Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nước trong cơ thể:

Nước trong cơ thể:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Nước trong cơ

thể:

5.

Vai trò của nước đối với cơ thể

 Vai trò quan trọng của nước là tham gia cấu tạo cơ thể thông qua nước kết hợp.

 Tham gia các phản ứng hóa sinh trong cơ thể (hydrat hóa, thủy phân, hợp nước...) và là mơi

trường của các phản ứng.

 Là dung mơi hòa tan các chất dinh dưỡng, vận chuyển các chất dinh dưỡng đến mô và

mang chất thải đến cơ quan bài tiết.

 Tham gia điều hòa thân nhiệt qua thở và mồ hơi.

 Tham gia bảo vệ cơ thể, bảo vệ cơ quan như dịch bao khớp, dịch não tủy,...

 Tạo áp suất của các dịch trong cơ thể cùng với các chất hòa tan trong nước.1. Nước trong cơ

thể:II. ĐIỆN GIẢI VÀ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI1. Natri1.1 Đại cương:

- Nồng độ natri huyết khoảng 135-146 mmol/l.

- Người trưởng thành cần mỗi ngày 10 -12 g NaCl, bằng 10%

lượng Na+ có trong dịch gian bào.

- Natri được hấp thu tích cực ở ruột non, tuy nhiên thận là cơ quan

điều hòa hàm lượng natri trong cơ thể, 95% Na được đào thải qua

thận.

- Natri tham gia điều hòa áp xuất thẩm thấu, thăng bằng acid base,

hoạt hóa enzyme amylase , ức chế hoạt động của phosphorylase.

- Sự hấp thu và bài tiết natri liên quan đến sự hấp thu và bài tiết

nước, K+, Cl-. Hormon aldosterol làm tăng sự hấp thu Na.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nước trong cơ thể:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×