Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phân tích thế mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức và một số giải pháp để tăng cường sự hấp dẫn du khách của Văn miếu Mao Điền.

III. Phân tích thế mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức và một số giải pháp để tăng cường sự hấp dẫn du khách của Văn miếu Mao Điền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trú tại khu di tích hầu như khơng có, khơng có cơ sở vui chơi giải trí. Bên cạnh đó là

điểm yếu về nguồn nhân lực: nhân lực còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, khu

di tích thường xuyên chỉ có hai người trực vào giờ hành chính.

3. Cơ hội

Năm 1992, di tích Văn miếu Mao Điền chính thức được cơng nhận là di tích

lịch sử quốc gia. Đến năm 2004, trung tâm Kỷ lục Việt Nam đã xếp Văn miếu Mao

Điền vào danh sách 5 văn miếu tiêu biểu đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam.

Tất cả những chứng nhận ấy đã giúp hình ảnh Văn miếu được quảng bá rộng rãi hơn

đến du khách thập phương, mở ra những cơ hội phát triển lớn về du lịch cho Di tích

Văn miếu Mao Điền. Sau hai năm trùng tu (2002 – 2004), Văn miếu đến nay đã thu

hút hàng vạn lượt khách du lịch từ khắp mọi miền tổ quốc và cả khách quốc tế. Để tiếp

nối thành công ấy, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục phê duyệt đề án phát triển

du lịch tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cho phép cấp vốn đầu tư tơn tạo, mở rộng

quy mô Văn miếu Mao Điền với tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Văn miếu Mao Điền

trong tương lai hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn nhiều khách du lịch hơn nữa với sự quan

tâm, chú trọng đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh và Nhà nước.

4. Thách thức

Để có thể cùng du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển, Di tích Văn miếu Mao

Điền cũng phải đối mặt với khơng ít thách thức. Đó là nhận thức của địa phương về du

lịch còn nhiều bất cập, cần được trau dồi để bắt kịp xu thế phát triển; ngân sách đầu tư

của Nhà nước còn nhiều khó khăn nên số tiền được đầu tư còn thấp so với yêu cầu

phát triển của di tích;.. Đặc biệt, Văn miếu Mao Điền là một điểm du lịch hồn tồn

khơng thu phí tham quan nên số vốn khơng có nhiều để đầu tư bảo tồn, tơn tạo khu di

tích.

5. Giải pháp

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch cho di tích Văn miếu Mao

Điền là: đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; mở rộng, nâng cấp các loại hình vui chơi

giải trí, lễ hội; khai thác hợp lí thế mạnh về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cảnh quan

cũng như thế mạnh về các sản vật tự nhiên, sản vật văn hóa, lịch sử; chú trọng xây

dựng một số sản phẩm du lịch đặc thù làm điểm nhấn thu hút khách, bố trí khu vực

dành riêng cho việc kinh doanh các dịch vụ, hàng lưu niệm tạo nét văn hóa riêng cho

di tích; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm công tác quảng bá, bảo vệ,

trông coi… cho Văn miếu;… Ngoài ra, hoạt động thu hút vốn đầu tư nâng cấp, tơn tạo

di tích là vơ cùng cần thiết để phát triển du lịch tại Văn miếu Mao Điền.19Phần 3: kết luận

Văn miếu Mao Điền là nơi đánh dấu nền học vấn lâu đời của Hải Dương, là nơi

lưu giữ, khởi nguồn truyền thống hiếu học, khoa bảng xứ Đông. Di tích cũng là nơi kết

tinh trí tuệ và sáng tạo của tất cả con người Việt Nam nói chung. Với những cơ hội và

lợi thế riêng, Văn miếu Mao Điền không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ truyền thống, văn

hóa, mà còn là nơi đầy hứa hẹn cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm

và đầu tư nên người dân và ban quản lí di tích chưa xây dựng được kế hoạch phát triển

hồn chỉnh, hiệu quả, tránh sự manh mún, thiếu liên kết và thiếu chuyên nghiệp... Dù

vậy, Ban quản lý di tích cũng như các cấp ngành đang không ngừng đề ra, đổi mới các

chính sách để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của khu di tích. Ơng An Văn Mậu,

trưởng Ban quản lý khu di tích khẳng định: Văn miếu Mao Điền đang phát huy giá trị

to lớn của một di tích lịch sử - văn hố, nhất là trong việc bảo tồn và giáo dục truyền

thống cho thế hệ trẻ.

Việc đánh giá được hết các tiềm năng, cơ hội cũng như điểm yếu, thách thức

trong việc phát triển du lịch tại Văn miếu Mao Điền là vấn đề khó nghiên cứu. Do đó,

việc đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử kết hợp

đẩy mạnh, phát triển du lịch di tích Văn miếu Mao Điền cũng là không hề đơn giản,

cần có giải pháp cụ thể ở từng mặt. Tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nên bài tiểu

luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm từ

thầy. Tác giả xin trân trọng cảm ơn!20TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thạc sĩ Đinh Quốc Khánh và cộng sự (2014). Địa chí Hải Dương, Nhà xuất bản

Thanh Hóa, Thanh Hóa.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2016). Quyết định số 2529/QĐ-UBND

(19/9/2016) - Đề án phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020. Hải

Dương ngày 19 tháng 9 năm 2016.

3. Ban quản lý di tích Văn miếu Mao Điền (2006). Hồ sơ khoa học khu di tích Văn

miếu Mao Điền. Ban quản lý di tích Văn miếu Mao Điền.

4. Ngơ Văn Phú (2003). Danh nhân Việt Nam qua các đời, Nhà xuất bản Hội nhà văn,

Hà Nội.

5. Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch (2014). Hệ thống di tích Nho học Việt Nam và

các văn miếu tiêu biểu ở Bắc Bộ, Nhà xuất bản Thông tin – Truyền thông, Hà Nội.

6. Dương Văn Sáu (2008). Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam - Giáo

trình Du lịch học. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.

7. Nhóm Trí thức Việt (2013). Việt Nam đất nước con người - Các di tích lịch sử văn

hóa tín ngưỡng nổi tiếng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

8. Trần Huy Phác (1998). Hải Dương phong vật chí, Thư viện tỉnh Hải Dương.

9. Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền và cộng sự (2000). Kho Tàng Lễ Hội Cổ Truyền Việt Nam,

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phân tích thế mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức và một số giải pháp để tăng cường sự hấp dẫn du khách của Văn miếu Mao Điền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×