Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hot ng 7. Trin khai cỏc hot ng t thin lp nhm giỳp cỏc em cú hon cnh khú khn hoc bn thõn cỏc em gp khú khn, thit thũi hn cỏc bn trong lp.

Hot ng 7. Trin khai cỏc hot ng t thin lp nhm giỳp cỏc em cú hon cnh khú khn hoc bn thõn cỏc em gp khú khn, thit thũi hn cỏc bn trong lp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

làm173TĐC T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C502304033 03340035380502306013 0Qua bng so sánh đối chứng kết quả tôi thấy tỉ lệ số học sinh có

năng lực, phẩm chất xếp loại Đạt đã lên đến 100%, khơng có học sinh nào xếp loại

chưa đạt. Bên cạnh đó số học sinh xếp năng lực phẩm chất Tốt được tăng lên đáng

kể.

Víi những kết quả đó, tôi tin tởng rằng: Phỏt triển năng lực,

phẩm chất cho học sinh lớp 1 qua các mơn học và hoạt động trải nghiệm” sÏ lµ

mét gii pháp mới đợc nhiều giáo viên lựa chọn v áp dụng trong dạy

học ®Ĩ nhằm nâng cao, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, giúp các em

được phát triển toàn diện một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà đem hiệu quả thiết

thực đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo Nghị quyết số 29/NQ-TW- BGD ĐT đã

đề ra.

C. KÕt luËn - KIÕN NGHÞ

I. KÕt luËn

Những kinh nghiệm trên được tôi đúc rút qua thực tế qua quá trình giảng dạy

các mơn học và trong q trình hồn thành sáng kiến cũng như việc tìm hiểu những

thơng tin, hồn cảnh, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng sâu sát của từng học sinh để có

được. Tơi hy vọng rằng với những gì mình viết ra đây sẽ được Hội đồng khoa học

các cấp cơng nhận và nó sẽ được các giáo viên áp dụng trong quá trình giáo dục

năng lc, phm cht cho hc sinh. Chắc chắn bài viết của tôi còn rất

nhiều khuyết điểm và hạn chế. Rất mong đợc sự góp ý chân

thành của bạn bè đồng nghiệp và tất cả mọi ngời để bản sáng1860130kiến này hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, phong phú và đa dạng

hơn nữa .

II. Kiến nghị

Phỏt trin nng lc, phm chất cho học sinh lớp 1 qua các môn học và

hoạt động trải nghiệm” sẽ là một giải pháp hay cần được các giáo viên áp dụng

không chỉ ở một khối lớp, không chỉ những môn học mà tôi đưa ra trong sáng kiến

mà nó sẽ được nhân rộng nhiều hơn trên tất cả các môn học khác, các lĩnh vực

khác. Tôi xin đưa ra một số kiến nghị, đề xuất sau:

1.Về phía nhà trường:

Cần tạo điều kiện và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, với phụ huynh để tổ

chức cho học sinh được tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động trải nghiệm nhằm

cung cấp các kiến thức thực tế cũng như giúp các em có vốn hiểu biết sâu rộng, đa

dạng và phong phú hơn từ đó các năng lực, phẩm chất của các em sẽ phát triển

tồn diện hơn.

2. Về phía giáo viên.

Trong việc thực hiện đánh giá học sinh về năng lực, phẩm chất cần chính xác, cụ

thể và rõ ràng, khách quan hơn tránh tình trạng đánh giá chung chung mà cần đi

sâu vào từng năng lực, từng phẩm chất cụ thể mà các em đã đạt được trong quá

trình học tập và rèn luyện.1920Để tiết dạy đạt hiệu quả cao thì theo tụi ầu mỗi năm học, GV cần phải

lên đợc cho mình một kế hoach dạy học cụ thể và sát chơng

trình theo khung chơng trình của Bộ GD đặc biệt là tiết

HĐNGLL thì điều đầu tiên mà mỗi GV cần nắm và thực hiện tốt

là các chủ điểm theo từng tháng. Khi dạy theo chủ điểm thì GV

cũng cần có sự chuẩn bị, nghiên cứu nội dung một cách kĩ lỡng

cũng nh cần xác định đúng nội dung và hình thức phù hợp với

đối tợng học sinh của mình. Một phần vô cùng quan trọng để tạo

đợc hiệu quả cao đó là công tác chuẩn bị cho từng hoạt đông

trong mỗi tiết dạy. GV cũng cần chọn một số trò chơi phù hợp và

phong phú, phù hợp nhằm gây đợc sự hứng thú cho các em. Các

trò chơi cũng cần khuyến khích đợc nhiều em tham gia để qua

đó các em rèn luyện đợc tính mạnh dạn và phần nào giúp các em

phát triển thêm các kĩ năng.

2.Thực hiện dạy đúng các chủ điểm trong nhà trờng hiện

nay.- Chủ điểm Em yêu trng em

- Chủ điểm Vòng tay bè bạn

- Chđ ®iĨm Kính u thầy, cơ giáo.

- Chđ ®iĨm ng nớc nhớ nguồn

- Chủ điểm Ngày tết quê em

- Chủ điểm Mừng đảng, mừng xuân

- Chủ điểm Yờu quý m và cơ giáo.

21- Chđ ®iĨm Hòa bình và hữu nghị.

- Chủ điểm Bỏc H kớnh yờu.

Để tổ chức HĐNGLL có hiệu quả thì cần phải thực hiện theo một

quy trình và đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ.

2.1 Chuẩn bị.

Khi làm bất cứ một việc gì cũng cần có sự chuẩn bị . Nếu sự

chuẩn bị chu đáo thì khi tiến hành công việc, hoạt động một

cách dễ dàng, tránh đợc sự sai sót rất nhiều nên công tác chuẩn bị

là vô cùng quan trọng đặc biệt là trong dạy học các tiết HĐNGLL

thì nó lại có tầm quan trọng hơn và sự chuẩn bị chu đáo là đã

thể hiện đợc một phần nào đó sự thành công trong dạy học. Nếu

chúng ta chuẩn bị chu đáo thì giúp cho GV tự tin hơn, ít căng

thẳng hơn khi thực hiƯn nhiƯm vơ cđa m×nh . Trong mét tiÕt häc

cã thể có những tình huống xảy ra ngoài kế hoạch, ngoài dự

định vì vậy nếu đợc chuẩn bị và lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng

thì khi gặp sự cố thì GV cũng sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Để

tiến hành tốt các tiết học thì thờng phải chuẩn bị những yếu tố

cơ bản sau:

+ Kế hoạch bài dạy của GV cần rõ ràng, cụ thể và chi tiết.

+ Nắm đợc kế hoạch một cách chắc chắn.

+ Hệ thống câu hỏi cần phù hợp với đối tợng học sinh của mình.

+ Các trò chơi sử dụng trong tiết học.22+ Thời gian cho từng hoạt động cũng cần đợc cân nhắc, phân

chia rõ ràng, cụ thể để đảm bảo thời lợng của 1 tiết học.

+ Các bài hát, bài thơ, mẫu chuyện vui, câu chuyện lịch sử,...

+ Các phơng tiện nghe, nhìn: loa, máy,....

2.2 GV cần đặt tên cho hoạt động

Tên gọi của hoạt động có tính chất quan trọng bởi nó phần nào

đã nói lên đợc nội dung bao trùm nhất của tiết học, là cơ sở để

xây dung, xác định nội dung và hình thức để GV thực hiện. Một

tên gọi hấp dẫn, phù hợp, sinh động phần nào đã có tác động,

định hớng tốt dến tâm lí và kích thích đợc tính tò mò, thích

khám phá của học sinh. Lúc này trong trí tởng tợng rất hồn nhiên

mà phong phú của học sinh Tiểu học sẽ xuất hiện rất nhiều suy

đoán , nhiều ý nghĩ mới lạ mà bản thân mỗi em đều thích đợc

khám phá và đợc tham gia hoạt động .Cũng chính những băn

khoăn, những câu hỏi và những suy đoán này mà dẫn các em

đến với tiết học một cách đầy hứng thú và sẽ bắt đầu vào tiết

học nhẹ nhàng, tự nhiên mà hiệu quả. Khi có tên gọi phù hợp thì

GV cũng có thể dễ dàng xác định đợc mục tiêu, yêu cầu giáo dục

của tiết học phù hợp với chủ điểm, phù hợp với đối tợng học sinh, phù

hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trờng mình, của lớp mình

đang dạy.

VD: Khi dạy chủ điểm tháng 9 : Em yêu trờng em ở lớp 1 thì GV sẽ

chọn một trong những hoạt động của chủ điểm phù hợp và đặt

tên cho hoạt động là: Ngời bạn mới.23Khi GV giới thiêu tên hoạt động thì chắc chắn học sinh sẽ băn

khoăn và tự đặt ra câu hỏi là : Ngời bạn mới là ai? Bạn đó từ đâu

đến? Không biết bạn ấy nh thế nào nhỉ? Bạn ấy học có giỏi không

hay bạn ấy có đẹp không? .....Vô vàn câu hỏi khác nhau sẽ xuất

hiện trong mỗi học sinh và từ đó đã khơi dậy đợc tính tò mò,

thích khám phá và sẵn sàng tiếp nhận bài học một cách tự nhiên

hơn.

2.3. Cần xây dựng nội dung và xác định hình thức tổ

chức hoạt động.

Nội dung đa ra phải gắn liền nhiệm vụ, yêu cầu và cần phù hợp với

điều kiện thực tế, phù hợp với đối tợng học sinh của mình. GV cần

lựa chọn hình thức thu hút, hấp dẫn học sinh, sáng tạo và nhẹ

nhàng để các em có sự tự tin tham gia vào các hoạt động. Hình

thức đa ra cần phong phú, tránh lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự

nhàm chán cho các em.

2.4. Tiến hành hoạt động:

Sau khi đã chuẩn bị cụ thể, chi tiết thì GVtiến hành hoạt động

nhng cần lựa chọn các đội có trình độ , năng lực tơng xứng với

nhau và chọn địa điểm phù hợp .

2.5.: Đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Sau mỗi tiết dạy thì bản thân GV cần rút ra cho mình một vài

kinh nghiệm nhỏ để từ đó làm tốt hơn, hoàn thiện hơn ở những

tiết học sau. GV cần có sổ ghi chép các lu ý của mỗi tiết dạy về

công tác chuẩn bị, về kế hoạch, về nội dung và hình thức để lần

sau không gặp phải những tồn tại của tiết dạy. Việc đánh giá cần

tìm ra đợc nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan có

24ảnh hởng đến chất lợng giờ học và các giải pháp đợc nêu ra trong

đánh giá cũng cần đợc cụ thể hóa một cách rõ ràng cho tất cả các

GV khác đợc biết..

3. Triển khai theo chuyên đề: Tích hợp, lồng ghép nội dung

các môn học trong chơng trình tiểu học vào tiết HĐNGLL.

3.1 Tích hợp nội dung môn Khoa học vào tiết HĐNGLL.

Trong chơng trình Tiểu học ở lớp 4, 5 thì ngoài kiến thức, nội

dung môn Toán và Tiếng việt đã rất khó và khá nặng đối với nhiều

em thì mộn Khoa học cũng là môn đợc đánh giá nên học sinh cảm

thấy khối lợng kiến thức khá nặng.Bên cạnh đó môn khoa học cũng

có nhiều nội dung trừu tơng và khó nhớ, dễ nhầm lẫn làm cho các

em dễ thấy chán nản khi học các môn học này.Tuy nhiên nếu nh

chúng ta đa nội dung vào các tiết HĐNGLL theo hệ thống các bài

học một cách khoa học và hợp lí thì điều ngợc lại sẽ xảy ra đó là

các em sẽ thích khám phá, tìm tòi để phát hiện ra những kết quả

của thí nghiệm hay những hiện tợng của thiên nhiên, khí hậu hay

những hiện tợng khoa học kĩ thuật hoặc những căn bệnh thông

thờng để từ đó các em có đợc kiến thức cơ bản cũng nh các kĩ

năng cần thiết để phòng ngừa.

VD1: Trong môn Khoa học lớp 5, SGK hiện hành khi học xong chủ

điểm :Con ngời và sức khỏe thì GV sẽ đa các nội dung cđa bµi

12, 13, 14, 15 , 16 vµo tiÕt HĐNGLL với tên gọi gần gũi, phù hợp và

kích thích đợc tính tò mò của học sinh nh: Em làm bác sĩ, Bác sĩ

nhí hoặc Nói không với bệnh tật,......

Đối với những bài này thì nội dung mà các em cần nắm đợc là

theo một mô tuýp giống nhau nhng học sinh lại dễ nhầm lẫn giữa

25các loại bệnh về nguyên nhân, cách phòng ngừa, con đờng lây

truyền nhng nếu GV tổng hợp lại thành một chuỗi kiến thức thì các

em sẽ biết phân loại nguyên nhên, con đờng lây truyền ,cách

phòng ngừa các bệnh này rõ ràng hơn và dễ nhớ hơn.GV sẽ hớng

học sinh tìm những điểm giống và khác nhau giữa các bệnh viêm

gan B, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não,....Khi các

em tự tìm ra các điểm giống, khác nhau thì các em sẽ khắc sâu

đợc kiến thc shown nhằm giúp các em sẽ làm bài thi tốt hơn và có

kĩ năng phòng ngõa bÖnh tèt nhÊt . NÕu häc sinh cø häc theo kiểu

đọc thuộc lòng nội dung trong SGK thì vừa mất thời gian vừa

nhanh quên. ở đây,GV cũng có thể cho HS đóng vai bác sĩ và

bệnh nhân để vừa tạo đợc không khí vui tơi, sinh động,hấp dẫn

cho tiết học nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.

VD2. Khi dạy đến bài 64, 65, 66, 67, 68 môn Khoa học lớp 5 đều

có nội dung về môi trờng thì đây là một vấn đề hiện nay đợc xã

hội cũng nh toàn thế giới quan tâm rất nhiều và đợc nhắc đến thờng xuyên trên các trang mạng, các chơng trình truyền hình

nhắm mục đích hãy bảo vệ môi trờng xanh, sạch, đẹp. Vì vậy,

đây cũng là một cơ hội tốt, một chủ điểm hay, một nội dung

quan trọng và hấp dẫn mà GV có thể lồng ghép, tích hợp vào tiết

HĐNGLL để dạy thì chắc chắn hiệu quả sẽ rất cao.

Đối với những bài này thì GV cần giúp cho HS tìm hiểu về

những vấn đề sau:

+ Vai trò của môi trờng đối với đời sống con ngời.

+ Môi trờng là gì?

+ Phân loại các môi trờng.26+ Tác động của con ngời đối với môi trờng đất, rừng, nớc và

không khí.

+ Bạn, tôi đã và sẽ làm gì để bảo vệ môi trờng ?

3.2 Tích hợp nội dung môn TNXH các lớp 1,2,3 vào tiết

HĐNGLL.

Đối với các lớp 1,2, 3 thì đây là môn học không đợc đánh giá

bằng điểm số ở các lần thi định kì nên tôi thấy một thực tế ở

nhiều GV và nhiều trờng đang xem nhẹ các giờ học này, GV dạy

cũng cha có sự đầu t nên học sinh tham gia vào các hoạt động sẽ

rất rời rạc, ép buộc và miễn cỡng không đúng với đặc trng của

môn học. Chính vì vậy mà nhiều em thiếu kĩ năng, nhiều em bị

hỗng kiến thức về tự nhiên, xã hội mà chính những nội dung, kiến

thức này lại khá gần gủi, quen thuộc với các em ttrong cuộc sống

hàng ngày. Vậy theo tôi GV cứ mạnh dạn tích hợp, lồng ghép một số

kiến thức vào tiết HĐNGLL để nâng cao hiệu quả của môn học

cũng nh làm mới, làm phong phú nội dung HĐNGLL ở Tiểu học .

VD: Khi dạy các bài về các con vËt ( con gµ, con mÌo, con chã,...)

ë SGK tù nhiên và xã hôi lớp 1 thì GV sẽ hệ thống các nội dung bằng

một chuyên đề: Em bảo vệ các vật nuôi trong gia đình.

Khi dạy những bài này GV cần giúp học sinh nắm đợc các nội

dung sau:

+ Nắm đợc đặc điểm của mỗi con vật.

+ Hoạt động chính của các con vật.

+ Lợi ích của nó.

+ Làm gì để bảo vệ các con vật đó tốt nhất?....

Sau đây tôi xin đa ra một số bớc cơ bản của giáo án tiết

HĐNGLL với chủ điểm Em bảo vệ các vật nuôi trong gia đình.27Hoạt động 1: Khởi động ( 5 phút)

GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Thổi bóng. Cách chơi

nh sau:

Mỗi nhóm cử 1 bạn khỏe nhất lên thổi bóng. Nếu bạn nào thổi đợc

bóng nổ trớc nhất thì đội đó sẽ thắng cuộc. Trong lúc học sinh

thổi bóng thì GV cho HS nghe hát bài : quả bóng tròn tròn.

GV nhận xét các đội chơi, tuyên dơng đội thắng cuộc và phát

thởng Hoa chăm ngoan.

Hoạt động 2. Khám phá.( 15 phút)

- Nhóm trởng lên bốc thăm để nhận nhiệm vụ cho đội mình đợc ghi sau mỗi bông hoa.( nêu đặc điểm của con mèo, nêu đặc

điểm của con gà,....)Sau khi nhóm trởng nhận nhiệm vụ thì

nêu cho các đội khác và GV biết .Cả đội tiến hành thảo luận vè

thống nhất nội dung .Báo cáo kết quả.

- GV nhận xét kế quả bài làm của các đội.

Hoạt động 3: Trải nghiệm (10 phút)

- GV chuẩn bị xúc xắc có các mặt vẽ hình các con vật đợc nuôi

trong nhà.

- Nhóm trởng lên ném xúc xắc và thấy mặt trên cùng của con

xúc xắc hiện ra con vật gì thì đội đó vẽ von vật đó và đồng

thời hát 1 bài hát hoặc trong lời bài hát đó có tên về con vật đó .

Các đội cùng thảo luận và thực hiện .

- Các đội trng bày sản phẩm.

- GV và đội bạn nhận xét.

- Bình chọn sản phẩm đẹp nhất.

GV nhận xét giờ häc.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hot ng 7. Trin khai cỏc hot ng t thin lp nhm giỳp cỏc em cú hon cnh khú khn hoc bn thõn cỏc em gp khú khn, thit thũi hn cỏc bn trong lp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×