Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự trao đổi nước và điện giải

Sự trao đổi nước và điện giải

Tải bản đầy đủ - 0trang

11. Sự trao đổi nước và điện giải

Cân bằng Donnan

Định luật 1: Sự cân bằng sẽ đạt được khi tích số của các ion khuếch tán có cùng một trị số ở mỗi phía của màng

bán thấm.Định luật 2: Khi có sự cân bằng, tổng điện tích của các ion dương bằng tổng điện tích của các ion âm ở mỗi phía

của màng.11. Sự trao đổi nước và điện giải

Cân bằng Donnanx Áp xuất thẩm thấu phần 1 > phần 2

Áp xuất do keo = chênh lệch ASTT + áp xuất keo11. Sự trao đổi nước và điện giải11. Sự trao đổi nước và điện giải

Sự trao đổi nước và chất điện giải giữa huyết tương và dịch gian bào

- Thành mạch là màng bán thấm ngăn cách huyết tương và dịch gian bào.

- Nồng độ chất điện giải giữa 2 bên màng không khác nhau

- Protein /huyết tương > Protein dịch gian bào => áp xuất keo trong máu cao hơn

 Hút nước từ dịch gian bào vào trong lòng mạch máu.

 Áp xuất thủy tỉnh => đẩy nước từ lòng mạch vào trong dịch gian bào.

 Tùy nơi mà nước vận chuyển theo hướng khác nhau.

Sự trao đổi nước và chất điện giải trong và ngoài tế bào

 Màng tế bào là màng có tính thấm chọn lọc ion, và nước có thể qua lại dễ dàng

 Protein/trong tế bào >> protein dịch gian bào

 Các chất hữu cơ phân tử nhỏ và ion vận chuyển theo cơ chế thụ động hoặc chủ động.

 Sự trao đổi nước thì liên quan chặt chẽ với sự trao đổi ion qua màng, nhất là các ion Na+, Cl-, K+, Ca2+.12. Sự điều hòa nước và điện giải

Sự điều hòa nước và điện giải được điều hòa theo 2 cơ chế:

- Cơ chế thần kinh: thông qua cảm giác khát, khô niêm mạc và sự tăng áp xuất thẩm thấu của dịch ngoại

bào.

- Cơ chế nội tiết: dùng hormone để điều hòa nước và điện giải

- ADH (tuyến yên): tái hấp thu nước

- Aldosterol và Cortisol

- Hormon tuyến giáp (thyroxine) tăng bài tiết mồ hôi và nước tiểu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự trao đổi nước và điện giải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×