Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Kết luận:trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên hằng ngày........và sự hiểu biết.

- Kết luận:trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên hằng ngày........và sự hiểu biết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019* Liên hệ: Để cơ thể của các em được phát

triển khỏe mạnh thì các em cần phải làm gì?HS chú ý lắng nghe- Các em cần chú ý ăn ,uống điều độ, giữ- HS trả lời.gìn sức khoẻ, khơng ốm đau sẽ chóng lớn

hơn

4. Hoạt động sáng tạo: ( 5 p hút) : Cho HS

thi vẽ tranh .

GV yêu cầu HS vẽ hình dáng của 4 bạn- Vẽ các bạn trong nhóm và giớitrong nhóm.thiệu tranh.- Nhận xét trò chơi.

- GV chốt lại nội dung chính của bàiHS chú ý lắmg nghe- Về nhà cần phải tập thể dục cho cơ thể

khoẻ mạnh.

- Nhận xét giờ học

----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:

PHÂN BIỆT PHỤ ÂM - NGUYÊN ÂM

( Thiết kế trang 117)

-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mĩ thuật

Tên GV17Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NÉT

( GV chun)

-----------------------------------------------------------------Thủ cơng

XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT

I. MỤC TIÊU:1.Kiến thức: HS biết cách xé , dán hình chữ nhật.

- Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn.Đường xé có thể chưa

thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.

2. Kĩ năng: HS biết cách xé , dán hình chữ nhật.

- Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn- Khéo léo khi xé dán

hình, giáo dục học sinh lòng u thích mơn thủ cơng.

* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau

khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.

4. Góp phần hình thành năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực thẩm mỹ.

II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học:- GV:Bài mẫu, giấy màu, hồ dán.

- HS: Giấy thủ cơng, giấy nháp có kẻ ơ, hồ dán, bút chì.

2. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; các mảnh ghép; ...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:3. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh "các đồ vật có dạng hình chữ nhật?

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - Chia lớp 2 đội: " Đội xanh và đội đỏ",

mỗi đội 2 bạn chơi.

- HS thi nêu nhanh tên các đồ vật dạng hình chữ nhật.- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài...kết nối

Tên GV18- HS chơi:

- Cửa ra vào, bảng ,

quyển sách.

Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019bài..

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút )

* Mục tiêu: - HS biết cách xé , dán hình chữ nhật.

* Cách tiến hành:

a. Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét

- GV cho hs xem bài mẫu hình chữ nhật.

- HS quan sát

b. GV hướng dẫn mẫu.

- Vẽ và xé hình chữ nhật:

- HS quan sát mẫu trên bảng.

+Cạnh dài 12ô,cạnh ngắn 6ô

+Xé từng cạnh hình chữ nhật

3. Hoạt động thực hành kiến thức : (15 phút )

* Mục tiêu: - HS biết cách xé , dán hình chữ nhật.

* Cách tiến hành:

- Vẽ và xé hình chữ nhật:

+Vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8ô,cạnh ngắn

6ô.

- HS thực hành trên giấy màu như

+Đếm từ trái sang phải 4ơ đánh dấu đỉnh

hướng dẫn.

hình tam giác cân

-Lần lượt xé từng cạnh.

-Dán hình:Lấy hồ di đều theo các cạnh rồi

dán

*Chú ý dùng một tờ giấy vuốt mép cho

phẳng

-GV quan sát uốn nắn.

- Học sinh trưng bày sản phẩm theo

-Trưng bày sản phẩm, nhận xét, đánh giá

tổ

sản phẩm.

- Bình chọn sản phẩm đẹp.

4 . Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Xé 1 hình chữ nhật theo ý thích.

- Nhận xét

5 . Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)

- Xé 1 hình chữ nhật theo ý thích bằng một

loại giấy hoặc bìa.- Hs thực hành.- Hs thực hànhĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:Tên GV19Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:ÂM C

( Thiết kế trang 117)

------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

CÁC SỐ 1; 2; 3; 4; 5

I . MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: - Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5. Biết đọc, viết các số

4, 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 1 đến 5; biết thứ tự

của mỗi số trong dãy số1, 2, 3, 4, 5.

- Làm BT 1, 2, 3.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5. Biết

đọc, viết các số 4, 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 1

đến 5; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số1, 2, 3, 4, 5.

3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng u thích mơn Tốn.

4. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - GV: Sách giáo khoa, bảng nhóm phóng to nội dung bài tập 1.

- Học sinh: Bộ đồ dùng học tốn.Vở ơ li Tốn.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

Tên GV20Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

* Cách chơi:

- Cho HS chơi trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

- HS thi tìm các hình đã học ở trong bộ đồ - HS chơi

dùng Toán 1 GV đã chuẩn bị và HS xếp

riêng ra từng loại hình theo số lượng đồ vật

Gv đọc tên...

- GV nhận xét, giới thiệu vào bài, ghi tên - Vài HS nhắc lại

bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 15 phút)

* Mục tiêu : Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

- Cho HS lấy 4 que tính, trong bộ đồ - HS tự lấy que tính và nói: Có 4 que tính.

dùng. ( Tương tự với 4 hình vuông, 4 - Nêu 4 bạn, 4 kèn, 4 chấm tròn, 4 con

hình tròn...).

tính.

- Hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ

có 4 đồ vật từ cụ thể ở SGK đến trừu

tượng, nhận ra đặc điểm của các nhóm đó

đều có số lượng bằng 4.

- Lấy ví dụ các nhóm đồ vật có số lượng HS lấy ví dụ..

- theo dõi và đọc, tập viết số.

là 4...

- Để biểu thị những nhóm có 4 đồ vật

cùng loại người ta dùng số 4.

- Học sinh đếm số từ 1 đến 5 và ngược lại.

- Giới thiệu số 4 và cách viết, đọc số 4

- Số 5 tiến hành tương tự.

- Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm

các số từ 1 đến 5 và ngược lại.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương…

3. Hoạt động thực hành: ( 15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm BT 1, 2, 3.

* Mục tiêu : - Giúp HS củng cố cách nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5.

Biết đọc, viết các số 4, 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 1

đến 5; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số1, 2, 3, 4, 5.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.

- Theo dõi.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- GV nhắc lại cách viết số 4, 5.

HS viết số vào vở:4;5

Tên GV21Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- GV quan sát, nhận xét.

Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu

của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ

HS M1.

- Gọi HS chữa bài.

Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ

HS M1 .

- Gọi HS chữa bài.

4- Hoạt động vận dụng: ( 3 phút)

Trò chơi: AI THƠNH MINH

- GV gọi 1 HS lên giao nhiệm vụ đưa ra

các câu hỏi để các bạn trong đội chơi có

nhiệm vụ tìm các đồ vật có số lượng từ 1

đến 5 theo u cầu, nhóm nào tìm đúng

và nhanh là nhóm chiến thắng...

5- Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về vẽ 5 bạn trong tổ em và giới thiệu

cho mọi người thân của em được biết...

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập..

- Nhận xét.- theo dõi.

- Nhìn tranh viết số cho phù hợp.

- HS làm bài.

- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Nắm yêu cầu

- làm bài:1; 2; 3; 4; 5:

5; 4; 3 ; 2; 1

- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Đọc các số từ 1 đến 5 và ngược lại.------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 10 / 9 / 2017Tên GV22Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018

Tên GV23Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019Tiếng Việt:

Bài 4: dấu hỏi, dấu nặng

I- MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - HS nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng, thanh hỏi, thanh nặng cách

đọc và viết các dấu đó.

- HS đọc, viết được : bẻ, bẹ.

- Trả lời nói 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK theo chủ đề: bẻ.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được dấu hỏi, dấu nặng, thanh hỏi,

thanh nặng .

3. Thái độ: Giáo dục lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng

của Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành cho HS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.Tên GV24Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 20192. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - HS nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng, thanh hỏi, thanh nặng cách

đọc và viết các dấu đó.

- HS đọc, viết được : bẻ, bẹ.

* Cách tiến hành:

- GV cho học sinh quan sát tranh vẽ

- Học sinh quan sát tranh vẽ và trả lời

trong SGK và nêu câu hỏi.

câu hỏi.

? Tranh vẽ gì?

- Tranh vẽ : Khỉ, giỏ, hổ, thỏ, mỏ, vẹt,

nụ, cụ, ngựa, cọ.

? Các tiếng: Khỉ, giỏ, hổ, thỏ, mỏ giống

- Giống nhau là đều có thanh hỏi.

nhau ở điểm nào?

? Các tiếng: vẹt, nụ, cụ, ngựa, cọ giống

- Đều có thanh nặng

nhau ở điểm nào?

GV giới thiệu dấu hỏi và dấu nặng.

- Học sinh đọc

b. Dạy dấu thanh mới

* Nhận diện dấu thanh

+ Dấu hỏi (?)

- GV tơ lại dấu hỏi trên bảng và nói:

Dấu hỏi là một nét móc.

- Giống cái móc câu.

- Các con thấy dấu hỏi giống cái gì?

- Học sinh lấy dấu hỏi trong bộ đồ dùng

học TV

+ Dấu nặng (.)

- GV tô lại dấu nặng trên bảng lớp và

nói: Dấu nặng là một chấm.

- Giống viên bi

- Dấu nặng giống cái gì?

- Học sinh lấy dấu nặng từ bộ đồ dùng.

* Ghép chữ và đọc tiếng

- Hướng dẫn HS ghép tiếng “bẻ”.

- Học sinh lấy từ bộ đồ dùng và ghép

tiếng “be” sau đó lấy dấu hỏi ghép trên

đầu âm e.

- Tiếng “bẻ”

- Các con vừa ghép được tiếng gì?

- Học sinh phân tích tiếng

- GV đánh vần mẫu và hướng dẫn học

sinh đánh vần.- Học sinh đánh vần: cá nhân, nhóm, cả

lớp.

HS đọc trơn cá nhân ,ĐT.- Gv sửa sai cho học sinh.

- GV hướng dẫn học sinh đọc tiếng bẹ

tương tự như tiếng be.

Tên GV25Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- Học sinh đánh vần, đọc trơn các tiếng

vừa học.

* Hướng dẫn học sinh viết.

- Đưa chữ mẫu dấu hỏi, nặng, chữ “bẻ, - quan sát để nhận xét về các nét, độ

bé”, gọi HS nhận xét về độ cao, các

cao…

nét, điểm đặt bút, dừng bút.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

-HS tập viết trên không, bảng con.

- GV sửa sai cho học sinh.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ bẻ,

bẹ, HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

Tiết 2

4- Luyện tập thực hành: ( 30 phút)

* Mục tiêu: - Rèn HS đọc được dấu hỏi,

dấu nặng, thanh hỏi, thanh nặng cách

đọc và viết các dấu đó.

- HS đọc, viết được : bẻ, bẹ.

- Trả lời nói 2-3 câu hỏi đơn giản về các

bức tranh trong SGK theo chủ đề: bẻ.

* Cách tiến hành:

* Luyện đọc

- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, - Học sinh đọc: Cá nhân, nhóm, cả lớp.

không theo thứ tự.

- Gv sửa sai cho học sinh.

- GV cho học sinh đọc sách giáo khoa.

- Cho HS luyện đọc SGK.

- cá nhân, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ ,

câu tốt.

* Luyện viết

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như - HS tập viết vở tập viết.

hướng dẫn viết bảng.

- GV thu một số vở chấm bài.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ be,

bé , viết khoảng cách các chữ bằng một

li rưỡi. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ

mềm mại.

* Luyện nói

Tên GV26Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- Treo tranh, vẽ gì?

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.- mẹ bẻ cổ áo.…

- các hoạt động của bé.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý

của GV.

- Các bức tranh này có điều gì giống - Có tiếng bẻ,chỉ ra hoạt động bẻ.

nhau?

-Các bức tranh này có điều gì khác - Hoạt động bẻ khác nhau.

nhau?

-Trước khi đến trường em có sửa lại

quần áo khơng?

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng ,

mạnh dạn, tự tin và HS cả lớp phải luyện

nói thành câu.

5- Vận dụng: ( 4 phút).

+ Trò chơi: "Thi viết chữ đẹp"

- Học sinh chơi trò chơi theo nhóm.

- Cách chơi: Các nhóm cử đại diện lên

Sau 3 phút, nhóm nào tìm được nhiều

thi viết chữ có dấu hỏi dấu nặng, trong tiếng có chứa dấu vừa học thì nhóm đó

thời gian 1 phút nhóm nào viết xong chiến thắng.

trước và được nhiều chữ là đội sẽ thắng

cuộc.

+ Các em vừa học âm gì ?

- Nhận xét chung tiết học.

- GV nhận xét, tuyên dương.

6- Sáng tạo: ( 1 phút).

.

- Về tìm các tiếng có thanh hỏi thanh

ngã và viết lại các tiếng đó.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài:

thanh huyền, thanh ngã.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:

BÀI 5: DẤU HUYỀN, DẤU NGÃ

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - HS nhận biết được dấu huyền, thanh huyền, dấu ngã, thanh ngã cách

đọc và viết các thanh đó.

Tên GV27Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Kết luận:trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên hằng ngày........và sự hiểu biết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×