Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểu dữ liệu – biến và toán tử trong C#

Kiểu dữ liệu – biến và toán tử trong C#

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Kiểu dữ liệu – biến và toán tử trong C#

Các định danh khơng được trùng với các từ khố trong

C#Đại học Hòa Bình32/331. Giới thiệu về ngơn ngữ lập trình C#

Câu hỏi

1. Một chương trình C# có thể chạy trên bất cứ máy nào?

2. Nếu muốn đưa chương trình mà ta viết cho những

người khác thì tập tin nào mà chúng ta cần đưa?

3. Sau khi tạo ra được tập tin thực thi .exe. Có cần thiết

giữ lại tập tin nguồn khơng?

4. Có thể khơng quan tâm đến những cảnh báo khi biên

dịch mã nguồn?

5. IIS, IDE và CLR viết tắt cho từ nào và ý nghĩa của nó?Đại học Hòa Bình33/33Đại học Hòa Bình34/33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểu dữ liệu – biến và toán tử trong C#

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×