Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- HS đọc các nét cơ bản cần viết

a. Giới thiệu các nét cơ bản:

- HS quan sát nhận xét, chữ mẫu

- GV treo bảng phụ ghi các nét cơ bản.

- HS viết trên không,viết bảng con

- GV viết mẫu bảng lớp và hướng dẫn học sinh

- Theo dõi và nhắc cách viết.

cách viết.

- HS hát

- GV nhận xét sửa lỗi

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí,

viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

* Mục tiêu: Viết đúng , thành thạo khi viết các nét cơ bản kiểu chữ thường cỡ vừa

theo vở tập viết 1 tập 1 ở vở Tập viết.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

*Viết bài vào vở

-Hướng dẫn viết vào vở.

- HS nêu tư thế ngồi viết .

-Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung

- HS viết vào vở tập viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng 1 li rưỡi.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

4. Hoạt động vận dụng ( 1 p)

- Dặn HS về viết lại bài ra vở ô li. Chuẩn bị

cho tiết học sau...

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tập viết

Bài 1 : e, b, bé

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: e, b, bé theo vở Tập viết1 .

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: e, b, bé , đưa bút theo đúng quy trình

viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

2. Kĩ năng: Thành thạo khi viết các các chữ: e, b, bé .

3. Thái độ: - Say mê luyện viết chữ đẹp. Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ . Giáo dục

lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành cho HS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ. Năng lực thẩm mĩ.

Tên GV39Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Chữ: e, b, bé và vần, từ ứng dụng đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu : - HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: e, b, bé theo vở Tập viết1 .

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: e, b, bé , đưa bút theo đúng quy trình

viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

- HS đọc các nét cơ bản cần viết

a. Hướng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng

- HS quan sát nhận xét, chữ mẫu

- Treo chữ mẫu: “e, b” yêu cầu HS quan sát

- HS viết trên không,viết bảng con

và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? - Theo dõi và nhắc cách viết.

- HS hát

Độ cao các nét?

- H/s nhận xét

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ

mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

– GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- GV viết mẫu vần và từ ứng dụng trên bảng.

- GV sửa sai cho học sinh.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí,

viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

Tên GV40Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 20193. Hoạt động thực hành: (15 phút)

* Mục tiêu: - Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: e, b, bé , đưa bút theo

đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

Hướng dẫn HS tập tô tập viết vở

- HS nêu tư thế ngồi viết .

- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách - HS viết vào vở tập viết

từ mắt đến vở…

- HS tập viết chữ: e, b, tập viết từ ngữ:

- Thu 10 bài của HS và chấm.

bé.

- Nhận xét bài viết của HS.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng 1 li rưỡi.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

4. Hoạt động vận dụng ( 1 p)

- Dặn HS về viết lại bài ra vở ô li. Chuẩn bị

cho tiết học sau...

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV41Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×