Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên

d. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các loại hiệu ứng sinh học và ví dụ

Chiếu xạHiệu ứng tất nhiên

Hiệu ứng ngẫu nhiênChiếu xạ kéo dàiChiếu xạ cấp tínhHiệu ứng muộnHiệu ứng sớmChứng đỏ

daBệnh

phóng xạVơ sinhCác hiệu ứng

di truyềnĐục thủy

tinh thểUng thưVARANS-TSCHiệu ứng tất nhiên37Chiếu xạ liều cao có thể gây ra các triệu chứng cấp như nôn mửa, mẩn đỏ da, hoặc,Trong trường hợp nghiêm trọng, các triệu chứng bệnh lý nguy cấp hơn có thể xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn sauCác hiệu ứng như vậy được gọi là các hiệu ứng “tất nhiên” vì chúng chắc chắn xẩy ra nếu liều xạ vượt quá một mứckhi bị chiếu xạ,ngưỡng nào đó.VARANS-TSCHIỆU ỨNG TẤT NHIÊN38VARANS-TSCBỏng bức xạ trong X-quang can thiệpLưng bệnh nhân

sau 6-8 tuần

3916-21 tuần sau khi chụp

Angioplasty– Vùng loét nhỏ

VARANS-TSCBỏng bức xạ trong X-quang can thiệpNhìn cận cảnh vùng tổn

thương sau 18-21 tuần

40VARANS-TSCHiệu ứng tất nhiên (tiếp)41Các hiệu ứng tất nhiên là kết quả của nhiều quá trình khác nhau, nhưng chủ yếu là do các tế bào bị chết và chậm phânNếu liều đủ cao, nó có thể phá hỏng chức năng của tổ chức tế bào bị chiếu xạ. Mức độ nghiêm trọng của hiệu ứng tấtchia do chiếu xạ liều cao.nhiên đối với từng cá thể bị chiếu xạ sẽ tăng lên theo giá trị liều lớn hơn ngưỡng xẩy ra hiệu ứng.VARANS-TSCMột số hiệu ứng tất nhiên

Hiệu ứng

Đỏ da giai đoạn chính

Bỏng daNgưỡng liều hấp thụ Thời gian

Bộ phận/mơ (phơi nhiễm cấp tính) phát ra hiệu

(Gy)

ứng

Da (diện

<3-6

1-4 tuần

rộng )

5-10

2-3 tuần

Da (diện

rộng )Rụng lơng/tóc tạm thờiDa∼ 42-3 tuầnĐục thủy tinh thểMắt∼ 1,5vài nămTủy sống

Tinh hoàn

Tinh hoàn

Buồng trứng∼ 0,5

∼ 0,1

∼6

∼33-7 days

3-9 tuần

3 tuần

< 1 tuầnGiảm q trình tạo máu

Vơ sinh tạm thời

Vô sinh vĩnh viễn

Vô sinh vĩnh viễnVới 1% tỷ lệ mắcbệnh

42- Nguôn TK: ICRP Publication 103

VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên43Sự chiếu xạ cũng có thể gây ra các hiệu ứng tế bào (hiệu ứng soma) như bệnh ung thư xuất hiện trong một khoảng thờiHiệu ứng này có thể xẩy ra trong tồn bộ dải liều và khơng có ngưỡng.gian dài âm ỉ sau khi bị chiếu xạ và biểu hiện bệnh lý có thể được phát hiện trong cộng đồng dân cư,VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)44Các hiệu ứng di truyền do bức xạ có thể xẩy ra đối với con người,Những hiệu ứng có khả năng phát hiện được theo triệu chứng bệnh lý như ung thư ác tính, hiệu ứng di truyền đều được

gọi là "hiệu ứng ngẫu nhiên" do bản chất ngẫu nhiên của chúng.VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)45Các hiệu ứng ngẫu nhiên có thể xảy ra nếu tế bào bị biến đổi do chiếu xạ chứ không bị giết chết,Các tế bào bị biến đổi này sau đó có thể kéo dài q trình phát triển và gây ra ung thư,Cơ chế tự bảo vệ và tự hồi phục của cơ thể làm cho quá trình gây bệnh trở nên rất khơng chắc chắn khi bị chiếu ở mức

liều thấp.VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)46Khơng có bằng chứng cho thấy tồn tại một mức ngưỡng liều thấp mà dưới đó ung thư khơng xẩy ra,Xác suất để xẩy ra ung thư sẽ cao hơn khi liều càng cao, nhưng tính nghiêm trọng của một bệnh ung thư nào đó do bức xạ

gây ra thì hồn tồn độc lập đối với liều.VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×