Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.3: Tình hình nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty

Bảng 1.3: Tình hình nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpkinh doanh đạt hiệu quả đem lại lợi nhuận cao đóng góp đáng kể vào ngân

sách nhà nước.

Năm 2012, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 45.339 nghìn đồng là

mức nộp thấp nhất trong giai đoạn 2012 – 2016. Năm 2015 có mức đóng cao

nhất 277.629 nghìn đồng, tăng 20.020 nghìn đồng tương ứng với 7,77% so

với năm 2014. Năm 2014 tăng 159.365 nghìn đồng tương ứng 162.2% so với

năm 2013. Nguyên nhân của sự tăng là do năm 2014 Công ty đã mở thêm

showroom mới làm tăng doanh thu, chi phí và lợi nhuận dẫn đến nộp ngân

sách tăng.

1.2.2. Kết quả hoạt động khác của Cơng ty

Cơng ty TNHH Thương mại Thiên Hòa Minh Hà Nội là doanh nghiệp

không chỉ chú trọng đến công việc kinh doanh mà còn rất quan tâm đến các

hoạt động cộng đồng. Đối với các hoạt động xã hội, Công ty ln trích một

phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cho các hoạt động

từ thiện trên phạm vi cả nước thông qua việc ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội

hoặc tổ chức và tài trợ các chương trình thiện nguyện. Đặc biệt cơng ty luôn

quan tâm đến những em học sinh nghèo hiếu học và giành những phần quà

động viên và giúp đỡ những em học sinh nghèo trên những địa bàn vùng núi

còn nhiều khó khăn. Cơng ty phát động các phong trào ủng hộ ngày công giúp

đỡ bà con vượt qua bão lũ với sự ủng hộ nhiệt tình của anh chị, em cán bộ

công nhân viên trong công ty.

Dưới đây là bảng tổng hợp qun góp của Cơng ty

Bảng 1.4: Các quỹ Cơng ty

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

STT

Tên loại quỹ

1

Quỹ vì người nghèo

3

Quỹ khuyến họcNăm 2012

13.643

8.545Năm 2013

15.840

10.263Năm 2014

15.840

12.524Năm 2015

16.364

25.352Năm 2016

17.150

30.000SVTH: Tống Văn Quý

11Chuyên đề thực tập4Quỹ Phòng chống lụt bão11.29715.18214.89016.25617.824(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)

Ngồi ra đối với nội bộ Cơng ty ln có các hoạt động văn hóa giải trí

để cải thiện tinh thần làm việc của các cán bộ công nhân viên trong Công ty

như thường tổ chức đi du lịch nghỉ mát mỗi năm 01 lần vào mùa hè hoặc sau

kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán, Công ty luôn chú ý đến đời sống các cán bộ công

nhân viên cũng như người thân của họ khi ốm đau bệnh tật, tử tuất, còn con

em cán bộ cơng nhân viên nếu được học sinh giỏi và các kết quả học tập tốt

đều được Cơng ty có những phần quà khen thưởng kịp thời, tất cả những điều

trên đều đã đem lại khơng khí làm việc vui vẻ và sự hứng khởi cũng như sự

nhiệt tình, tận tâm trong cơng việc của tồn thể nhân viên trong Cơng ty.

Bảng 1.5: Hoạt động khác

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

STT

1

2

3Tên hoạt động

Nghỉ mát

Ốm đau, bệnh tật

Quỹ khen thưởngNăm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

28.500

36.270

41.870

26.890

46.320

4.680

5.950

4.260

3.520

5.860

8.560

9.630

10.240

20.895

22.370(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)

Nhìn vào bảng các hoạt động khác của Cơng ty thì ta thâý:

+ Hoạt động nghỉ mát và quỹ khen thưởng số tiền tăng dần qua các năm và

tăng trong giai đoạn 2012 – 2016 điều này cho thấy Công ty đã quan tâm chú

trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên. Qua đây cũng tạo sự gắn kết giữa

các Phòng ban trong Công ty. Đồng thời động viên thăm hỏi, tặng quà cho

những nhân viên ốm đau, bệnh tật cũng như người thân thiết của nhân viên

Công ty.

1.3. Cơ cấu tổ chức của Cơng ty

1.3.1. Mơ hình tổ chức bộ máySVTH: Tống Văn Quý

12Chuyên đề thực tậpCăn cứ đặc điểm Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên việc

tổ chức quản lý sẽ giúp Công ty vận hành tốt. Bộ máy tổ chức quản lý phải

đáp ứng nhu cầu cung cấp thơng tin, các phòng ban ln có sự phối hợp đồng

thời cũng cần đảm bảo gọn nhẹ, linh hoạt.

Tại Công ty bộ máy quản lý được phân chia thông qua chức năng và

nhiệm vụ của từng phòng ban thể hiện qua sơ đồ sau:Giám đốcPhó Giám đốcPhòng Tổ chức -Phòng KinhPhòng KếHành chínhdoanhtốn tài chínhSơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý Cơng ty

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý

+ Giám đốc Công ty

Giám đốc Công ty người đại diện pháp nhân duy nhất của công ty chịu

trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các hoạt động của cơng ty. Tất cả

các phòng ban trong Cơng ty đều thuộc quyền quản lý điều hành của giám

đốc.

- Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc:

+ Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày củaSVTH: Tống Văn Quý

13Chuyên đề thực tậpCông ty.

+ Điều hành và chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh của Công ty

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của Công ty, bảo

toàn và phát triển vốn.

+ Định hướng và phê duyệt kế hoạch dàn hạn, các chính sách quản lý Cơng

ty, quy chế tài chính, quy chế sử dụng lao động, quy chế lao động tiền lương,

…vv, phương án bố trí cơ cấu tổ chức của Công ty.

+ Quyết định mức lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong

Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc

+ Quyết định các phương án tiếp thị, quảng cáo , các phương án sản xuất cho

Công ty

+ Bổ nhiệm và miễn nhiệm đưa ra quyết định kỷ luật hay khen thưởng đối với

các chức danh quan trọng trong công ty..

+ Đại diện cho Cơng ty trong việc khởi kiện các tranh chấp có liên quan đến

quyền lợi của Cơng ty.

+ Phó Giám đốc

Với chức năng tham mưu, tư vấn và phục vụ cho giám đốc trong việc

quản lý các phòng ban chun mơn như kinh doanh, nhân sự….

+ Điều hành những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Quản lý điều hành những hoạt động về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm và

tồn bộ cơng việc kinh doanh của Công ty.

+ Uỷ quyền khi vắng mặt: Các trưởng phòng ban, bộ phận liên quan.

- Lập kế hoạch đào tạo, nâng bậc, tuyển dụng.

- Lập và lưu giữ hồ sơ CBCNV công ty.SVTH: Tống Văn Quý

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.3: Tình hình nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×