Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu lưỡi cắt bằng thép

gió:

D = 63 mm, Z = 14 răng

Chu kì bền T = 180 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

XII.Nguyên công 12: Gia công mặt 14Phương pháp gia công: Tiện thô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 26Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm: 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm:750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện lỗ.-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.XII . Nguyên công 13 : Gia công mặt 13

- Phương pháp gia công: Tiện thô, tiện bán tinh, tiện tinh

- Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 27Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm: 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm:750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện lỗ.-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.

XIII .Nguyên công 14 : Gia công mặt 14,16Phương pháp gia công: tiện rãnh

Đònh vò:-+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 28Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm : 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm : 750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện rãnh-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.XIV .

-Nguyên công 15 : Gia công mặt 2, 4, 5Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò: + Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng

(khống chế 3 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trám (khống chế 1bậc tự do)

+ Đònh vò mặt trụ trong: bằng chốt trụ ngắn

(khống chế 2 bậc tự do)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự doSVTH : Nhóm 8Trang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×