Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính chất của carrageenan

2 Tính chất của carrageenan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sử dụng trong sản xuất thịt hộpKhả năng giữ nước của gel thịt

tăng lên khi bổ sung 2%

carrageenan .Khi bổ sung carrageenan ở các

nồng độ 0,25, 0,4 và 0,5 (%)

vào thịt lợn xơng khói đóng lon

thì sự tiêu tốn nhiệt giảm và độ

cứng tăngLOGOLOGOỨng dụng khác trong CNTP2. Đánh giá chất lượng sản phẩmLOGO2.1 Chất lượng sản phẩm tươi sốngSơ đồ sự biến đổi của cá từ khi đánh bắt đến khi chếtLOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính chất của carrageenan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×