huống trong thực tế.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

-HS tự nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Điền số.

- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập, quan

sát giúp đỡ HS M1.

- HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài.

-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Gọi h/s đọc kết quả.

- Tranh 1 viết số 4 chỉ 4 cái ghế.

- Tranh 2 viết số 5 chỉ 5 ngôi sao....

Chốt: Nhóm có mấy đồ vật là nhiều nhất? - Có 5 đồ vật.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

-HS tự nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền - HS chơi trò chơi.

nhanh. GV treo tranh vẽ phóng to nội -HS đếm số que diêm để điền số.

dung bài tập 2 và hướng dẫn HS chơi trò -HS làm bài.

chơi.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét trò chơi.

-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

+Chốt: Số lớn nhất, bé nhất?

- Số 5 lớn nhất, số 1 bé nhất.

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Điền số theo thứ tự.

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp -HS làm bài.

đỡ HS yếu.

- Gọi HS chữa bài.

-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Gọi h/s đọc kết quả từ hàng trên,và từ - H/s đọc lại kêt quả đếm theo thứ tự từ

trái sang phải.

1 đến 5 hoặc đọc ngược lại từ 5 đến 1.

+ Chốt: Đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 5

và ngược lại.

-HS đọc các số.

- Kết luận

3. Hoạt động vận dụng: (3 phút)

-HS chia 2 đội, mỗi đội 2 bạn đại diện

- Cho HS chơi trò chơi: Ai thơng minh

- Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, 2 theo thứ tự từ bé chơi.

đến lớn và ngược lại.

Tên GV2Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019- GV nhận xét trò chơi...

4. Hoạt động sáng tạo: (1phút)

- HS vẽ

- Vẽ 3 bạn trong nhóm em.

- Về xem trước bài: bé hơn, dấu <.

----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................Thể dục

BÀI 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG

I MỤC TIÊU: HS cần làm:1. Kiến thức: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Yêu cầu HS

tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.

- Bước đầu thực hiện được đứng nghiêm, đứng nghỉ ( bắt chước đúng theo GV ). Yêu

cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.

- Ơn trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. u cầu HS tham gia trò chơi ở mức tương

đối chủ động.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng có những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể

dục.

3. Thái độ: - Giáo dục HS thích tập thể dục, thích tham gia các trò chơi.

4. Góp phần hình thành các năng lực cho HS: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn

đề và sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác.

- Năng lực thể chất.

II. CHUẨN BỊ:

II. CHUẨN BỊ:1/ Địa điểm, phương tiện- Địa điểm: Trên sân trường.

- Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.

- Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học.

- Đảm bảo an toàn trong giờ học. Đảm bảo vệ sinh sân tập.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học::

- Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp giảng giải, phương pháp trò chơi, phương

pháp luyện tập thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Nội dung

ĐL

A.Hoạt động khởi động:

8’

1/ Nhận lớp

2’

- GV nhận lớp phổ biến nội

Tên GVPhương pháp tổ chức dạy học

x

3Đội hình

x x x xxTrường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019dung yêu cầu giờ học.2/ khởi động

- Đứng vỗ tay và hát

- Giậm chân tại chỗ, đếm to

theo nhịpx6’B. Hoạt động hình thành 22’

kiến thức mới kết hợp với

thực hành luyện tập:

* Mục tiêu:

- Biết cách tập hợp hàng dọc,

dóng thẳng hàng dọc, biết cách

đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết

cách tham gia trò chơi 1 cách

chủ động.

* Cách tiến hành:

1) Tiếp tục học tập hợp hàng 5’

dọc, dóng hàng.2) Học: Tư thế đứng nghiêm,

tư thế đứng nghỉ.

a) Tư thế đứng nghiêm:

- Khẩu lệnh: “Nghiêm !”.

- Động tác: Người đứng ngay

ngắn, hai gót chân sát vào

nhau, hai đầu bàn chân hướng

sang hai bên tạo thành hình

chữ V, hai tay duỗi thẳng, lòng

bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi,

các ngón tay khép lại, ngực hơi

vươn cao, mắt nhìn thẳng.

Tên GV9’

3’xx x x x

∆ GV

- GV hỗ trợ Lớp trưởng tập hợp lớp

- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu

cầu

Đội hình

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

∆ GV

- GV hướng dẫn HS khởi động

- HS khởi động tích cực.Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV hô chỉ huy cho hs tập hợp dóng

hàng dọc 2 lần sau đó cho HS giải tán.

GV gọi lớp trưởng lên điều khiển lớp

tập. GV quan sát giúp đỡ lớp trưởng.

- HS chú ý thực hiện theo sự chỉ huy

của GV và của lớp trưởng.

- GV quan sát và sửa sai cho HS.

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV phân tích và làm mẫu kĩ thuật

động tác.

- HS chú ý quan sát và lắng nghe và

thực hiện.

- Sau đó GV hơ điều khiển lớp tập 4 –

5 lần động tác đứng nghiêm.

- GV qua sát sửa sai cho HS, HS thực

hiện đúng động tác GV hô thôi để HS

đứng thường.

4Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019b) Tư thế đứng nghỉ:

- Khẩu lệnh “ Nghỉ !”.

- Động tác: Chùng gối chân

trái, đứng dồn trọng tâm lên

chân phải, hai tay buông tự

nhiên. Khi mỏi đổi chân.6’3) Trò chơi: “Diệt các con vật

có hại”8’B. Hoạt động vận dụng:

1/ Thả lỏng

- Lớp tập một số động tác thả

lỏng: đứng vỗ tay và hát5’

2’2/ GV cùng HS hệ thống lại

bài.

3/ GV nhận xét giờ học giao

bài tập về nhà:1’

2’- GV phân tích và làm mẫu kĩ thuật

động tác.

- HS chú ý quan sát và lắng nghe và

thực hiện.

- Sau đó GV hơ điều khiển lớp tập 4 –

5 lần động tác đứng nghỉ, sau đó GV

hướng dẫn HS thực hiện phối hợp

đứng nghiêm, nghỉ.

- GV qua sát sửa sai cho HS, nhận xét,

tuyên dương những tổ và cá nhân tập

tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật

tự .

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV cùng HS nhắc lại cách chơi và

luật chơi.

- Sau đó GV cho tổ chức cho HS chơi.

- HS chú ý lắng nghe để hơ chính xác

với yêu cầu của GV.

- GV quan sát và phạt những em “Diệt

nhầm” con vật có ích.

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV hướng dẫn HS thả lỏng

- HS thả lỏng tích cực

- GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố

bài học

- GV nhận xét giờ học và giao bài tập

về nhà theo quy định--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 3, 4: ÂM/ D/

Tên GV5Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019( Thiết kế trang 132)

------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................Toán:

BÉ HƠN, DẤU <

I. MỤC TIÊU:- HS cần làm :

1.Kiến thức: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so

sánh các số.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cách so sánh và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các

số để giải quyết các bài tập tốn học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1, 3, 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập bài 1, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 .

- HS : Vở ô li Toán 1.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:A.Hoạt động khởi động: ( 3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: Ai thông minh

- Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Tên GV6Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: - GV chia lớp 2 đội ,

mỗi đội 1 bạn chơi. Ai xếp các số đúng,

nhanh là đội chiến thắng.

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, - HS chơi

chữa bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (13 phút) Làm quen với từ “bé hơn”,

dấu < khi so sánh các số.

*Mục tiêu: - HS nhận biết quan hệ bé hơn. Bước đầu biết so sánh số lượng và sử

dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các số.

* Cách tiến hành:

* Cách tiến hành:

- Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số -HS hoạt động cá nhân, nhóm, chia

lượng đồ vật trong tranh?

sẻ trước lớp.

- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm, - 1 ơ tơ ít hơn 2 ơ tơ, 1 hình vng ít

chia sẻ trước lớp:

hơn 2 hình vng.

- Để chỉ 1 hình vng, 1 hình vng ít hơn

2 hình vng, ta nói: 1 bé hơn 2.Viết là 1 - HS đọc lại: “ Một bé hơn hai”

< 2.( viết lên bảng 1 < 2 và giới thiệudấu <

đọc là “bé hơn”)

- Tiến hành tương tự để đưa ra 2< 3.

- HS đọc: “ Hai bé hơn ba”

- GV viết: 1< 3; 2< 5; 3< 4; 4< 5;....

- HS đọc: “ Một bé hơn ba”.....

* Lưu ý: Khi viết dấu bé hơn, Mũi nhọn

lulơn quay về phía số bé hơn.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 1, 3, 4.

*Mục tiêu:

- Củng cố cho HS kĩ năng so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so

sánh các số.

* Cách tiến hành:

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Tự nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- viết dấu bé hơn.

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ - HS làm bài.

HS yếu.

- Dấu bé hơn có mũi nhọn quay về phía

trái.

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài: Viết

- HS tự nêu yêu cầu của bài.

theo mẫu.

- GV treo tranh phóng to bài tập 3. Giúp - So sánh số.

HS nắm yêu cầu.

Tên GV7Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019- GV hướng dẫn cho HS chơi trò chơi:

Điền đúng, điền nhanh.

- HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài.

-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

Bài 4: Tiến hành như bài 3

-HS làm vào vở và chữa bài.

+Lưu ý: HS M1 chỉ đọc là 2 bé hơn 3

không đọc là 2 nhỏ hơn 3.

4. Hoạt động vận dụng: ( 3 phút)

- Chơi trò thi đua : “Nối đúng , nối

nhanh” bài 5.

- HS chơi

- GV nhận xét trò chơi.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

Điền dấu < vào chỗ chấm: 3...4; 4...5

- HS nêu miệng

- Chuẩn bị giờ sau: Lớn hơn, dấu >.

---------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------------Đạo đức

Bài 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU: HS cân làm:1. Kiến thức: - HS nêu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

- Thấy được ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

2. Kĩ năng: HS M1, M2 thực hiện được giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo

gọn gàng và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.

- HS M3, M4 nhắc nhở được bạn bè cùng thực hiện và và giữ gìn sách vở, đồ dùng

học tập .

3. Thái độ: Vui thích khi mặc gọn gàng , sạch sẽ.

4. Góp phần hình thành các năng lực: - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp

tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh họa bài 1, 2 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1.

Tên GV8Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019- HS: Vở bài tập Đạo đức 1

+ Bài hát “ Rửa mặt như mèo” (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích)

+ Bút chì hoặc sáp màu.

+ Lược chải đầu.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp

thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)

- Cho HS hát bài Rửa mặt như mèo.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV giới thiệu vào bài, viết

tên bài.

- HS hát

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Quan sát tranh sách giáo khoa

( 10 phút).

* Mục tiêu: - HS hiểu và nêu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

- Biết ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

*Cách tiến hành:

* Cách tiến hành:

+ HS làm bài tập 1:

_GV giải thích yêu cầu bài tập. Cho Hs

thảo luận nhóm 4 tranh SGK bài tập 1 và - HS thảo luận cặp đôi.

TLCH:

- HS đại diện các nhóm lên báo cáo

+ Bạn nào có đầu tóc quần áo gọn gàng , trước lớp.

sạch sẽ?

+Các em thích ăn mặc như bạn nào?

+ Tại sao em cho là bạn mặc gọn gàng, - HS thảo luận và trình bày

sạch sẽ hoặc chưa gọn gàng, sạch sẽ và

nên sửa chữa như thế nào thì sẽ trở thành +Một số gợi ý:

gọn gàng sạch sẽ.

- Áo bẩn: giặt sạch.

- Áo rách: đưa mẹ vá lại.

- Cài cúc áo lệch: cài lại ngay ngắn.

- Quần ống thấp ống cao: sửa lại

ống.

- Dây giầy không buộc: thắt lại dây

-Kết luận: Bạn thứ 8 trong BT 1 có đầu giầy.

chải đẹp, áo quần gọn gàng, sạch sẽ…như

- Đầu tóc bù xù: chải lại tóc.

thế có lợi cho sức khỏe, được mọi người yêu mến. Các em cần ăn mặc như vậy.

3. Hoạt động thực hành: ( 20 phút)

* Mục tiêu:

- HS biết thực hiện, biết nhắc nhở bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc,

Tên GV9Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019quần áo gọn gàng và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.

* Cách tiến hành:

a. HS thảo luận :

_GV yêu cầu HS tìm và nêu tên bạn nào _ HS làm bài tập.

trong lớp hơm nay có đầu tóc, quần áo _ Một số HS trình bày sự lựa chọn của

gọn gàng, sạch sẽ.

mình. Các HS khác lắng nghe và nhận

_GV yêu cầu HS trả lời:

xét.

Vì sao em cho là bạn đó gọn gàng sạch

sẽ?

GV khen những HS đã nhận xét chính

xác.

- Cho HS lấy lược và tự sửa quần áo, - HS lấy lược và tự sửa quần áo, chải tóc

chải tóc …cho nhau

…cho nhau.

-GV nhận xét và tuyên dương HS biết - HS nêu tên và mời bạn có đầu tóc, gọn

sửa sai sót của mình.

gàng sạch sẽ lên trước lớp.

- HS nhận xét về quần áo, đầu tóc của

các bạn.

b. HS làm bài tập 2:

_GV yêu cầu HS chọn một bộ quần áo

đi học phù hợp cho bạn nam và một bộ -HS chọn và giải thích vì sao lại chọn

cho bạn nữ, rồi nối bộ quần áo đã chọn như vậy.

với bạn nam hoặc bạn nữ trong tranh.

- GV chốt tranh đúng.

* Kết luận:

_ Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành

lặn, sạch sẽ, gọn gàng.

_Không mặc quần áo nhàu nát, rách, -HS nghe.

tuột chỉ, đứt khuy, bẩn hôi, xộc xệch

đến lớp.

_ Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành

4. Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

lặn, sạch sẽ, gọn gàng...

? Nêu biểu hiện của việc ăn mặc sạch sẽ

, gọn gàng?

_Nhận xét tiết học

_ Chuẩn bị tiết 2

-------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018Tên GV10Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019Tiếng Việt

ÂM / Đ /

( Thiết kế trang 136)

-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................Toán

LỚN HƠN, DẤU > .

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :1.Kiến thức: - - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để

so sánh các số.

- So sánh được các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cách so sánh các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học

và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1, 2, 3.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh trong SGK trang 19 ( mỗi em 1 phiếu bài

tập 1 để HS làm bài tập 2). Tranh phóng to vẽ bài tập 3 để HS chơi trò chơi.

- HS: bảng con, vở ơ li.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

-Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

Tên GV11Trường Tiểu học .......Giáo án lớp tổng hợp 1ANăm học 2018- 2019*Cách tiến hành:

- Cho HS chơi: Lớp chia 2 đội mỗi đội 2

bạn lên điền dấu thích hợp vào chỗ

chấm:

+ 1...2

4....5

- HS chơi

+ 2...3

2...5

- GV nhận xét trò chơi....

- HS nhắc lại đầu bài

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

). Nhận biết quan hệ lớn hơn

*Mục tiêu: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so

sánh các số.

* Cách tiến hành:

- Cho HS lấy 2 hình tròn để bên tay trái, - HS hoạt động cá nhân, chia sẻ trong

nhóm và chia sẻ trước lớp.

1 hình tròn để bên tay phải.

- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra cho - HS thực hành theo nhóm đơi.

nhau.

Giãn tiết.

- GV hướng dẫn HS rút ra: 2 hình tròn - HS lấy trong BĐ D Tốn 1.

nhiều hơn 1 hình tròn nên ta nói: 2 > 1.

( Viết lên bảng 2 >1 và giới thiệu dấu> -HS đọc lại: “Hai lớn hơn một”

đọc là“Lớn hơn”), đọc là: “Hai lớn hơn

một”.

-Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh - 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm….

số lượng đồ vật trong tranh?

- Để chỉ 2 con bướm nhiều hơn 1 con

bướm….Viết là: 2 > 1

- HS đọc lại: “Hai lớn hơn một”

3. Hoạt động thực hành luyện tập: ( 20 phút)

* Mục tiêu:

- Giúp HS biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so sánh các số.

- So sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.

* Cách thực hiện:

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

-HS tự nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- HS viết dấu lớn hơn.

- Yêu cầu HS viết dấu lớn hơn vào bảng -HS làm bài.

con, quan sát giúp đỡ HS M1.

- Dấu lớn hơn có mũi nhọn quay về phía

tay phải.

Bài 2: GVnêu yêu cầu của bài.

-HS nhắc lại yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Cho HS làm phiếu học tập.

- HS làm phiếu học tập.

Tên GV12Trường Tiểu học .......Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×