Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA CÔNG TY PTPG.BOT

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA CÔNG TY PTPG.BOT

Tải bản đầy đủ - 0trang

78

4.2.1.1. Điều chỉnh TKCS.

Như đã phân tích, Nhưng tồn tại của Hồ sơ Thiết kế cơ sở đã được phê duyệt

như khối lượng GPMB lớn (hơn 2000 ngôi mộ và khu nhà dẫn dưới chân núi Hòn

don), Vận chuyển đất đắp từ xa đến, cầu vượt dài và gây mất an tốn trong q trình

thi cơng cũng như khó khăn trong cấp phép xây dựng, hầm đi vào địa chất yếu gây

tốn kém và tăng thời gian thi công hầm.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thiết kế cơ sở là việc làm rất khó trong điều kiện hiện

tại do Thiết kế cơ sở được đơn vị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải –

TEDI lập và đã được Bộ GTVT phê duyệt. Ngồi ra các quy trình thủ tục để điều chỉnh

TKCS như xin chủ trương khảo sát nghiên cứu bổ sung, lập phương án tuyến mới, tính

tốn so sánh hiệu quả về mặt kinh tế kỹ thuật và đề trình các bên có liên quan xem xét,

thẩm tra, thẩm định phê duyệt là một quá trình mất khá nhiều thời gian.

Sau khi phân tích và so sánh Lãnh đạo các Nhà đầu tư quyết định phải điều

chỉnh TKCS để có thể đẩy nhanh tiến độ GPMB và giảm chi phí hồn vốn cho dự

án. Sau đó chỉ trong vòng hơn 1 tháng với tính thần làm việc không ngừng nghỉ từ

ngày 24/10/2013 Nhà đầu tư ký hợp đồng với Bộ GTVT thì ngày 27/11/2013 Bộ

GTVT đã có Quyết định số 3846/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế

cở sở dự án xây dựng cơng trình hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh

Thừa Thiên Huế, theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển

giao) (đính kèm Phụ lục).4.2.1.2. Điều chỉnh TKKT

Như đã phân tích ở trên, Hồ sơ TKKT là hoàn toàn phù hợp vớ thực tế hiện

trương, tuy nhiên khổng thể đảm bảo tiến độ do công tác GPMB của dự án là rất

chậm (tình hình chung) do vậy Lãnh đạo cơng ty cũng như các phòng ban trong

cơng ty phải nghiên cứu phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tai các vị trí có thể

bị chậm GPMB để ngay khi tiến độ GPMB không đảm bảo theo hồ sơ đã duyệt thì

trình ngay Phương án điều chỉnh TKKT cục bộ tại các vị trí trên nhằm đảm bảo tiến

độ hoàn thành dự án.

-Thành lập tổ chuyên trách nghiên cứu điều chỉnh TKKT cùng với tư vấn79

TKKT có phương án nghiên cứu liên tục vớ các đoạn tuyến có khả năng chậm

GPMB để đưa ra phương án điều chỉnh kịp thời và trình cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền xem xét, chấp thuận trước khi Nhà đầu tư phê duyệt.4.2.2. Biện pháp tái cơ cấu tổ chức và bổ sung Nhân lực.

Thứ nhất, đó là việc xây dựng lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Ban

QLDA là đơn vị thay mặt NĐT QLDA. Trong cơ cấu tổ chức Ban, cần nêu rõ nhiệm

vụ và quyền hạn của từng chức danh, trong đó lưu ý vị trí của GĐDA. Tất cả các

thành viên Ban QLDA phải nắm được các nhiệm vụ và quyền hạn của bản thân để

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của

Ban QLDA phải thống nhất và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Cơng ty, đặc biệt là

với Phòng Kinh tế kế hoạch. Ban QLDA và Phòng KTKH là hai bộ phận quan trọng

trong việc phối hợp quản lý thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ cơng trình Xây dựng

hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tránh xảy ra

các vướng mắc, trùng lặp trong quá trình thực hiện thì bảng phân cơng nhiệm vụ

hợp lý trong cơ cấu tổ chức Công ty được Giám đốc phê duyệt là cơ sở để các

Phòng/Ban thực hiện.

Thứ hai, thành lập thêm các bộ phận chuyên ngành sau:

-Thành lập tổ thanh quyết tốn tạm thời cho các gói thầu của dự án:Cơng tác thanh quyết tốn của Cơng ty còn chiếm nhiều thời gian và vướng mắc

trong quá trình thực hiện. Để hạn chế thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian kiểm tra

của các Phòng/Ban trong cơng tác thanh quyết tốn, mỗi Phòng/Ban sẽ có từ 01 đến

02 người tham gia vào tổ này do Trưởng Phòng/Ban chỉ định. Tổ thanh, quyết toán

tạm thời này sẽ kiểm tra, làm việc trực tiếp với với Nhà thầu và có Biên bản làm

việc ngay sau đó. Sau khi tổ thanh quyết tốn làm việc xong thì những lỗi mắc phải

của Nhà thầu sẽ được hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa và trình lại cho NĐT các lần

sau đó. Bên cạnh đó, Giám đốc Cơng ty cần qn triệt đến từng Phòng/Ban trách

nhiệm của mình trong việc thanh quyết tốn cho nhà thầu với mục tiêu đẩy nhanh

giải ngân, đảm bảo tài chính chính cho nhà thầu thi cơng nhưng vẫn phải đúng các

quy định hiện hành của nhà nước về mặt kế tốn, tài chính.

-Ban QLDA thành lập bộ phận chun trách lập và quản lý tiến độ do80

GĐDA quyết định: Bộ phận này sẽ bao gồm những cá nhân giỏi chun ngành, có

nhiều kinh nghiệm thi cơng cơng trình tương tự, thành thạo phần mềm quản lý tiến

độ MS Project, chuyên làm về công tác lập, quản lý theo dõi Tổng tiến độ và tiến độ

thi công chi tiết. Hàng tuần và hàng tháng bộ phận này phải báo cáo tiến độ thi công

cho GĐDA, Công ty, yêu cầu Nhà thầu bù tiến độ thi công theo ngày nếu bị chậm.

Trong các trường hợp Nhà thầu chậm tiến độ vì các nguyên nhân khác nhau, bộ

phận này sẽ là đầu mối tham mưu cho GĐDA về việc gia hạn tiến độ cho nhà thầu

và các thủ tục pháp lý đính kèm.

Thứ ba, Thay đổi nhân sự chủ chốt, Nâng cao chất lượng nhận lực

Thay đổi ngay vị trí GĐDA hiện tại. Như đã phân tích ở những phần trên,

GĐDA là một vị trí quan trọng nhưng tại dự án xây dựng hầm đường bộ Phước

Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, vị trí này chưa đáp ứng được yêu cầu

cả về năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Việc bổ nhiệm một

GĐDA mới là cần thiết để điều hành dự án và xốc lại tinh thần làm việc của Ban

QLDA. Theo sự ủy quyền của Giám đốc Cơng ty, GĐDA sẽ có nhiều quyền quyết

định hơn trong quá trình quản lý, làm việc với các Bên liên quan. Điều này là đặc

biệt quan trọng trong việc ra quyết định, xử lý kịp thời các công việc liên quan tới

dự án và tại các cuộc họp.

Việc lực chọn vị trí GĐDA tốt nhất là một Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng

Giám đốc xuất sắc của các Ban QLDA về giao thơng của Bộ GTVT do ngồi khả

năng về chun mơn giao thơng thì khả năng quản lý về các dự án Giao thông cũng

chuyên nghiệp.

Năng lực là nền tảng của sự tồn tại, hiệu quả là nền tảng của sự thành

công. Việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, năng lực QLDA là rất quan trọng và phải

được thực hiện thường xuyên, liên tục ở Công ty PTPG.BOT. Một số công việc mà

Công ty cần tiến hành là:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh cho từng vị trí cán bộ quản lý và

xây dựng hệ thống Bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn thực hiện cơng việc và u cầu

kỹ năng, trình độ với từng cán bộ công nhân viên. Căn cứ hệ thống tiêu chuẩn chức81

danh, tiêu chuẩn thực hiện công việc, yêu cầu trình độ, kỹ năng thực hiện cơng việc

của từng vị trí và mục tiêu, kế hoạch phát triển của Cơng ty giai đoạn tới 2015 để

lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, thuyên chuyển, luân chuyển nhân sự trong từng

giai đoạn. Công ty cần quán triệt việc thực hiện công việc theo Bảng mô tả công

việc của từng người, qua đó có những báo cáo đánh giá ở những lần kiểm tra.

- Xem xét việc thuê hoặc tuyển chuyên gia trong, ngồi nước để thực hiện

một số vị trí then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chất lượng, tiến độ dự án.

- Xây dựng chính sách chi trả thu nhập, đảm bảo tạo động lực, khuyến

khích người lao động nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng công việc và thu hút

cán bộ điều hành, kỹ sư, chuyên gia giỏi các lĩnh vực làm việc tại Công ty

PTPG.BOT.

- Xây dựng chính sách, cơ chế khuyến khích, khen thưởng hoạt động đào

tạo nội bộ.

- Tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào đảm bảo tuyển

dụng đúng người, đúng việc, chú trọng đến công tác tạo nguồn cán bộ kế cận. Công

ty phải hạn chế dần và tiến tới không tuyển dụng nhân sự theo kiểu "quan hệ". Đây

là một việc làm không đơn giản và cần sự quyết đốn của Ban lãnh đạo, vì một tập

thể Công ty PTPG.BOT phát triển bền vững.4.2.3. Điều chỉnh công tác lựa chọn Nhà thầu Xây lắp

Với dự án đầu tư theo hình thức BOT đã được Chính phủ, Bộ GTVT chấp

thuận về việc lựa chọn Nhà thầu theo hình thức Chỉ định thầu (Văn bản đính kèm

phụ lục) thì cơng tác lựa chọn Nhà thầu Xây lắp được Nhà đầu tư chủ động lựa chọn

theo yêu cầu mình đặt ra. Không cần tuân theo luật đấu thầu (Văn bản đính kèm

Phụ lục) vì vậy Nhà đầu tư có thể điều chỉnh công tác lựa chọn Nhà thầu Xây lắp.

Nhận thức được yếu tố quan trọng dẫn đến việc thi cơng hồn thành tiến độ

của Nhà thầu cần yếu tố quan trọng nhất là tài chính và kinh nghiệm thi cơng do đó

tác giả xin đưa ra một vài biện pháp sau:

- Yêu cầu tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT bổ sung một vài chuyên gia về82

đấu thầu do Nhà đầu tư chỉ định vào danh sách Chuyên gia lập HSMT, phân tích

đánh giá Hồ sơ Dự thầu.

- Thành lập tổ chuyên phụ trách công tác đàm phán với Nhà thầu để đem lại

hiệu quả cao nhất cho Nhà đầu tư. Tổ được lập bao gồm một luật sư chuyên về hợp

đồng kinh tế, một chuyên gia về dự tốn, một chun gia về Tài chính kế tốn và

một chuyên gia về kỹ thuật, khối lượng để phân tích, đánh giá nội dung hợp đồng từ

đó thương thảo với các Nhà thầu Xây lắp đảm bảo hiệu quả.

- Yêu cầu Nhà thầu lập kế hoạch tài chính bố trí vốn thi cơng cho dự án

theo tiến độ thi công và phù hợp với giá trị tạm ứng, kế hoạch thanh tốn nhằm đảm

bảo ln có nguồn tiền phục vụ thi công dự án. Kế hoạch này phải được Nhà đầu tư

thẩm định tính khả thi cũng như xác thực được nguồn vốn Nhà thầu thi công cho dự

án tại Ngân hàng tài chợ vốn cho dự án mới đủ điều kiện trúng thầu.

- Bổ sung nội dung “Nhà đầu tư có quyền điều chuyển một phần hoặc tồn

bộ khối lượng thi cơng còn lại của Nhà thầu chậm tiến độ cho các thành viên trong

liên danh cũng như các Nhà thầu khác đang thi công trong dự án” vào mẫu hợp

đồng trong HSYC cũng như trong Thương thảo và Hợp đồng xây lắp.4.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát Nhà thầu thực hiện dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, với vai trò của NĐT và Ban QLDA cần thực

hiện một vài biện pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng quy chế làm việc giữa các Bên liên quan, đặc biệt quy

chế thưởng phạt đến từng cá nhân trong đội ngũ TVGS, Nhà thầu để có cơ sở tham

chiếu, xử lý các trường hợp sai phạm một cách nghiêm khắc để có tính răn đe cũng

như động viên khuyến khích kịp tới với nhưng cá nhân, tậm thể xuất sắc, có đóng

góp tích cực trong q trình thi cơng hoàn thiện dự án đúng tiến độ.

Thứ hai, đối với triển khai thi cơng xây dựng thì NĐT, Ban QLDA cần có

nhưng biện pháp nghiêm khắc xử lý đối với các sai phạm của nhà thầu tư vấn và

nhà thầu thi cơng trên cơng trường. Ví dụ như thi cơng sai so với Biện pháp thi công

được phê duyệt, vật liệu đầu vào thiếu chứng chỉ chất lượng, kết quả nén bê tông

không đạt,…Với những lỗi sai phạm nặng, NĐT, Ban QLDA lập Biên bản hiện83

trường, gửi văn bản phê bình, yêu cầu TVGS tạm dừng nghiệm thu và trừ tiền vào

giá trị gói thầu (nếu cần). Việc giải quyết, xử lý các vụ việc khơng dứt khốt cả về

mặt tiến độ và chất lượng trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân nhà

thầu không bù kịp tiến độ, làm việc đối phó với NĐT. Các nội dung phạt tiến độ,

chất lượng cơng trình cần phải được ghi rõ trong các cuộc họp giao ban hàng tuần

và thực hiện ngay trong lần thanh toán, quyết toán thời điểm đó.

Thứ ba, đối với cơng tác kiểm tra hồ sơ, cơng văn do nhà thầu trình nộp. Mặc

dù với mục tiêu đẩy nhanh cơng tác thanh quyết tốn cho nhà thầu đảm bảo tài

chính thi cơng tiếp, nhưng NĐT, Ban QLDA dựa theo các Form mẫu (ISO) đã ban

hành cho nhà thầu, kiên quyết không nhận và không làm nhẹ tay với các lỗi vi phạm

của nhà thầu. Các công văn gửi NĐT phải đúng người có thẩm quyền ký hoặc người

được ủy quyền ký nhưng phải có giấy ủy quyền. Bên cạnh đó, hồ sơ thanh tốn,

quyết tốn ngồi việc làm đúng các Form mẫu thì cần thực hiện đúng cam kết trình

nộp lần tiếp theo sau mỗi lần chỉnh sửa, hồn thiện.4.2.5. Bổ sung nguồi tài chính cho Nhà thầu xây lắp

Như đã phân tích việc đảm bảo nguồi tài chính cho Nhà thầu là việc làm vơ

cùng quan trọng trong điều kiện kinh tế vĩ mô đi xuống, do vậy trong mọi trường hợp,

Nhà thầu phải có tiền để tiếp tục thi cơng. Vì vậy việc tạo điều kiện cho Nhà thầu có

tiền thi cơng phải đặt nên hàng đầu, và dưới đây là một vài biện pháp nhằm Bổ sung

nguồi tài chính kịp thời cho Nhà thầu chính cũng như thầu phụ thi cơng dự án như sau:

-Tăng tỷ lệ tạm ứng cho Nhà thầu thi cơng.Thường thì việc tạm ứng cho các Nhà thầu xây lắp thực hiện theo giá trị tối

thiểu trong Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 là 10% với nhưng gói thầu lớn

hơn 50 tỷ (gói thầu trọng Dự án) nhằm đảm bảo an tồn tài chính cho Chủ đầu tư.

Tuy nhiên, với tiến độ thi cơng trong vòng 1 năm với hầu hết tất cả các gói

thầu thì việc huy động một nguồn lực tại chính đảm bảo từ khi thi cơng đến lần

thanh toán đầu tiên (thường là 3 đến 4 tháng kể từ khi khởi cơng) / 12 tháng nếu

tính theo tỷ lệ trung bình thì lượng tiền nhà thầu cần bỏ vào cho dự án là 30 đến

40% giá trị hợp đồng.

Vì vậy việc tạm ứng cho Nhà thầu 10% là rất khó để cho các Nhà thầu có84

vốn để thi công chưa kể với những Nhà thầu mua sắm thiết bị vật tư cũng như giá

trị được nghiệm thu thanh toán cũng như độ trễ của kế hoạch giải ngân.

 Nhà đầu tư quyết định đồng loạt tạm ứng cho tất cả các Nhà thầu 30%

giá trị hợp đồng, tương đương tổng giá trị tạm ứng xây lắp của dự án nên đến 400 tỷ

đồng (Giá trị xây lắp, mua sắm thiết bị khoảng 1200 tỷ đồng).

-Chậm thu hồi phần tạm ứng theo đúng tỷ lệ 100/80*30%, thay vào đó haibên thống nhất, Việc thu hồi tạm ứng do chủ đầu tư quyết định qua các đợt thanh

toán và đảm bảo khi thanh toán được 80% phải thu hồi hết.

Tùy theo việc thanh toán của Nhà thầu nhanh hay châm, tình hình huy động

vốn của nhà thầu trên hiện trường nhiều hay ít qua các báo cáo đánh giá hiện trường

mà Lãnh đạo Nhà đầu tư quyết định việc thu hồi nhiều hay ít trong các lần thanh

tốn để đảm bảo nguồn vốn có trong Nhà thầu. Thường thì thời điểm đầu là thời

điểm cần huy động nhiều máy móc thiết bị, vật tư nên cần rất nhiều vốn do vậy Nhà

đầu tư thường tạo điều kiện và thu hồi rất ít trong các lần thanh tốn đầu tiên.

-Thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ.Việc thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ sau khi Nhà thầu chính và thầu

phụ đối chiếu cơng nợ là việc làm cần thiết và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự

án. Thường thì Nhà thầu phụ là Nhà thầu nhỏ hoặc nhưng nhà thầu mang tính đặc

thù như Thi cơng Phòng cháy chữa cháy, Thảm Bê tơng nhựa đường, Nhà thầu cung

cấp vật tư… về vốn cũng như nguồn lực thường là khơng lớn nên khi Nhà thầu

chính tận dụng nguồn vốn đã được thanh toán của Nhà thầu phụ hoặc thủ tục thanh

toán chậm làm các Nhà thầu phụ khơng có khả năng tiếp tục thi cơng dẫn đến chậm

tiến độ dự án. Do đó Nhà đầu tư đã đưa nội dung trên vào trong hợp đồng với Nhà

thầu chính và đồng thời thơng báo với các Nhà thầu phụ về việc trên để các Nhà

thầu phụ yên tâm hồn thiện cơng việc đảm bảo tiến độ.

-Tạm thanh tốn với Nhưng khối lượng ngoài hợp đồng.Khi việc điều chỉnh TKKT theo các phương án mới cũng như việc thay đổi

địa chất trong hầm so với địa chất giả thiết trong quá trình thiết kế thì việc phát sinh

khối lượng cũng như hạng mục ngồi hợp đồng là chuyện khơng thể tránh khỏi.

Mặt khác các khối lượng trên muốn đưa vào hợp đồng để được thanh tốn85

phải qua nhiều cơng đoạn như Lập biên bản xử lý hiện trường, phê duyệt TK điều

chỉnh, Lập dự toán, gửi thẩm tra dự toán, thẩm đinh, Phê duyệt, Thương thảo ... là

rất mất thời gian trong khi khối lượng trên không được tạm ứng trong hợp đồng dẫn

đến Nhà thầu thiếu vốn để thi công phần phát sinh theo dự trù kế hoạch ban đầu.

Vì các yếu tố nêu trên Nhà đầu tư phải xin chủ trương của Bộ GTVT về việc

được tạm thanh tốn 80% giá trị với các cơng việc phát sinh về khối lượng và 70% giá trị

với các công việc phái sinh về đầu mục. (Chi tiết văn bản chấp thuận đính kèm phụ lục).

-Tạm ứng 80% vật tư vật liệu đảm bảo chất lượng khi đến chân công trình.Với các gói thầu thi cơng xây lắp thì việc Tạm ứng 70% vật tư vật liệu đảm

bảo chất lượng khi đến chân cơng trình tạo điều kiện rất lớn cho những Nhà thầu

mua sắm thiết bị như nhà thầu thi cơng điện, hệ thống thơng gió, chiếu sang, cũng

như hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Thi cơng An tốn giao thơng cho dự án.

Ngồi ra việc tạm ứng trên đảm bảo được sự dự trù sẵn có của vật liệu cho

q trình thi cơng, khơng bị khan hiếm theo từng thời điểm có ảnh hưởng khơng

nhỏ đến việc đảm bảo tiến độ dự án.

Ví dụ điển hình trong việc tạm ứng vật tư là Nhà đầu tư cho tạm ứng 70%

Vải địa kỹ thuật, Cấp phối đá dắm làm kết cấu móng đường … đảm bảo ln có đủ

vật tư cho q trình thi cơng dự án.4.3. Kiến nghị

 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước

Các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động ĐTXDCT vẫn đóng một vai trò

quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam. Sau đây tác giả xin

kiến nghị đối với cơ quan quản lý của Nhà nước một số nội dung liên quan đến

QLDA xây dựng cơng trình như sau:

- Hồn thiện hệ thống văn bản pháp luật lĩnh vực QLDA ĐTXDCT: Tất cả các

hoạt động về QLDA xây dựng cơ bản đều tuân theo các văn bản pháp luật hiện hành:

Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Doanh

nghiệp,…các Nghị Định, Thông Tư, Quyết định, Chỉ thị,…Thực tế cho thấy các văn

bản pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng là rất nhiều, nhiều trường hợp gây vướng

mắc, khó khăn cho thực thi của các đơn vị áp dụng. Mặc dù hệ thống văn bản pháp luật

nước ta đang trong q trình hồn thiện, chỉnh sửa nhưng việc thực hiện cần phải đẩy86

nhanh hơn nữa, tránh ảnh hưởng tới các đơn vị, cá nhân liên quan. Các tổ chức, cá

nhân tham gia QLDA cơng trình xây dựng phải thường xuyên cập nhật các văn bản,

quy định của Nhà nước trên các thơng tin chính thức. Việc cập nhật, nắm bắt và hiểu rõ

các quy định nêu trên là rất quan trọng và cần thiết cho sự thành công của bất kỳ tổ

chức, cá nhân nào hoạt động trong lĩnh vực QLDA ĐTXDCT.

- Thực hiện công tác thiết kế cơ sở các dự án BOT theo góc nhìn của Nhà

đầu tư: Như đã phân tích, nếu việc TKCS được kiểm tra, phân tích và đánh giá dưới

góc nhìn của một Nhà đầu tư thì có lẽ hồ sơ thiết kế cơ sở không phải điều chỉnh

giảm được lãng phí, đẩy nhanh được tiến độ TKKT, BVTC và tiến độ hoàn thành

chung của dự án trước yêu cầu tiến độ đã đề ra của Bộ GTVT.

- Bổ sung cán bộ thực hiện công tác GPMB: Hầu hết các dự án về giao

thơng có liên quan đến việc GPMB đều chậm làm ảnh hưởng chung đến tiến độ dự

án. Do đó cơng tác GPMB cần được các bên liên quan, cơ quan địa phương bổ sung

nhân sự chuyên trách nhằm đẩy nhanh công tác GPMB cho các dự án giao thơng

nói riêng và dự án xây dựng cơng trình trên tuyến nói chung nhằm đảm bảo tiến độ

bàn giao mặt bằng theo yêu cầu đề ra.

 Kiến nghị đối với cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản của Công ty PTPG.BOT vẫn đang là Ban QLDA4 – Bộ

GTVT. Ban Lãnh đạo PTPG.BOT cần có những yêu cầu, đề nghị thuyết phục với

Ban QLDA4 – Bộ GTVT về dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia,

QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế về đích theo kế hoạch. Tác giả đề xuất một số kiến

nghị như sau:

- Đề nghị Ban QLDA4 – Bộ GTVT quan tâm hơn nữa tới dự án của

PTPG.BOT, tạo mọi điều kiện đặc biệt là về pháp lý.

- Chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty PTPG.BOT thực hiện nhanh việc sắp xếp,

tái cơ cấu tổ chức, nhân sự theo phương hướng "gọn nhẹ, chất lượng", để các

CBCNV ổn định tinh thần, yên tâm công tác.

- Ban QLDA4 – Bộ GTVT có thể cử các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm

trong lĩnh vực QLDA (nhân sự về tài chính và kỹ thuật) để hỗ trợ Cơng ty

PTPG.BOT thực hiện tốt hơn cơng việc của mình.87PHẦN KẾT LUẬN

Qua thực tế cho thấy những biện pháp Tác giả đưa ra và đề xuất với lãnh đạo

Công ty PTPG.BOT đã được ứng sử dụng và góp phần khơng nhỏ vào việc hoàn

thiện dự án theo đúng tiến độ. Vừa qua ngày 31/10/2015 Bộ GTVT và UBND tỉnh

Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ thông xe dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa bàn

tỉnh Thừa Thiên-Huế trong đó có dự án hầm Phước Tượng Phú Gia.

Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là nhưng những cách thức xử lý

sao cho đạt được mục tiêu cơ bản của nó là hồn thành các cơng việc dự án theo

đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, trong phạm vi vốn được duyệt và theo tiến độ

thời gian cho phép. Tổ chức, cá nhân và Cơng ty phải có đầy đủ các nguồn lực cần

thiết và đưa ra nhưng biện pháp phù hợp với từng thời điểm bên cạnh những chính

sách, hành lang pháp lý đúng đắn của Nhà nước về ĐTXDCT để thực hiện tốt các

mục tiêu đặt ra.

Qua quá trình nghiên cứu Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây

dựng hầm Phước Tượng Phú Gia tại Công ty PTPG.BOT-là đơn vị NĐT, luận văn

đã hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về QLDA, quản lý thực hiện dự án ĐTXDCT.

Trên cơ sở lý luận đó, tác giả đã vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng tiến độ

thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa

Thiên Huế, một dự án cụ thể, có quy mô lớn, huy động nhiều nguồn lực, thời gian

xây dựng ngắn và mang tính chất đặc thù hầm đường bộ.

Thực tế Công ty PTPG.BOT mới được thành lập để thực hiện dự án hầm

đường bộ Phước Tượng Phú Gia từ năm 2013 do vậy cơng tác QLDA vẫn còn bộc

lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như tác giả đã phân tích ở các Chương. Qua đó, tác

giả đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế. Ban lãnh

đạo Cơng ty đã có các giải pháp kịp thời, quyết liệt để hồn thiện cơng tác QLDA

nói chung Cơng ty PTPG.BOT mà trước hết là đẩy nhanh tiến độ dự án Xây dựng

hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, đảm bảo bàn giao cơng trình đi vào vận hành

theo đúng cam kết và yêu cầu tiến độ đặt ra của Bộ GTVT.88

Luận văn này được hoàn thành là nhờ sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của

PGS. TS Vũ Minh Trai, sự hợp tác chia sẻ thông tin của các cán bộ Ban QLDA,

Công ty PTPG.BOT và việc nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu của tác giả.

Với quỹ thời gian và năng lực bản thân còn hạn chế, luận văn khơng thể

tránh khỏi các sai sót, khuyết điểm. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng

góp của các thầy giáo, cơ giáo và người đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Trường kinh tế

quốc dân đã truyền đạt những kiến thức quý báu từ cơ sở đến chuyên ngành trong

02 năm học tập, là nền tảng cho em hoàn thành luận văn thạc sĩ ngày hôm nay.!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA CÔNG TY PTPG.BOT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×