Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Hiệu ứng nhiệt độ

d. Hiệu ứng nhiệt độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

e. Hiệu ứng ơxyĐộ nhạy cảm phóng xạ của sinh vật tăng theo nồng độ ơxy, do khi đó lượng HO , H O tạo ra càng nhiều và làm tăng số

2 2 2

phân tử sinh học bị tổn thương do phóng xạ.

Hiệu ứng ơxy tăng dần đến nồng độ ơxy ở điều kiện bình thường trong khơng khí (21%), sau đó hàm lượng ơxy trong

khơng khí có tăng cao hơn thì cơ thể con người cũng ở trạng thái bão hồ và khơng thể hấp thụ thêm ơxy nữa do vậy tác

dụng của hiệu ứng này cũng không tăng.19VARANS-TSCf. Hàm lượng nước

20Hàm lượng nước càng lớn thì các gốc tự do được tạo ra càng nhiều, số các gốc tự do tác động lên phân tử sinh học

càng nhiều do đó hiệu ứng sinh học cũng tăng lên.VARANS-TSCPHẦN 3

Các hiệu ứng sinh học bức xạVARANS-TSCa. Tổn thương ở mức phân tửb. Tổn thương ở mức tế bàoc. Tổn thương ở mức toàn cơ thểd. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên22VARANS-TSCa. Tổn thương ở mức phân tử23Khi chiếu xạ, năng lượng của chùm tia truyền trực tiếp hoặc gián tiếp cho các phân tử sinh học có thể phá vỡ mối liênTuy nhiên bức xạ ion hoá khó làm đứt hết các mối liên kết hố học mà thường chỉ làm mất thuộc tính sinh học củakết hoá học hoặc phân ly các phân tử sinh học.các phân tử sinh học.VARANS-TSCĐỨT GÃY LIÊN KẾT TRONG DNA (Deoxyribonucleic Acid)

Cấu trúc của DNAmỗi vòng xoắn = 3,4nmkhung xương sống

đường-phốt phát

base

liên kết hydro24VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Hiệu ứng nhiệt độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×