Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3 Các hiệu ứng sinh học bức xạ

PHẦN 3 Các hiệu ứng sinh học bức xạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Tổn thương ở mức phân tửb. Tổn thương ở mức tế bàoc. Tổn thương ở mức toàn cơ thểd. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên22VARANS-TSCa. Tổn thương ở mức phân tử23Khi chiếu xạ, năng lượng của chùm tia truyền trực tiếp hoặc gián tiếp cho các phân tử sinh học có thể phá vỡ mối liênTuy nhiên bức xạ ion hố khó làm đứt hết các mối liên kết hoá học mà thường chỉ làm mất thuộc tính sinh học củakết hố học hoặc phân ly các phân tử sinh học.các phân tử sinh học.VARANS-TSCĐỨT GÃY LIÊN KẾT TRONG DNA (Deoxyribonucleic Acid)

Cấu trúc của DNAmỗi vòng xoắn = 3,4nmkhung xương sống

đường-phốt phát

base

liên kết hydro24VARANS-TSCb. Tổn thương ở mức tế bào

Khi bị chiếu xạ các đặc tính của tế bào có thể thay đổi ở cả trong nhân và nguyên sinh chất. Nếu bị chiếu xạ bởi liều cao tế

bào có thể bị phá huỷ hồn tồn.Màng tế bàoNhân

25Nguyên sinh chấtMàng nhân

VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3 Các hiệu ứng sinh học bức xạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×