Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Danh sách cách Nhà thầu đã, đang tham gia thi công dự án

Bảng 3.1: Danh sách cách Nhà thầu đã, đang tham gia thi công dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

48

Quý 3/2015.

Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT tiến hành quản lý thực hiện dự

án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế.3.2.2. Các thông số cơ bản của dự án

 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật

Theo Quyết định số 3002/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ GTVT về việc phê

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng cơng trình và Quyết định số 3846/QĐBGTVT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt

điều chỉnh Thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng cơng trình hầm đường bộ Phước

Tượng và Phú Gia, QL1A, Tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT có

quy mơ như sau:

Phần đường dẫn vào hầm

- Cấp đường: Theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), tốc độ

thiết kế Vtk=80Km/h.

- Quy mô mặt cắt ngang : Chiều rộng nền đường Bn = 12m ; mặt đường Bmđ

= 7m (mặt đường 2x3,5m; lề gia cố 2x2,0m; lề đất 2x0,5m).

- Nút giao thông: các nút giao theo dạng cùng mức, dạng ngã ba, ngã tư.

- Đoạn tuyến đấu nối với QL49B và với QL1A cũ, Bm/Bn = 9m/7m.

- Đoạn cải tuyến đường ven đầm Lập An dài 466m, Bm/Bn = 9m/7m.

- Nền đất yếu: tổng chiều dài xử lý khoảng 2450m.

- Cống thoát nước: có 16 vị trí cống thốt nước, trong đó cống hộp có 3 vị

trí cống hộp thốt nước (01 cống khẩu độ 1x1m và 02 cống khẩu độ 3x3m).

Phần Hầm

- Theo tiêu chuẩn TCVN 4527-1988 có tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành

trên thế giới.

- Quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng hầm Bh = 11.5m (làn cơ giới 2x3,5m; dải

phân cách giữa 0,5m; làn an toàn 2x1,25m; đường công vụ 1,0m; dải kỹ thuật 0,5m).

- Hầm trên tuyến: Hầm Phước Tượng dài khoảng 357m, Hầm Phú Gia dài

khoảng 447m.

Phần cầu, cống chui dân sinh và tường chắn.49

- Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05

- Khổ cầu : Phù hợp với nền đường.

- Cầu trên tuyến: gồm 02 cầu như bảng dưới đây:Vượt công

TTTĩnh không đườngCầuchui dưới cầu(m)(m)Sơ đồ nhịp (m)Tên cầu

trìnhC.dài/loại dầmVượt đường sắt

QL1A và

10 nhịpx40mThống Nhất và

đường sắt1ĐS Thống Nhất

/ dầm SuperT đúcQL1A411,6ThốngH=6m

sẵn(Km868+250)

Nhất

Phước Tượng

21x24 / dầm bản

Sông Bi Hồ(Km872+510)Khơng có thơng

34,1đúc sẵnthuyềnCống chui: gồm 02 cống chui tại vị trí giao với QL49B hiện tại và đường dân

sinh trước cửa Bắc hầm Phú Gia.

Các cơng trình phục vụ khai thác

- Các cơng trình phục vụ khai thác, quản lý: 02 nhà vận hành khai thác hầm,

02 xưởng sửa chữa bảo dưỡng, 04 trạm kiểm soát (mỗi hầm 01 nhà vận hành, 01

xưởng sửa chữa bảo dưỡng và 02 trạm kiểm sốt); Xây dựng mới 01 trạm thu phí và

1 nhà quản lý cho công ty BOT.

 Tổng mức đầu tư

Trên cơ sở cân đối các nguồn giá cả đầu vào trên thị trường, TMĐT Dự án50

xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế bao

gồm các chi phí sau:Bảng 3.2: Tổng mức đầu tư dự án

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Nội dung

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí QLDA

Chi phí tư vấn

Chi phí khác

Chi phí GPMB, Tái định cư

Lãi vay trong thời gian xây dựng

Dự phòng phí

Tổng cộngĐơn vị

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu ĐồngGiá trị

1.148.900

36.786

10.339

41.643

20.308

60.144

120.749

304.319

1.743.188Ghi chú(Nguồn: Phòng Kế hoạch-Đầu tư Cơng ty PTPG.BOT)

Nguồn vốn dự kiếnNguồn vốn đầu tư bao gồm: Vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động hợp pháp

và vốn vay ngân hàng. Phần vốn chủ sở hữu là 262.000.000.000 đồng (tương đương

15,03% TMĐT). Phần vốn còn lại được huy động từ bằng nguồn vốn vay từ Ngân

hàng TMCP Việt Á. Cơ cấu VĐT cho dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư

STT

Cơ cấu vốn đầu tư

Đơn vị

Giá trị

Tỷ lệ

1

Vốn CSH

Đồng

262.000.000.000 15,03%

2

Vốn vay từ Ngân hàng Việt Á Đồng 1.481.188.000.000 84,97%

Tổng cộng

Đồng 1.743.188.000.000 100%(Nguồn: Phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty PTPG.BOT)

Qua một vài thông tin và thông số giới thiệu về dự án xây dựng hầm đường bộ

Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế ở trên, ta nhận thấy rằng đây là

một dự án có quy mơ rất lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng ngắn, cần huy

động nhiều nguồn lực.3.3. Phân tích thực trạng thực hiện dự án hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia của Công ty PTPG.BOT

Sau khi xem xét tình hình thực tế nhưng vấn đề lớn ảnh hưởng đến tiến độ51

thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì tác giả tập trung

nghiên cứu nhưng nội dung mà Cơng ty PTPG.BOT có khả năng chủ động điều

chỉnh và gây ảnh hưởng lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nhưng vấn đề mang tính chất

như tiến độ GPMB (Do UBND huyện Chủ trì giả quyết), lựa chọn Nhà thầu (Hình

thức lựa chọn là Chỉ định thầu) do Nhà đầu tư quyết định mang tính chủ qua,

thương thảo... và một vài nội dung ít có khả năng điều chỉnh khác tác giả sẽ không

đề cập trong luận văn.

Vì vậy tác giả tập trung chủ yếu vào các nội dung cơ bản như dưới đây:

- Thực trạng hồ sơ TKCS và hồ sơ TKKT.

- Thực trạng Nhân lực Công ty PTPG.BOT

- Thực trạng công tác lựa chọn Nhà thầu

- Thực trạng tiến độ thực hiện dự án.

- Thực trạng chất lượng thi công

- Thực trạng việc tạm ứng, thanh quyết toán cho Nhà thầu3.3.1. Thực trạng hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

3.3.1.1. Tình hình chung hồ sơ TKCS các dự án BOT trên QL1.

Hồ sơ TKCS của các dự án BOT trên QL1 đều do Bộ GTVT là Cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền đứng ra thuê tư vấn, Lập ra hồ sơ TKCS lập Tổng mức làm cơ

sở để mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Các Nhà đầu tư lập doanh nghiệp thực hiện dự

án. Với Dự án hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì Cơng ty PTPG.BOT là

doanh nghiệm thực hiện dự án.

Vì vậy, Phương án thiết kế cơ sở mang tính chất kinh tế Nhà nước chưa thực sự

thiết kế theo góc nhìn của doanh nghiệp thực hiện dự án với tính chất tư nhân cao.3.3.1.2. Tình hình hồ sơ TKCS của dự án.

Nhưng tồn tại của hồ sơ TKCS sau khi Nhà đầu tư cùng với Tư vấn Thiết kếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Danh sách cách Nhà thầu đã, đang tham gia thi công dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×