Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Sửa chữa sai lầm

3 Sửa chữa sai lầm

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.4 Phòng ngừa

Tìm hiểu bản chất ngun nhân gốc rễ là gì?Phương pháp tìm kiếm là theo biểu đồ nhân quả.Đưa ra biện pháp khắc phục gốc rễ của vấn đề.Cập nhật phương pháp vào hệ thống tài liệu.Trainning và theo dõi.www.vctel.com/www.vanch13Biểu đồ nhân quả (biểu đồ xương cá)

Nguyên nhân tầng 1

Nguyên nhân tầng 2Vấn đềwww.vctel.com/www.vanch146. Kiểm tra dự phòng (pre-check)

6.1 Khái niệm:

Hệ thống kiểm tra mang tính dự phòng là hệ thống tiên liệu

trước sai sót xảy ra để tiến hành điều chỉnh ngay lập tức

hoặc để ra các biện pháp kiểm sốt phòng ngừa.Kiểm tra dự phòng thơng qua hình thức xây dựng quy trình

quản lý.www.vctel.com/www.vanch156.2 Các cấp bậc tài liệu

Sổ tayCấp 1Cấp 2Thủ tụcCấp 3Hướng dẫn công việc,

Quy định, tiêu chuẩnCấp 4Biểu mẫu/hồ sơwww.vctel.com/www.vanch16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Sửa chữa sai lầm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×