Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC SỐ 1

PHỤ LỤC SỐ 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 0.2 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNGTỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG

CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ

TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ

TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồngSỐ

TTKHOẢN MỤC

CHI PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

GTGTGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][6][7][8][9]1Nhà hiệu bộSumG XDi4,693,025,859469,302,5865,162,328,445G XD11.1Phần kết cấu, bể

phốt, bể nước ngầmDự toán chi

tiết1,967,999,574196,799,9572,164,799,532G XD1.11.2Phần kiến trúc,

điện, nướcDự toán chi

tiết2,725,026,285272,502,6292,997,528,914G XD2.12Nhà lớp họcSumG XDi16,440,757,0151,644,075,70218,084,832,717G XD22.1Phần kết cấuDự toán chi

tiết7,074,658,592707,465,8597,782,124,452G XD2.12.2Phần kiến trúcDự toán chi

tiết8,308,289,682830,828,9689,139,118,650G XD2.22.3Phần điện, cấp,

thoát nước, chống

sét, bể phốt, bể

nướcDự toán chi

tiết1,057,808,741105,780,8741,163,589,615G XD2.33Nhà đa năngSumG XDi4,578,106,127457,810,6135,035,916,739G XD34Nhà bảo vệDự toán chi

tiết151,689,10015,168,910166,858,010G XD45Nhà cầuDự toán chi

tiết319,601,33531,960,134351,561,469G XD56Nhà để xeDự toán chi

tiết933,383,38693,338,3391,026,721,724G XD67Sân, cổng, tường

ràoDự toán chi

tiết5,371,030,881537,103,0885,908,133,969G XD78Cây xanhDự toán chi

tiết920,946,09392,094,6091,013,040,702G XD89Hệ thống kỹ thuật

ngồi nhàSumG XDi5,862,236,582586,223,6586,448,460,240G XD99.1San nềnDự tốn chi4,212,679,261421,267,9264,633,947,187Gxd9.189tiết

9.2Phần thốt nước

ngồi nhàDự tốn chi

tiết899,131,72289,913,172989,044,894Gxd9.29.3Phần đường dây

22KV và trạm biến

áp, điện chiếu sáng

và sinh hoạtBảng tổng hợp750,425,59975,042,560825,468,159Gxd9.310Chống mốiSumG XDi889,658,01388,965,801978,623,815G XD1010Nhà hiệu bộDự toán chi

tiết170,742,88817,074,289187,817,176G XD10.110Nhà lớp họcDự toán chi

tiết436,668,83143,666,883480,335,714G XD10.210Nhà đa năngDự toán chi

tiết282,246,29528,224,629310,470,924G XD10.311Phần PCCCSumG XDi927,492,40692,749,2411,020,241,647G XD1111Hệ thống báo cháyDự toán chi

tiết482,972,16248,297,216531,269,379G XD11.111Hệ thống chữa

cháyDự toán chi

tiết444,520,24444,452,024488,972,268G XD11.2Chi phí xây dựng1+2+3+4

+5+6+7+

8 + 9 + 10+

1141,087,926,7984,108,792,68045,196,719,000TDTBằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, bẩy trăm mười chín nghìn đồng chẵn./.90Bảng 0.3 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNGTỔNG HỢP DỰ TỐN CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG

CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HHỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ

TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ

TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồng

SỐ

TTKHOẢN MỤC CHI

PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

VATGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][4][5][6][7]APHẦN XÂY DỰNGIChi phí xây dựng nhà

tạm tại hiện trường

để ở

và điều hành thi

cơngG XD x 1%410,879,26841,087,927451,967,195G NTIIIChi phí một số công

tác không xác định

được khối

lượng từ thiết kếG XD x 2,5%1,027,198,170102,719,8171,129,917,987G KKLITỔNG CỘNGI + II1,438,077,438143,807,7441,581,885,000G HMC91Bảng 0.4. TỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHTỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHCƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HiỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU,

NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồng92SỐ

TTKHOẢN MỤC CHI

PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

GTGTGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][4][5][6][7]ICHI PHÍ XÂY DỰNGTổng hợp chi phí xây dựng41,087,926,7984,108,792,68045,196,719,000G XDIICHI PHÍ THIẾT BỊSumGtb i362,789,30036,278,930399,068,230G TB2.1Chi phí thiết bị điệnBảng tổng hợp thiết bị292,789,30029,278,930322,068,230Gtb12.2Chi phí thiết bị PCCCTheo dự tốn thiết kế lập70,000,0007,000,00077,000,000Gtb2IIICHI PHÍ QUẢN LÝ

DỰ ÁN800,827,83580,082,784880,910,619G QLDAIVCHI PHÍ TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG2,686,898,842268,689,8842,955,588,726G TV4.1Chi phí thiết kế bản vẽ

thi cơng2.372% * G XDTT974,605,62497,460,5621,072,066,186G TV24.2Chi phí thẩm tra bản vẽ

thiết kế0.146% * G XDTT59,988,3735,998,83765,987,210G TV34.3Chi phí thẩm tra dự tốn

thiết kế0.141% * G XDTT57,933,9775,793,39863,727,374G TV41.932% * (G XDTT + G TBTT)

SumG TVi934.4Chi phí lập hồ sơ mời

thầu thi cơng XD0.100% * G XDTT41,087,9274,108,79345,196,719G TV54.5Chi phí đánh giá hồ sơ

dự thầu thầu thi cơng

xây dựng0.100% * G XDTT41,087,9274,108,79345,196,719G TV64.6Chi phí lập hồ sơ mời

thầu thi cơng thiết bịMức tối thiểu909,09190,9091,000,000G TV74.7Chi phí đánh giá hồ sơ

dự thầu thầu thi công

thiết bịMức tối thiểu909,09190,9091,000,000G TV84.8Chi phí khảo sát địa chấtTheo dự tốn thẩm tra420,167,27342,016,727462,184,000G TV94.9Chi phí khảo sát địa

hìnhTheo dự tốn thẩm tra45,770,9094,577,09150,348,000G TV104.10Chi phí giám sát thi

cơng xây dựng2.011% * G XDTT826,278,20882,627,821908,906,029G TV114.11Chi phí giám sát thi

cơng thiết bị0.675% * G XDTT2,448,828244,8832,693,711G TV124.12Chi phí kiểm định chất

lượng CTXD0.500% * G XDTT * 1,05215,711,61621,571,162237,282,777G TV13VICHI PHÍ KHÁCSumG Ki2,119,487,426197,363,0522,316,850,478GK5.1Chi phí hạng mục chungTổng hợp hạng mục chung cơng trình1,438,077,438143,807,7441,581,885,182G K15.2Phí thẩm định hồ sơ mời

thầu thi cơng xây dựng0.050% * G XDST22,598,3602,259,83624,858,195G K25.3Phí thẩm định kết quả

lựa chọn nhà thầu thi

công XD0.050% * G XDST22,598,3602,259,83624,858,195G K3945.4Phí thẩm định hồ sơ mời

thầu thi cơng thiết bịMức tối thiểu909,09190,9091,000,000G K45.5Phí thẩm định kết quả

lựa chọn nhà thầu thi

cơng thiết bịMức tối thiểu909,09190,9091,000,000G K55.6Phí thẩm định thiết kế

xây dựng0.0356% * G XDTT14,627,302-14,627,302G K65.7Phí thẩm định dự tốn0.0344% * G XDTT14,134,247-14,134,247G K75.8Chi phí bảo hiểm cơng

trình0.299% * G XDTT122,852,90112,285,290135,138,191G K85.9Chi phí kiểm tốn0.673% * TDT365,685,27836,568,528402,253,805G K95.10Chi phí thẩm tra, phê

duyệt quyết tốn0.431% * TDT * 50%117,095,360-117,095,360G K10VIICHI PHÍ DỰ PHÒNG5.000% * (G XD + G TB + G QLDA + G TV + G K )2,352,896,510235,289,6512,587,456,853G DP54,336,593,906TDT54,336,594,000LTTỔNG CỘNG ( 1 + 2 +

3 + 4 + 5 + 6)G XD + G TB + G QLDA + G TV + G K + G DPLÀM TRÒN

Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn./.PHỤ LỤC SỐ 2

(Các công tác cần bổ sung, điều chỉnh làm rõ)

1. Các cơng tác nhóm AA

+ Bổ sung cơng tác phá dỡ bằng máy đào có gắn búa thủy lực.

+ Bổ sung công tác phá dỡ bê tông bằng máy đào đầu gắn tay bóp.

+ Bổ sung cơng tác phá tường gạch bằng máy đào.

+ Bổ sung công tác phá dỡ gạch tự chèn.

+ Làm rõ thuyết minh cho công tác phá dỡ trên cao đã bao gồm công việc vận chuyển

xuống theo chiều cao chưa.

+ Làm rõ khái niệm hàng rào đơn giản và hàng rào phức tạp trong công tác phá dỡ

+ Bổ sung công tác phá gạch granit lát nền. làm rõ cơng tác phá gạch lát nền có bao

gồm phá vữa lót khơng.

+ Các cơng tác AA.31xxx đến AA.34xxx chưa có thuyết minh, chưa có cho cơng tác

>16m.

+ Bổ sung công tác tháo dỡ thiết bị điện, dây điện.

+ Bổ sung công tác cắt bê tông.2. Các công tác nhóm AB

+ Bổ sung thuyết minh hệ số khi mua đất để đắp.

+ Công tác vận chuyển tiếp bằng thủ cơng phạm vi ngồi 300m chưa có

+ Bổ sung cơng tác đào máy có gầu nhỏ hơn, phù hợp với thực tế đào hiện nay.

+ Bổ sung thuyết minh làm rõ công tác đắp cát các mã AB.66000 đã có cơng đổ đất

vào hố móng chưa.3. Các cơng tác nhóm AC

+ Bổ sung cơng tác ép, đóng cọc ống ứng lực trước trên cạn.

95+ Bổ sung công tác nối cọc ống.

+ Bổ sung công tác cắt cọc ly tâm.

+ Bổ sung công tác ép cọc bằng robot4. Các công tác nhóm AD

+ Bổ sung thuyết minh cho tất cả các mã hiệu chưa có thuyết minh.

+ Bổ sung cơng tác lu đầm bằng đất dính.

+ Bổ sung thuyết minh tính cho chiều dày lớp bê tơng nhựa khác trong định mức (đối

với bê tông cacboncor, và bê tông nhựa rỗng).

+ Bổ sung cơng tác sơn gờ giảm tốc có chiều dày lớn hơn 2,5cm.

+ Bổ sung công tác lát rãnh biên bằng các loại vật liệu.5. Các công tác nhóm AE

+ Bổ sung các định mức xây các loại gạch kích thước khác tiêu chuẩn (ví dụ gạch xi

măng KT220x105x100mm, KT390x170x130mm, KT 390x100x130mm…)

+ Làm rõ công tác xây các bộ phận kết cấu phức tạp.

+ Làm rõ vật liệu khác, máy khác trong các công tác.

+ Làm rõ mác vữa trong cơng tác xây gạch khí trưng áp bằng vữa thông thường.

+ Làm rõ khái niệm tường và trụ trong các công tác xây (1 bức dài rộng bao nhiêu

được coi là trụ, tường.

+ Làm rõ khái niệm móng và khơng phải móng.

+ Tương quan về giá giữa cơng tác xây rãnh và xây tường chưa phù hợp.6. Các cơng tác nhóm AF

+ Làm rõ trong cơng tác bê tơng bể, hố van, hố ga, rãnh có bao gồm những bộ phận

nào ( có đủ đáy, thành nắp khơng)

+ Bổ sung công tác sản xuất, lắp đặt thang khỉ.

96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC SỐ 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×