Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp gia công

Phương pháp gia công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNPhương pháp gia

công

PHAY

MẶTThô

TinhGVHD:Độ nhámCấp chính xác

Kinh tế

12 - 14

11Đạt được

10bề mặt

Ra(m )

6,3 - 12,5

3,2 - 6,3Mỏng

8-9

6-7

0,8 - 1,6

ĐẦU

-Bề mặt 1, 6 :

+ Loại bề mặt : mặt phẳng

+ Yêu cầu độ nhám : Rz = 20 m

Do đó có thể gia công bằng các phương pháp : PHAY.

- Bề mặt 20; 9 :+ Loại bề mặt : lỗ 11 thông,độ nhám :

Ra 2,5

+ Kích thước tương quan với lỗ số 9 là 1060,05

Chọn phương pháp gia công : KHOAN ,KHOÉT.

Phương pháp gia công

KHOANCấp chính xác

Kinh tế

Đạt đượcĐộ nhám

Ra (m )d<15 mm12 - 1410 - 116,3 - 12,5d>15 mm12 - 1410 - 1112,5 - 25B.tinh9 -1086,3 – 12,5Tinh7 -8DOA1,6 - 2,2- Bề mặt 2, 4, 5: lỗ ren M6 thông

Chọn phương pháp gia công : KHOAN; TARÔ .

Phương pháp gia công

KHOANCấp chính xác

Kinh tế

Đạt đượcĐộ nhám

Ra (m )d<15 mm12 - 1410 - 116,3 - 12,5d>15 mm12 - 1410 - 1112,5 - 25- Bề mặt 11:

+ Loại bề mặt : lỗ ren M10 thông

Chọn phương pháp gia công : KHOAN; TARÔ.

- Bề mặt 8; 21:

+ Loại bề mặt : lỗ ren M4 thôngSVTH : Nhóm 8Trang 14Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Chọn phương pháp gia công : KHOAN; TARÔChương V:THIẾT KẾ CÁC NGUYÊNCÔNG

I.Nguyên công 1 : mặt phẳng 12,18

- Phương pháp gia công: Phay thôSVTH : Nhóm 8Trang 15Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤN- Đònh vò: + Đònh vò bằng phiến tỳGVHD:(khống chế 3bậc tự do )

+ Đònh vò bằng phiến tỳ (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Chốt đònh vò khống chếbậc tự do cònlại.

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

- Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa lưỡi cắt bằng thép gió:

D = 200 mm, B=16mm, Z = 24 răng, Chu kì bền T = 180

(phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp chính xác 5%.

II .Nguyên công 2: Gia công mặt phẳng 1,6SVTH : Nhóm 8Trang 16Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Phương pháp gia công: Phay thô

- Đònh vò:+ Đònh vò và kẹp chặt 11,17 bằng êtô(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng khối V (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Đònh vò bằng chốt tỳø (khống chế bậc

tự do còn lại )

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

- Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa thép gió:

D = 200 mm, Z = 24 răng,Chu kì bền T = 180

(phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

III.Nguyên công 3: Gia công mặt phẳng 1,6SVTH : Nhóm 8Trang 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp gia công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×