Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhóm 1: Đọc lược đồ h20.1, mục 1 SGK: - Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ĐBSH

Nhóm 1: Đọc lược đồ h20.1, mục 1 SGK: - Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ĐBSH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm 2Trình bày đặc điểm, thuận lợi,khó khăn nổi bật của điều kiện tự nhiên c

vùngĐBSH( Địa hình, khí hậu, sơng ngòi)NGƠ ĐƠNGSU HÀOKHOAI TÂYBẮP CẢICâu 1: Ý nghĩa lớn nhất của sông Hồng đối với phát triển

nông nghiệp ở ĐBSH là:

A. Bồi đắp đất phù sa, cung cấp nước cho nghề trồng lúa.

A.

B. Mở rộng diện tích châu thổ sơng Hồng phía vịnh Bắc bộ

C. Tạo nên địa bàn cư trú dân cư đông đúc, làng mạc trù phú.

D. Tạo nên nền văn hóa sơng hồng

Câu 2: Mùa đơng lạnh của vùng ĐBSH có ý nghĩa đối với sản

xuất nông nghiệp là :

A.Phát triển nuôi trồng thủy sản

B. Phát triển một số ngành công nghiệp.

C. Trồng được cây ưa lạnh( su hào, bắp cải, cà chua, ngô,

khoai tây…).

D. Phát triển rừng cây ơn đới và cận nhiệt

C.Nhóm 3:

Trình bày đặc điểm, thuận lợi, khó khăn tài nguyên thiên nhiên

của vùng(Đất, khoáng sản)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhóm 1: Đọc lược đồ h20.1, mục 1 SGK: - Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ĐBSH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×