Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh

Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo tổng hợpKhoa Quản trị kinh doanhMục tiêu năm 2016 đến năm 2018:

+ Định mức tiêu hao vật tư giảm 0.1%

+ Số sáng kiến, cải tiến tăng 3%

+ Thời gian dùng để sửa chữa máy giảm 5%

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng ít nhất 3%

+ Lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 10%

5.2. Về kế hoạch sản xuất

Trong xu thế phát triển chung, để sản phẩm và dịch vụ của công ty đáp

ứng được yêu cầu và thị hiếu cao của những thị trường khó tính thì chất lượng

sản phẩm là rất quan trọng nhưng hình thức mẫu mã sản phẩm cũng phải

được quan tâm. Hiện nay, cơng ty đang sử dụng máy móc của Trung Quốc và

đã khấu hao gần hết vì thế đã làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm làm

giảm khả năng cạnh tranh đã gián tiếp gây khó khăn cho hoạt động kinh

doanh. Công ty trong tương lai sẽ đầu tư thêm một số dây chuyền thiết bị hiện

đại của Đức, Nhật cho phân xưởng sản xuất nhằm tăng năng suất và chất

lượng.

5.3. Về kế hoạch kinh doanh chung

Công ty sẽ luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như thời

hạn giao hàng theo hợp đồng nhằm giữ chữ tín trên thị trường. Cùng với việc

đầu tư trang thiết bị mới, công ty sẽ tiếp tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán

bộ công nhân nhằm sử dụng có hiệu quả hơn các máy móc thiết bị mới được

trang bị lại. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho các

cán bộ phòng ban nhằm đạt hiệu quả chun mơn cao hơn.SVTH: Kiều Hoàng An21Lớp: QTKD Tổng hợpBáo cáo tổng hợpKhoa Quản trị kinh doanhKẾT LUẬN

Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh là một doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Với nhiều năm hình thành và phát triển

công ty đã từng bước lớn mạnh và khẳng định được uy tín của mình trên

thương trường là một đơn vị sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo.

Cùng với những bước phát triển đó của cơng ty, hoạt động kinh doanh và hoạtSVTH: Kiều Hoàng An22Lớp: QTKD Tổng hợpBáo cáo tổng hợpKhoa Quản trị kinh doanhđộng quản trị cũng ngày càng được coi trọng củng cố và phát triển cho phù

hợp với tình hình mới, ln ln đảm bảo là công cụ đắc lực cho các cấp quản

lý nắm bắt tình hình tài chính của cơng ty, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất

kinh doanh sao cho đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị

trường, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, quyền lợi các cổ đông và

thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trong thời gian tìm hiểu tại cơng ty, dưới sự chỉ bảo tận tình của các cô

chú, anh chị trong Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh, và sự

hướng dẫn tận tình của TS.Ngơ Thị Việt Nga, em đã có những hiểu biết nhất

định về thực tế hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị trong doanh

nghiệp.

Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu hạn chế, hoạt động kinh doanh và hoạt

động quản trị phức tạp nên báo cáo chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất

và còn có nhiều sai sót. Em kính mong được sự đóng góp ý kiến của TS.Ngô

Thị Việt Nga và các anh chị trong công ty để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn!DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền & GS.TS Nguyễn Thành Độ (2013),

Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh (2017), Báo cáo tài

chính giai đoạn 2014-2016.SVTH: Kiều Hoàng An23Lớp: QTKD Tổng hợpBáo cáo tổng hợpKhoa Quản trị kinh doanhCông ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh (2017), Hồ sơ

năng lực giai đoạn 2014-2016.

Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh (2017), Phương

hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2016-2018.SVTH: Kiều Hoàng An24Lớp: QTKD Tổng hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Trường Minh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×