Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học.

- Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019biến nội dung yêu cầu bài học.

- GV nhắc lại nội quy và cho

HS sửa lại trang phục.

2/ Khởi động

- Đứng vỗ tay và hát

- Giậm chân tại chỗ, đếm to

theo nhịp6’- GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp theo 2 –

3 hàng dọc, cho quay thành hàng ngang để

phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại

trang phục.

Đội hình

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

∆ GV

- GV hướng dẫn HS khởi động

- HS khởi động tích cực.II/ Hoạt động thực hành 22’

luyện tập:

14’

Đội hình

* Mục tiêu:

x x x x x x

- HS 1. Làm quen tập hợp hàng 6’

x x x x x x

dọc dóng hàng dọc. Biết đứng

∆ GV

vào hàng dọc và dúng với bạn

x x x x x x

đứng trước cho thẳng .

- GV nêu tên động tác và gọi tổ 1 lên vừa

* Cách tiến hành:

giải thích động tác vừa cho HS tập để làm

1) Học Tập hợp hàng dọc, dóng

mẫu. Tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập hợp

hàng:

cạnh tổ 1, tổ 3 cạnh tổ 2, tổ 4 cạnh tổ 3.

a) Tập hợp hàng dọc

Sau đó GV giải thích động tác dóng hàng

- Khẩu lệnh: “Thành 1 ( 2, 3,

và hướng dẫn HS thực hiện theo.

4…) hàng dọc… tập hợp !”.

- HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của

- Động tác: Sau khẩu lệnh, GV

GV.

đứng quay người về phía định

- GV nhắc HS nhớ bạn đứng trước và sau

cho HS tập hợp và đưa tay phải

mình, rồi cho giải tán, sau đó lại hô cho HS

chỉ hướng cho các em tập hợp.

tập tập hợp hàng dọc và dóng hàng dọc.

Tổ trưởng tổ 1 nhanh chóng

- Mỗi lần thực hiện GV quan sát sửa sai và

chạy đến đứng đối diện và cách

nhận xét tuyên dương, giải thích thêm cho

GV khoảng một cánh tay. Các

HS.

tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt

đứng bên trái tổ trưởng tô 1,

người nọ cách người kia một

khuỷu tay. Các tổ viên của từng

tổ lần lượt tập hợp sau tổ

trưởng tổ mình theo thứ tự từ

thấp đến cao dần, người nọ

cách người kia một cánh tay.

- Chú ý: Trước khi hơ khẩu

lệnh GV hoặc lớp trưởng có thể

thổi 1 hồi còi hoặc hơ to “Cả

lớp chú ý !”.

b) Dóng hàng dọc:

8’

Đội hình

- Khẩu lệnh: “Nhìn trước …

x x x x x x

Tên GV4Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1thẳng !”.

- Động tác: Tổ trưởng tổ 1

đứng ngay ngắn tay trái áp nhẹ

vào đùi, tay phải giơ lên cao.

Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt

chống tay phải vào hông và

chuyển dịch sao cho khuỷu tay

vừa chạm vào người đứng bên

phải mình, đồng thời chỉnh

hàng ngang cho thẳng. Các em

tổ viên tổ 1 đưa tay trái đầu

ngón tay chạm vai bạn phía

trước để giãn cho đúng khoảng

cách, đồng thời nhìn vào gáy

bạn để dóng hàng cho thẳng.

Các tổ viên tổ 2, 3, 4 nhìn các

tổ viên tổ 1 để dóng hàng

ngang và nhìn người đứng

trước để dóng hàng dọc( khơng

cần giơ tay ra trước dóng hàng

như tổ 1.

- Khi quan sát HS thực hiện

dóng chỉnh hàng xong thì GV

hô Khẩu lệnh: “Thôi 1”.

- Động tác: Buông tay xuống

(tổ 1), tất cả về tư thế đứng tự

nhiên.

3) Trò chơi: “Diệt các con vật

có hại”III/ Hoạt động vận dụng:

1/ Thả lỏng

- Lớp tập một số động tác thả

lỏng: đứng vỗ tay hát.

Tên GVNăm học 2018 - 2019xx x x x

∆ GV

x x x x x x

- GV hô khẩu lệnh, và gọi tổ 1 lên vừa giải

thích động tác vừa cho HS tập để làm mẫu.

Tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập hợp cạnh tổ

1, tổ 3 cạnh tổ 2, tổ 4 cạnh tổ 3. Sau đó GV

giải thích động tác dóng hàng và hướng

dẫn HS thực hiện theo.

- HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của

GV.

- GV nhắc HS nhớ bạn đứng trước và sau

mình, rồi cho giải tán, sau đó lại hơ cho HS

tập tập hợp hàng dọc và dóng hàng dọc.

- Mỗi lần thực hiện GV quan sát sửa sai và

nhận xét tuyên dương, giải thích thêm cho

HS.8’5’

2’xĐội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV cùng HS kể thêm các con vật phá

hoại mùa màng, nương rẫy là con vật có

hại cần phải diệt trừ.

- Sau đó GV cho HS chơi thử để các em

nhớ lại và nắm vững cách chơi. Và tổ chức

cho HS chơi chính thức.

- HS chú ý lắng nghe để hơ chính xác với

u cầu của GV.

- GV quan sát và phạt những em “Diệt

nhầm” con vật có ích.

Đội hình

x

x x x x x

x

x x x x x

∆ GV

5Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- GV hướng dẫn HS thả lỏng

- HS thả lỏng tích cực

2/ GV cùng HS hệ thống lại 1’ - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài

bài.

2’ học

3/ GV nhận xét giờ học giao

- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về

bài tập về nhà:

nhà theo quy định

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt: ( Tiết 3, 4)

LUYỆN TẬP . BÀI 2: (PHỤ ÂM, NGUYÊN ÂM) – TRANG 102

------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán:

CÁC SỐ 1; 2; 3

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu về các số 1; 2; 3. Nhận biết số lượng các

nhóm có 1; 2; 3 đồ vật.

2- Đọc, viết các chữ số từ 1, 2, 3, biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2,

1, biết thứ tự các số 1, 2, 3.

- Làm BT 1(viết một nửa số dòng), BT 2, 3 (cột 1, 2).

3 - Hăng say học tập mơn tốn.

II. CHUẨN BỊ.

1. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập.

Tên GV6Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 20192. Nhận biết và nêu đúng tên hình vng, hình tròn.

2. Kĩ năng:

- Bước đầu nhận ra hình vng, hình tròn từ các vật thật.

- HS biết làm bài tập 1, 2, 3.

3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng u thích mơn Tốn.

4. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập bài 3, bảng nhóm phóng to nội

dung bài tập 3 . Các nhóm đồ vật có 1; 2; 3 đồ vật.

- Học sinh: - HS : Vở ơ li Tốn 1, bộ đồ dùng tốn.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học::

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: Nhanh mắt , nhanh tay.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

*Cách tiến hành: - GV chia lớp làm 2 đội Xanh, - HS chơi.

Đỏ, mỗi đội 2 bạn lên tham gia chơi trong thời gian

2 phút thi tìm các hình đã học ở trên bảng GV đã

chuẩn bị và HS xếp riêng ra từng loại hình. Đội nào

tìm đúng, nhanh và tìm được nhiều hình thì đội đó

chiến thắng.

- Vài HS nhắc lại

- GV giới thiệu, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 15 phút)

* Mục tiêu:

- Giúp HS nhận biết số lượng các nhóm có 1; 2; 3 đồ vật.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

* 1: Giới thiệu từng số 1; 2; 3.

* Số 1

- Hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ - HS hoạt động cá nhân.

có 1 đồ vật từ cụ thể đến trừu tượng, nhận - H/s nêu 1 con chim, 1 chấm tròn, 1

con tính.

ra đặc điểm của các nhóm đó đều có số

Tên GV7Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019lượng bằng 1.- HS theo dõi và đọc, tập viết số.- Giới thiệu số 1 và cách viết, đọc số 1.

- GV viết mẫu lên bảng và hướng dẫn học

sinh viết số 1.- Học sinh viết số 1 vào bảng con.- GV sửa sai cho học sinh.

- Các số 2; 3 (tiến hành tương tự.)

- Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm

các số từ 1 đến 3 và ngược lại.

3. Hoạt động thực hành : ( 15 phút)

- Giao nhiệm vụ cho HS làm BT 1(viết một nửa số dòng), BT 2, 3 (cột 1, 2).

* Mục tiêu: - Nhận biết số lượng các nhóm có 1; 2; 3 đồ vật.

- Đọc, viết các chữ số từ 1, 2, 3, biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2,

1, biết thứ tự các số 1, 2, 3.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.

- Theo dõi.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- HS viết một nửa dòng các số vào

vở.1; 2; 3

- GV uốn nắn.

Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài.

- Theo dõi.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Nhìn tranh, đếm số lượng các đồ vật

- Cho HS chơi trò chơi: Điền nhanh ,

trong các tranh, viết số cho phù hợp.

điền đúng.

- Hướng dẫn HS chơi, chữa bài.

- Gọi HS chữa bài.- HS chơi, chữa bài:

+Có một chiếc ơ tơ viết số 1 vào ô

trống.

+ Có hai quả bóng bay viết số 2.

+ Có ba chiếc đồng hồ viết số 3...

- Theo dõi, nhận xétBài 3: (Làm cột 1, 2): GV nêu yêu cầu - Theo dõi.

của bài.

- Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích

- Giúp HS nắm u cầu.

hợp.

- u cầu HS làm vào phiếu học tập, - HS làm bài, chữa bài:

quan sát giúp đỡ HS M1.

Có một chấm tròn viết số 1.

- Gọi HS chữa bài.

Tên GV8Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 20194. Hoạt động vận dụng: ( 2 phút).Có hai chấm tròn viết số 2…- Cho HS chơi trò chơi: " Tìm đúng, tìm- Theo dõi, nhận xét bài bạn.nhanh".

- Thi tìm nhanh các số lượng đồ vật các 1, - HS thi theo nhóm.

2, 3 đồ vật ở trong bộ đồ dùng theo HD

của GV.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút).

- Vẽ 1 bạn người bạn thân nhất của em.

- Về vẽ 3 người thân trong gia đình bạn.HS vẽ, giới thiệu nhanh trước lớp.- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức

EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT ( TIẾT 2)

I MỤC TIÊU:1.Kiến thức: HS hiểu được : Trẻ em có quyền được đi học lúc 6 tuổi.

- Biết tự tin khi phát biểu trước lớp và biết nói được những điều mình suy nghĩ trước

lớp một cách mạnh dạn.

- Biết quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt.

2. Kĩ năng: - Biết tự tin khi phát biểu trước lớp và biết nói được những điều mình

suy nghĩ trước lớp một cách mạnh dạn.

3. Thái độ: Vui thích được đi học.

* Tích hợp tồn phần.

4. Góp phần hình thành các năng lực: - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp

tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II. CHUẨN BỊ :Tên GV9Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 20191. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh họa bài 4 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1 HS. Các bài hát về chủ

đề nhà trường như : Em yêu trường em, Bài ca đi học, Đi tới trường .

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, hoạt động cá

nhân, phương pháp thảo luận nhóm / lớp, phương pháp thực hành luyện tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 2

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)

Hát bài “Đi tới trường”.

- Giáo viên nhận xét, giới thiệu vào bài, ghi tên bài lên bảng .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

- HS hát.

* Cách tiến hành: - GV cho Hs hát

- Vài HS nhắc lại

- GV giới thiệu, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực thành: ( 15 phút)

* Mục tiêu:- Biết tự tin khi phát biểu trước lớp và biết nói được những điều mình

suy nghĩ trước lớp một cách mạnh dạn.

- Biết quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

- Cho Học sinh mở vở BTĐĐ quansát

tranh ở BT4, yêu cầu học sinh kể chuyện

theo nhóm 4.- HS quan sát tranh và thảo luận và

kể trong nhóm.- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày

trước lớp, Giáo viên lắng nghe bổ sung ý

- Đại diện các nhóm lên trình bày

kiến cho từng em?

trước lớp.

- GV nhận xét và chốt nội dung từng

- HS khác nhận xét…

tranh:

+ Tranh 1: Đây là bạn Hoa. Hoa 6 tuổi .

Năm nay Hoa vào lớp 1.Cả nhà vui vẻ

chuẩn bị cho Hoa đi học.

+ Tranh 2: Mẹ đưa Hoa đến trường .

Trường Hoa thật là đẹp. Cơ giáo tươi

cười đón em và các bạn vào lớp.

Tên GV10Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019+ Tranh 3: Ở lớp, Hoa được cô giáo dạy

bảo điều mới lạ. Rồi đây em sẽ biết đọc,

biết viết , biết làm toán nữa. Em sẽ tự đọc

truyện đọc báo cho ông bà nghe, sẽ tự

viết thư cho Bố khi bố đi xa. Hoa sẽ cố

gắng học thật giỏi. Thật ngoan.

+ Tranh 4: Hoa có thêm nhiều bạn mới.

Giờ chơi em vui đùa ở sân trường thật

vui.- HS quansát , lắng nghe kể chuyện.+ Tranh 5: Về nhà Hoa kể với bố mẹ về

trường lớp mới, về cô giáo và các bạn của

em. Cả nhà đều vui. Hoa là Học sinh lớp

1 rồi.

* Kết luận : Qua bài tập 4 cô thấy các

em đã hiểu được nội dung của bài tập 4,

đã biết kể lại theo nội dung tranh. Đặc

biệt đã hiểu bạn Hoa đi học có nhiều bạn

mới, được học nhiều điều mới lạ. Bạn

còn biết đọc, biết viết, biết làm Toán

nữa...

* Liên hệ:- Chăm chỉ học tập thật tốt, ngoan

ngỗn vâng lời ơng bà bố mẹ…- Em muốn học giỏi để ông bà, bố mẹ vui

lòng thì em sẽ học tập như thế nào ?

- GV cùng HS nhận xét...

3. Hoạt động vận dụng: ( 12 phút)

- Giao nhiệm vụ cho HS Múa hát về trường lớp của em.

* Mục tiêu: Học sinh biết yêu quý bạn bè, thầy cô giáo, trường lớp:

*Cách tiến hành:

- Cho Học sinh múa hát các bài hát về

trường lớp, thầy cô.- HS hát- GV nhận xét…

* Kết luận: Trẻ em có quyền có họ tên,

có quyền được đi học.Chúng ta thật vui

Tên GV11Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019và tự hào vì đã trở thành Học sinh lớp 1

Hãy cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để

xứng đáng là Học sinh lớp 1.

4. Họat động sáng tạo: ( 5 phút)

- Cho HS thi kể ngày đầu tiên em đi học

lớp 1.

- Cho HS kể trong nhóm, chia sẻ trước

lớp.-- Nhận xét tiết học, khen ngợi học sinhHS thi kể trong nhóm, chia sẻ

trước lớp.- HS lắng nghe.hoạt động tích cực .

- Dặn học sinh ôn lại bài, tập kể lại

chuyện theo tranh .

- Chuẩn bị bài sau “ Gọn gàng , sạch sẽ ”-----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018

Tiếng Việt:

PHÂN BIỆT PHỤ ÂM - NGUYÊN ÂM

( Thiết kế trang 117)

-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Tên GV12Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Nhận biết được số lượng 1; 2; 3, biết đọc, viết, đếm các số 1; 2; 3.

- Làm bài tập 1,2.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhận biết được số lượng 1; 2; 3, biết đọc, viết, đếm các

số 1; 2; 3.

3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng u thích mơn Tốn.

4. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sách giáo khoa, bảng nhóm phóng to nội dung bài tập 1.

- HS : Vở ơ li Tốn.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học::

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

1. Hoạt động khởi động : ( 5 phút)

- Cho HS cho HS chơi trò chơi: " Ai thông minh".

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV chia lớp 2 đội và mỗi đội - HS chơi trò chơi

2 bạn chơi. Thi tìm nhanh số lượng các đồ

vật mà GV yêu cầu tìm...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- Vài HS nhắc lại

2. Hoạt động thực hành luyện tập: ( 25 phút) – Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 1, 2.

* Mục tiêu:

- Nhận biết được số lượng 1; 2; 3, biết đọc, viết, đếm các số 1; 2; 3.

* Cách tiến hành:*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.

- Nêu lại yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Đếm hình để điền số.

Tên GV13Trường Tiểu học...Giáo án lớp tổng hợp 1Năm học 2018 - 2019- Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng,

điền nhanh.

- HS chơi.

- GV treo bảng phụ , gọi 3 HS lên làm. - 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau

để kiểm tra.

- Theo dõi, nhận xét bài bạn:

Có hai hình vng điền số 2.

Có ba hình tam giác điền số 3.

Có một ngơi nhà điền số một.

- Gọi HS chữa bài.

- GV cùng HS chữa bài. Nhận xét trò

chơi…

- Chốt: Ở những dạng bài tập này các

em cần đếm và điền số thích hợp vào ơ

trống…

Bài 2:

- GV nêu u cầu của bài.

Nêu lại yêu cầu của bài.

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Điền số.

- Yêu cầu HS làm, quan sát giúp đỡ HS - HS làm bài vào vở ô li.

yếu.

- Gọi HS đọc kết quả.

- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

4- Hoạt động vận dụng: ( 1 phút)

Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay

- GV đưa ra 1 số hình khác nhau trong

giỏ quà. cho HS thi tìm hình vng,

hình tròn.

5- Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về nhà vẽ các hình vng và hình tròn

theo cách vẽ mơ hình ở mơn Tiếng Việt

bằng các kích thước khác nhau và tơ

màu theo ý thích của mình.

- Nhận xét.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Tên GV14Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×