Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa I viết bởi 2 nét: Nét 1: kết hợp 2 nét cơ bản - cong trái và lượn ngang. Nét 2: móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong.

- Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa I viết bởi 2 nét: Nét 1: kết hợp 2 nét cơ bản - cong trái và lượn ngang. Nét 2: móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019+ Nét 1: Giống nét 1 của chữ H

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều

bút, viết nét móc ngược trái, phần cuố uốn vào

trong như nét 1 của chữ B, dừng bút trên đường

kẻ 2.

- Giáo viên viết mẫu chữ I cỡ vừa trên bảng lớp,

hướng dẫn học sinh viết trên bảng con.

- Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách

viết các nét.

Việc 3: Hướng dẫn viết câu ứng dụng

- Giáo viên giới thiệu câu ứng dụng.

- Gọi học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giúp học sinh hiểu nghĩa câu ứng dụng: .....

- Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét:

+ Các chữ I, h, l cao mấy li?

+ Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và

cao mấy li?

+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?- Quan sát và thực hành

- Lắng nghe

- Quan sát

- Học sinh đọc câu ứng dụng

- Lắng nghe

*Dự kiến ND chia sẻ:

+ Cao 2 li rưỡi.

+ Các chữ c, a, i, n, ư, ơ có độ

cao bằng nhau và cao 1 li.

+ Dấu sắc đặt trên con chữ I

trong chữ Ích và trên con chữ ơ

trong chữ nước. Dấu nặng đặt

dưới con chữ ơ trong chữ lợi.

Dấu huyền đặt dưới con chữ a

trong chữ nhà.

+ Khoảng cách giữa các chữ

rộng bằng khoảng 1 con chữ.Giáo viên lưu ý:

- Quan sát.

- Giáo viên viết mẫu chữ I lưu ý nối I và ch (cỡ

vừa và nhỏ).

- Học sinh viết chữ I trên bảng

- Luyện viết bảng con chữ I

con.

- Lắng nghe và thực hiện

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh

cách viết liền mạch.

3. HĐ thực hành viết trong vở: (15 phút)

*Mục tiêu: Học sinh trình bày đúng và đẹp nội dung trong vở tập viết.

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - cá nhân

Việc 1: Hướng dẫn viết vào vở.

- Giáo viên nêu yêu cầu viết:

- Quan sát, lắng nghe

+ 1 dòng chữ I cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ Ích cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 3 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ

- Nhắc nhở học sinh tư thế khi ngồi viết và các - Lắng nghe và thực hiện

lưu ý cần thiết.

- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các dấu

chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.

Việc 2: Viết bài:

GV:36Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, từng dòng - Học sinh viết bài vào vở Tập

theo hiệu lệnh của giáo viên.

viết theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm.

Lưu ý theo dõi và giúp đỡ đối tượng M1

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)

- Giáo viên chấm một số bài.

-HS nhắc lại quy trình viết chữ I

- Nhận xét, tuyên dương những học sinh viết tốt.

- Trưng bày một số bài đẹp cho cả lớp lên tham khảo.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học, những điểm cần ghi nhớ

5. Hoạt động sáng tạo: (2 phút)

- Viết chữ hoa “H” và câu “Hai sương một nắng” kiểu chữ sáng tạo.

- Về nhà tự luyện viết thêm cho đẹp.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu học sinh về hoàn thành nốt bài viết và tự luyện viết thêm cho đẹp.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................TẬP LÀM VĂN:

CHIA BUỒN, AN ỦI

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông, bà trong những tình huống cụ

thể (BT1, BT2).

- Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị

bão (BT3).

2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng viết câu và viết thư.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao

tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

GV:37Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa trong sách giáo khoa.

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, một tờ giấy nhỏ để viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :Hoạt động dạy

1. HĐ khởi động: (5 phút)Hoạt động học- Đàm thoại: Khi những người xung quanh mình - Học sinh trả lời.

có chuyện buồn, chuyện khơng vui thì chúng ta

sẽ làm gì?

- Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài Chia - Lắng nghe.

buồn, an ủi

- Giáo viên ghi bài lên bảng.

- Học sinh mở sách giáo khoa và

vở bài tập

2. HĐ thực hành: (25 phút)

*Mục tiêu:

- Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ơng, bà trong những tình huống cụ thể

(BT1, BT2).

- Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão

(BT3).

*Cách tiến hành:

Bài tập 1: Làm việc cá nhân-cả lớp

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu

- Đọc yêu cầu

- Gọi học sinh nói câu của mình. Sau mỗi lần -Học sinh làm việc cá nhân->

học sinh nói, giáo viên sửa từng lời nói.

chia sẻ cặp đơi-> chia sẻ ý kiến:

- Ơng ơi, ơng làm sao đấy? Cháu

đi gọi bố mẹ cháu về ơng nhé./

Ơng ơi! Ơng mệt à! Cháu lấy

nước cho ơng uống nhé./ Ơng cứ

nằm nghỉ đi. Để lát nữa cháu

làm. Cháu lớn rồi mà ông.

Bài tập 2: Làm việc cả lớp

- Treo bức tranh -> giao nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân

*TBHT điều hành HĐ chia sẻ:

*Dự kiến Nd chia sẻ ý kiến

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- Hai bà cháu đứng cạnh một cây

non đã chết.

- Nếu em là em bé đó, em sẽ nói lời an ủi gì với - Bà đừng buồn. Mai bà cháu

bà?

mình lại trồng cây khác./ Bà

đừng tiếc bà ạ, rồi bà cháu mình

sẽ có cây khác đẹp hơn.

- Treo bức tranh và hỏi: Chuyện gì xảy ra với - Ơng bị vỡ kính

ơng?

- Nếu là bé trai trong tranh em sẽ nói gì với - Ơng ơi! Kính đã cũ rồi. Bố mẹ

ơng?

cháu sẽ tặng ơng kính mới./ Ơng

đừng buồn. Mai ơng cháu mình

sẽ cùng mẹ cháu đi mua kính

- Nhận xét, tun dương học sinh nói tốt

mới nhé ông!

GV:38Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019Bài tập 3: Làm việc cá nhân-cả lớp

- Phát giấy cho học sinh.

- Nhận giấy

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu và yêu cầu học - Đọc yêu cầu và tự làm

sinh tự làm

- Đọc 1 bưu thiếp mẫu cho học sinh.

- Học sinh nghe.

- Gọi học sinh đọc bài làm của mình

- 3 đến 5 học sinh đọc bài làm.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

- Học sinh nghe.

- Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe.

3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)

- Đánh giá chung kết quả làm bài của học sinh.

- Khi bà bị đau lưng em sẽ nói gì với bà?

4.HĐ sáng tạo: (2 phút)

- Viết đoạn văn ngắn khoảng 5- 7 câu để tỏ rõ sự quan tâm của em với ông (bà) khi

ông (bà) bị mêt.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà viết bưu thiếp thăm hỏi ông bà hay người thân ở xa. Chuẩn bị

bài sau:Gọi điện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................TOÁN:

TIẾT 54: 52 - 28

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28.

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 52- 28.

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải bài tốn có một phép trừ dạng 52- 28.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. u thích học

tốn.

*Bài tập cần làm: bài tập 1 (dòng 1), bài tập 2 (phần a, b), bài tập 3.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải

quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao

tiếp tốn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

GV:39Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bộ số, que tính, bảng phụ.

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, que tính, bảng con.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3phút)

- TBHT điều hành cho lớp chơi trò chơi: Đoán - Học sinh tham gia chơi.

nhanh đáp số

+ND chơi: Nêu các phép tính dạng 32 – 8 (…)

+…

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe.

sinh tích cực.

- Giới thiệu bài mới, ghi đầu bài lên bảng:

- Học sinh mở sách giáo khoa,

52 - 28

trình bày bài vào vở.

2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)

*Mục tiêu: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28.

*Cách tiến hành:

Việc 1: Nêu vấn đề: Làm việc cả lớp

- Có 52 que tính. Bớt đi 28 que tính. Hỏi còn lại - Nghe và nhắc lại bài tốn.

bao nhiêu que tính?

- Để biết còn lại bao nhiêu que tính tả phải làm - Thực hiện phép trừ 52 – 28

thế nào?

- Viết lên bảng: 52 – 28

Việc 2: Đi tìm kết quả:

*Làm việc cá nhân-cả lớp

- Yêu cầu học sinh lấy ra 5 bó 1 chục và 2 que - Trải nghiệm thao tác trên que

tính rời. Sau đó tìm cách lấy bớt đi 28 que tính tính.

và thơng báo kết quả.

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau thảo

- Còn lại bao nhiêu que tính?

luận với nhau để tìm kết quả.

- Em làm thế nào để ra 24 que tính?

- Còn lại 24 que tính.

- Có 52 que tính là 5 bó 1 chục

và 2 que tính rời. Bớt đi 28 que

tính là bớt đi 2 chục và 8 que tính

rời. Đầu tiên bớt đi 2 que tính rời

sau đó tháo 1 bó que tính bớt tiếp

6 que nữa, còn lại 4 que rời. 2

chục ứng với 2 bó que tính. Bớt

tiếp 2 bó que tính. Còn lại 2 bó

que tính và 4 que tính rời là 24

que tính (Học sinh có thể làm

cách bớt khác, đều được coi là

đúng nếu vẫn có kết quả là 24

que tính)

- Vậy 52 que tính bớt đi 28 que tính thì còn lại - Còn lại 24 que tính.

bao nhiêu que tính?

- Vậy 52 – 28 bằng bao nhiêu?

- 52 trừ 28 bằng 24

GV:40Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019Việc 3: Đặt tính và tính: Làm việc cá nhân-cả

lớp

- Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính, nêu cách

thực hiện phép tính.52

- 28

24

+ 2 khơng trừ được 8, lấy 12 trừ

8, bằng 4, viết 4, nhớ 1.

+ 2 thêm 1 là 3, 5 trừ 3 bằng 2,

viết 2.

- Vài học sinh nhắc lại.- Gọi học sinh khác nhắc lại.

Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2

3. HĐ thực hành: (14 phút)

*Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28.

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 52- 28.

*Cách tiến hành:

Bài 1 (dòng 1): Làm việc cá nhân-cả lớp

- Yêu cầu học sinh tự làm bài, gọi 3 học sinh lên - Làm bài tập. Nhận xét bài bạn

bảng làm bài.

trên bảng.

62

32

82

92

72

- 19 - 16 - 37

- 23 - 28

43

16

45

69

44

- Cho học sinh nhận xét.

- Học sinh nhận xét

- Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính 62 – - Học sinh nêu.

19; 82 – 77; 72 - 28

- Giáo viên nhận xét

Bài 2 (phần a, b):Làm việc cá nhân-cả lớp

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Đặt tính rồi tính hiệu

- Muốn tính hiệu ta làm như thế nào?

- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Yêu cầu học sinh làm bài: 2 học sinh lên bảng - Học sinh làm bài:

làm bài. Sau khi làm bài xong yêu cầu lớp nhận

72

82

xét.

- 27

- 38

45

44

- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng nêu cách đặt tính - Học sinh trả lời

và thực hiện phép tính.

- Giáo viên nhận xét chung.

Bài 3:Làm việc cả lớp-cá nhân

- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.

- Đọc đề bài

- Bài tốn cho biết gì?

- Đội hai trồng 92 cây, đội một

trồng ít hơn 38 cây.

- Bài tốn hỏi gì?

- Số cây đội một trồng.

- Bài tốn thuộc dạng gì?

- Bài tốn về ít hơn

- u cầu học sinh ghi tóm tắt và trình bày bài - Học sinh làm bài-> chia sẻ:

giải vào Vở bài tập.

Bài giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 – 38 = 54 (cây)

GV:41Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019Đáp số: 54 cây

- Giáo viên nhận xét

- Lắng nghe.

- Giáo viên chấm, chữa bài.

Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT

µBài tập PTNL:

Bài tập 2 (phần c) (M3):

-Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo với - Học sinh làm bài rồi báo cáo

với giáo viên:

giáo viên.

72

- 27

45

- Học sinh làm bài rồi báo cáo

Bài tập 1 (dòng 2) (M4):

-Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên:

42

52

22

62

82

với giáo viên.

- 18 - 14

- 9

- 25

- 77

24

38

11

37

5

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 52 – 28

-Tổ chức cho HS chơi T/C Bắn tên.

32 – 18

42 – 38

52 – 36

62 – 47

52 – 44

(…)

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy

5. HĐ sáng tạo: (2 phút)

- Có 72 con vịt, trong đó có 28 con vịt dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con vịt ở trên bờ?

- Giáo viên nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà luyện thêm phép trừ có nhớ dạng 32 – 8. Sửa lại bài làm sai.

Xem trước bài: Luyện tập

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018

TOÁN

TIẾT 55: LUYỆN TẬP

I . MỤC TIÊU:

GV:42Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 20191. Kiến thức:

- Thuộc bảng 12 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28.

- Biết tìm số hạng của một tổng.

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 52– 28.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính, kĩ năng tìm số hạng của một tổng và giải

bài tốn có một phép trừ dạng 52– 28.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. u thích học

tốn.

*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1, 2), bài tập 3 (phần a, b), bài tập 4.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải

quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận tốn học; Mơ hình hóa toán học; Giao

tiếp toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ trò chơi.

- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)

- TBHT điều hành trò chơi: Hái hoa dân chủ

- Học sinh chủ động tham gia

+ND chơi: nêu cách tính hoặc nêu nêu kết chơi.

quảcủa một số phép tính sau:

81 - 44

51 - 25

91 - 9

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Lắng nghe.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,

Luyện tập

trình bày bài vào vở.

2. HĐ thực hành: (25 phút)

*Mục tiêu:

- Thuộc bảng 12 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28.

- Biết tìm số hạng của một tổng.

- Biết giải bài tốn có một phép trừ dạng 52– 28.

*Cách tiến hành:

Bài 1: Làm việc cá nhân-chia sẻ trước lớp

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Tính nhẩm.

- Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi kết quả sau - Học sinh làm bài sau đó nối tiếp

đó nối tiếp nhau đọc kết quả và học sinh khác nhau đọc kết quả từng phép tính:

nhận xét.

* Dự kiến KQ chia sẻ:

12 – 3 = 9

12 – 7 = 5

GV:43Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11- Giáo viên nhận xét.

Bài 2 (cột 1,2): Làm việc cả lớp-cá nhân

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.

- Khi đặt tính phải chú ý điều gì?Năm học 2018- 201912 – 4 = 8

12 – 8 = 4

12 – 5 = 7

12 – 9 = 3

12 – 6 = 6

12 – 10 = 2

- Học sinh nhận xét- Đặt tính rồi tính

- Phải chú ý sao cho đơn vị viết

thẳng cột với đơn vị, chục thẳng

cột với chục

- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài. Cả lớp - Làm bài cá nhân. Sau đó nhận

làm bài vào Vở bài tập.

xét bài bạn trên bảng về đặt tính,

thực hiện tính

62

72

53

36

- 27 - 15

+19

+36

35

57

72

72

- Yêu cầu học sinh nêu rõ cách đặt tính và thực - 2 học sinh lần lượt trả lời. Lớp

hiện các phép tính sau: 72 – 15; 62 – 27.

nhận xét

- Giáo viên nhận xét.

Bài 3 (phần a,b): Làm việc cả lớp-cá nhân

- Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc về tìm số - Muốn tìm 1 số hạng ta lấy tổng

hạng trong 1 tổng rồi cho các em làm bài.

trừ đi số hạng kia

- Gọi 2 học sinh làm trên bảng lớp, cả lớp làm - Học sinh thực hiện theo Yc

vào vở

* Dự kiến KQ chia sẻ:

a) x+18=52

b) x+24 = 62

x =52–18

x = 62-24

x =34

x =38

- Cho học sinh nhận xét.

- Học sinh nhận xét

- Giáo viên nhận xét.

Bài 4: Làm việc cả lớp-cá nhân

- Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài, gọi 1 học sinh - Học sinh thực hiện

lên bảng tóm tắt

- Bài tồn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì?

- HS trả lời

- Muốn biết còn lại bao nhiêu con gà ta phải - Thực hiện phép tính: 42 – 18.

làm gì?

- Yêu cầu học sinh trình bày bài giải vào Vở * Dự kiến KQ chia sẻ:

bài tập rồi gọi 1 học sinh đọc chữa.

Bài giải

Số con gà có là:

42 – 18 = 24 (con)

- Giáo viên nhận xét chung.

Đáp số: 24 con

Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT

µBài tập PTNL:

Bài tập 2 (cột 3) (M3):

-Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết - Học sinh tự làm bài vào vở rồi

báo cáo kết quả với giáo viên:

quả với giáo viên.

32

25

GV:44Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019- 8

24

- Đáp án D.+ 27

52Bài tập 5 (M4):

-Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết

quả với giáo viên.

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)

-Tổ chức cho HS làm việc theo cặp (mỗi dãy làm 1phép tính)

Tìm X X + 16 = 32

X + 27 = 52

36 + X = 42

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.

5.HĐ sáng tạo: (1 phút)

- Một quyển truyện có 52 trang. Bạn Hùng đã đọc được 34 trang. Hỏi còn bao nhiêu

trang bạn Hùng chưa đọc?

- Giáo viên nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Sửa bài sai. Xem trước bài: Tìm số bị

trừ

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT)

CÂY XỒI CỦA ƠNG EM

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn xi.

- Làm được bài tập 2, bài tập 3 (phần a)

2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc chính tả g/gh, s/x

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, u thích chữ Việt.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao

tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò

chơi học tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ chép sẵn bài chính tả và bài tập 2, 2

băng giấy khổ A2 viết bài tập 3.

GV:45Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2Tuần 11Năm học 2018- 2019- Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, vở bài tập, đồ dùng học tập đầy đủ.

II. Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể- Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết

càng ngoan

- Nhận xét bài làm của học sinh, khen những em - Lắng nghe.

tuần trước viết bài tốt.

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.

- Mở sách giáo khoa.

2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)

*Mục tiêu:

- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài thơ để viết cho đúng chính tả

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe.

chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.

- Yêu cầu học sinh đọc lại.

- Học sinh đọc lại.

*Giáo viên giao nhiệm vụ:

-Thực hiện YC theo nhóm

+YC HS thảo luận một số câu hỏi

+ Học sinh trả lời từng câu hỏi

+GV trợ giúp đối tượng HS hạn chế

của giáo viên.

- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và + Lưu ý nội dung bài viết, cách

cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:

trình bày, những điều cần lưu ý.

- Đại diện nhóm báo cáo

-TBHT điều hành HĐ chia sẻ

*Dự kiến ND chia sẻ:

+ Tìm những hình ảnh nói lên cây xoài rất + Theo dõi bài viết: Hoa nở

đẹp?

trắng cành, chùm quả to, đu đưa

theo gió đầu hè, quả chín vàng.

+ Mẹ chọn những quả thơm ngon

+ Mẹ làm gì khi đến mùa xồi chín?

nhất bày lên bàn thờ ơng.

+ 4 câu.

+ Đoạn trích có mấy câu?

- Học sinh quan sát.

- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.

- Học sinh nêu.

- Yêu cầu học sinh nêu những điểm (âm, vần)

hay viết sai.

- Luyện viết vào bảng con, 1 học

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng con sinh viết trên bảng lớp.

những từ khó: trồng, lẫm chẫm, nở, quả,

những.

- Lắng nghe.

- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.

3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)

*Mục tiêu:

- Học sinh nghe viết chính xác đoạn trích trong bài: Cây xồi của ơng em.

- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.

*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - cá nhân

GV:46Trường Tiểu họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa I viết bởi 2 nét: Nét 1: kết hợp 2 nét cơ bản - cong trái và lượn ngang. Nét 2: móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×