Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)

Hiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)45Các hiệu ứng ngẫu nhiên có thể xảy ra nếu tế bào bị biến đổi do chiếu xạ chứ không bị giết chết,Các tế bào bị biến đổi này sau đó có thể kéo dài quá trình phát triển và gây ra ung thư,Cơ chế tự bảo vệ và tự hồi phục của cơ thể làm cho q trình gây bệnh trở nên rất khơng chắc chắn khi bị chiếu ở mức

liều thấp.VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)46Khơng có bằng chứng cho thấy tồn tại một mức ngưỡng liều thấp mà dưới đó ung thư khơng xẩy ra,Xác suất để xẩy ra ung thư sẽ cao hơn khi liều càng cao, nhưng tính nghiêm trọng của một bệnh ung thư nào đó do bức xạ

gây ra thì hoàn toàn độc lập đối với liều.VARANS-TSCHiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)47Nếu tế bào bị bức xạ phá huỷ là tế bào phôi, mà chức năng của chúng là chuyển thông tin di truyền cho thế hệ sau thì dễ

dàng hiểu rằng các hiệu ứng di truyền có thể phát triển ở thế hệ con cháu của cá thể bị chiếu xạ,VARANS-TSCHiệu ứng của bức xạ lên bào thai

Ngoài các hiệu ứng bệnh lý đã nêu trên, các hiệu ứng gây ảnh hưởng tới sức khỏe khác cũng có thể xẩy ra đối với trẻ sơTrong số các hiệu ứng này thì bệnh ung thư máu là có nguy cơ cao hơn cả, và ở các thời kỳ mang thai khác nhau, nếu bịsinh nếu phôi hoặc bào thai bị chiếu xạ,chiếu xạ cao hơn các mức ngưỡng khác nhau thì có thể xẩy ra các triệu chứng nghiêm trọng như chậm phát triển thần

kinh hoặc mắc các dị tật bẩm sinh.48VARANS-TSCCác hiệu ứng tất định xảy ra khi chiếu xạ

bào thai

Tuổi thai< 50

mGy50-100 mGy>100 mGy0-2 tuầnKhơngKhơngKhơng3-4 tuầnKhơngCó thể khơng5-10 tuầnCó khả năng sảy thai tự

nhiênKhông Các hiệu ứng tiềm tàng

không chắc chắn và có

Khơng thể q khó thấy để

phát hiện lâm sàngCó khả năng tăng xác suất

dị tật khi tăng liều18-27 tuầnKhôngKhôngKhông phát hiện thấy thiếu

hụt IQ ở liều chẩn đốn> 27 tuầnKhơngKhơngKhơng áp dụng các biện

pháp y học chẩn đốn11-17 tuầnTăng nguy cơ giảm IQ hoặc

chậm phát triển trí ócReference: ACR Practice Guidelinefor Imaging pregnant or potentially

pregnant adolescents and women with ionizing radiation (2008)

VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu ứng ngẫu nhiên (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×