Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Liều chiếu15Liều chiếu là yếu tố quan trọng nhất quyết định tính chất và tổn thương sau chiếu xạ.Liều càng lớn tổn thương càng nặng và xuất hiện càng sớm.VARANS-TSCb. Suất liều chiếu16Cùng với một liều hấp thụ như nhau, thời gian chiếu kéo dài sẽ làm giảm hiệu ứng sinh học của bức xạ. Nguyên nhânVới suất liều nhỏ tốc độ phát triển tổn thương cân bằng với mức độ hồi phục của cơ thể.Tăng suất liều thì quá trình hồi phục giảm nên mức độ tổn thương tăng lên, hiệu ứng sinh học sẽ tăng lên.được giải thích bởi khả năng tự hồi phục của cơ thể ở các mức liều khác nhau.VARANS-TSCc. Diện tích bị chiếu17Mức độ tổn thương sau chiếu xạ phụ thuộc rất nhiều vào diện tích chiếu, chiếu một phần (chiếu cục bộ) hay toàn bộ cơLiều tử vong khi chiếu xạ toàn thân thường thấp hơn nhiều so với chiếu cục bộ.thể.VARANS-TSCd. Hiệu ứng nhiệt độ18Giảm nhiệt độ sẽ làm giảm tác dụng của bức xạ ion hoá, do khi nhiệt độ giảm tốc độ di chuyển của các gốc tự do tới phânÁp dụng trong thực tế: Bảo quản các chế phẩm sinh học có gắn phóng xạ ở nhiệt độ đóng băng để giảm cơ chế tác dụngtử sinh học giảm dẫn đến giảm số phân tử sinh học bị tổn thương.gián tiếp của bức xạ.VARANS-TSCe. Hiệu ứng ôxyĐộ nhạy cảm phóng xạ của sinh vật tăng theo nồng độ ôxy, do khi đó lượng HO , H O tạo ra càng nhiều và làm tăng số

2 2 2

phân tử sinh học bị tổn thương do phóng xạ.

Hiệu ứng ơxy tăng dần đến nồng độ ơxy ở điều kiện bình thường trong khơng khí (21%), sau đó hàm lượng ơxy trong

khơng khí có tăng cao hơn thì cơ thể con người cũng ở trạng thái bão hồ và khơng thể hấp thụ thêm ôxy nữa do vậy tác

dụng của hiệu ứng này cũng không tăng.19VARANS-TSCf. Hàm lượng nước

20Hàm lượng nước càng lớn thì các gốc tự do được tạo ra càng nhiều, số các gốc tự do tác động lên phân tử sinh học

càng nhiều do đó hiệu ứng sinh học cũng tăng lên.VARANS-TSCPHẦN 3

Các hiệu ứng sinh học bức xạVARANS-TSCa. Tổn thương ở mức phân tửb. Tổn thương ở mức tế bàoc. Tổn thương ở mức toàn cơ thểd. Hiệu ứng tất nhiên và Hiệu ứng ngẫu nhiên22VARANS-TSCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×