Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguy cơ ung thư sau này khi chiếu xạ tới bào thai

Nguy cơ ung thư sau này khi chiếu xạ tới bào thai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu

❖Tổng quát :

• Thực hiện tốt quản lý an toàn, đặc biệt là trong

kiểm soát liều (giới hạn liều để ngăn ngừa hiệu ứng

tất nhiên + nguyên lý ALARA để giảm thiểu hiệu ứng

ngẫu nhiên)

• Nhận thức rõ các yếu tố ảnh hưởng để giảm thiểu

các hiệu ứng sinh học của BX ion hóa, nhất là biện

pháp giảm liều và suất liều

• Đặc biệt lưu ý các hiệu ứng sớm thông thường. Khi

quan sát được, báo ngay cho Người phụ trách an toàn

để xác minh và điều tra nếu cần

51VARANS-TSCCác biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu

❖Đối với nhân viên nữ mang thai

• Nhân viên nữ làm việc trong môi trường bức ạ

cần thông báo cho Người phụ trách an tồn sớm

nhất có thể.

• Người Phụ trách an toàn cần xem xét và tư vấn

cho Giám đốc điều chuyển nhân viên nữ mang

thai sang vị trí khác khơng liên quan tới bức xạ.

• Theo dõi cẩn trọng tình trạng sức khỏe của

nhân viên nữ mang thai và thai nhi, đặc biệt khi

phát hiện muộn (đã bị chiếu xạ đáng kể)

52VARANS-TSCTỔNG KẾT53Các cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa: trực tiếp và gián tiếp,

Các giai đoạn biến đổi: hóa lý, sinh học,

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học bức xạ,

Các hiệu ứng sinh học bức xạ: cấp độ phân tử, tế bào, toàn cơ thể,

Các hiệu ứng sớm (các cơ quan: máu và cơ quan tạo máu, hệ tiêu hóa, da) và hiệu ứng muộn,

Hiệu ứng tất nhiên và hiệu ứng ngẫu nhiên.VARANS-TSCHỎI VÀ ĐÁP ???54VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguy cơ ung thư sau này khi chiếu xạ tới bào thai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×