Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA

HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA

Tải bản đầy đủ - 0trang

43

3.1.2.2. Sứ mệnh

Đối với Bộ GTVT: cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá thành phù hợp.

Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc phát huy tài năng, trí tuệ và đem

đến cuộc sống tốt đẹp cho các thành viên.

Đối với cổ đông: Giá trị đầu tư tăng trưởng bền vững.

Trách nhiệm xã hội: Tôn trọng lợi ích xã hội, hướng đến cộng đồng với tinh

thần thiện nguyện và coi đó là văn hóa tốt đẹp của Công ty.3.1.2.3. Ngành, nghề kinh doanh

Theo giấy Đăng ký kinh doanh số 0106205342 lần thứ đầu do Phòng Đăng ký

kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 12/06/2013., Công

ty PTPG.BOT được phép hoạt động và kinh doanh những ngành, nghề sau đây:

-Xây dựng cơng trình kỹ thuật dẫn dụng khác-Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ-Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ

hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị;

Ban Giám đốc; các Phòng/Ban chun mơn: Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kỹ

thuật, Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Tài chính-Kế tốn, Ban QLDA hiện trường.

Đại hội đồng cổ đơng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại

hội đồng cổ đồng được tổ chức thường niên hàng năm và họp bất thường (nếu có).

Hội đồng quản trị là cơ quan có đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân

danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đơng. Cơng ty có 01

Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc hỗ trợ. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc

đồng thời có thể là thành viên Hội đồng quản trị, được bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm

bằng một Nghị quyết được thông qua một cách hợp thức. Ban giám đốc là những

người có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các

cơng trình Giao thơng. Ban lãnh đạo Công ty triển khai quyết liệt thực hiện các

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời cũng44

thường xuyên tham mưu, trao đổi với Hội đồng quản trị về triển khai kế hoạch thực

hiện và chiến lược phát triển Công ty. Ban kiểm soát là bộ phận độc lập kiểm tra sự

tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Trách nhiệm của các chức danh

được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM

SỐT

GIÁM ĐỐCCÁC PHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNG TỔ

CHỨC HÀNH

CHÍNHPHỊNG

TÀI CHÍNH

KẾ TỐNPHỊNG

KINH TẾ KẾ

HOẠCHBAN QLDASơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Cơng ty PTPG.BOT

(Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính Cơng ty PTPG.BOT)

Mơ hình quản lý thực hiện dự án của Ban QLDA Cơng ty thuộc mơ hình

quản lý thực hiện dự án dạng chun trách. Mơ hình được mơ tả theo sơ đồ sau :45

GIÁM ĐỐC BAN QLDAPHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDAPHỊNG TÀI

CHÍNH-TỔNG

HỢPPHỊNG

KỸ THUẬTPHỊNG

HIỆN TRƯỜNGSơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA

(Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính Cơng ty PTPG.BOT)

Ban QLDA được thành lập đại diện cho NĐT để QLDA theo các ủy quyền

của Giám đốc Công ty. Giám đốc Ban QLDA là người đại diện toàn quyền của

dự án, toàn quyền QLDA, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thực hiện mục

tiêu của dự án. GĐDA điều hành và quản lý dự án dưới sự hỗ trợ của Phó

Giám đốc Ban QLDA, các Phòng chức năng và theo sự ủy quyền của Giám

đốc Công ty.3.2. Giới thiệu về dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia,

QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế

3.2.1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú

Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo hình thức Hợp đồng BOT.

- Tổng mức đầu tư: 1.743 tỷ đồng

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT.

- Tổ chức Tư vấn thiết kế, lập dự toán: Liên danh Tổng công ty tư vấn

thiết kế Giao thông vận tải – TEDI và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng

Việt Nam – VINACICO.46

- Tư vấn giám sát: Cơng ty cổ phần Tư vấn Thí nghiệm cơng trình giao

thông 1 – CIENCO1.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay.

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 10 năm 2013 (thời điểm ký hợp đồng

giữa Nhà đầu tư và Bộ GTVT) đến tháng 10 năm 2015.

- Giải pháp thiết kế: Tổng chiều dài tuyến là 7,821 km

Trong đó: Chiều dài hầm Phước Tượng: 357m; Chiều dài hầm Phú Gia

447m. Còn lại là cầu và đường dẫn.

+ Cấp đường: Theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005)

+ Cấp động đất: Cấp VI thang MSK 64, a = 0.0434

+ Bề rộng nền đường: 12m

+ Bề rộng mặt đường: 11m

Phương án kinh doanhCông ty Cổ Phần Phước Tượng Phú Gia BOT tiến hành đầu tư xây dựng dự

án hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia BOT với tổng mức đầu tư là 1743 tỷ đồng,

sau đó thu hồi vốn bằng cách xây dựng trạm thu phí tại vị trí cửa hầm và tiến hành

thu phí hai đầu trong một thời gian (dự kiến là 18 năm ) nhằm thu hồi vốn và lãi

suất đầu tư khoảng 12% 1 năm. Sau khi thu hồi hết vốn, Công ty sẽ hủy trạm thu

phí và tiến hành bàn giao dự án cho Bộ GTVT.47

Danh sách các Nhà thầu đã và đang tham gia thực hiện Dự ánBảng 3.1: Danh sách cách Nhà thầu đã, đang tham gia thi công dự án

TTNhà thầu thực hiệnGói thầu xây lắpLiên danh các nhà thầu: Tổng công ty xây dựng

12

34Lũng Lô, Công ty cổ phần Nam Tân, Cơng tyGhi

chúGói thầu XL01: Xây lắp hầm Phước

Tượng Km2+700-Km3+700TNHH Nhạc Sơn

Liên danh Lũng Lơ 9-Sơng Đà 505-NamGói thầu XL02: Xây lắp hầm PhúTân-Nhạc Sơn-DTC

Liên danh Công ty cổ phần Nam Tân –Gia km1+240-km2+340

Gói thầu XL03: Xây lắp cầu vượtCơng ty Cầu 1 Thăng Longđường sắt

Gói thầu số XL04:Liên danh Tập đồn Quốc tế Đơng Á-CơngXây lắp Đường dẫn hầm Phướcty TNHH Hồn Hảo-Cơng ty CPXD ThủyTượng và Cầu Phước Tượng. TừLợi Ninh Bình-Cơng ty CP Cầu 1 ThăngKm0+139.19 đến Km4+680 TrừLongphạm vi phần cầu và hầm (bao

gồm TKBVTC)

Gói thầu số XL05: Xây lắp đường5Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninhdẫn hầm Phú Gia Km0+0.00 đếnBìnhKm3+280 Trừ phạm vi phần Hầm

(bao gồm TKBVTC)Liên danh Công ty xây dựng dầu khí PVI –

6Trường Sơn – Cơng ty Cổ phần đầu tư phátGói thầu XL06: Xay lắp Nhà điềutriển cơng nghệ điện tử viễn thơng (ELCOMhành Trạm Thu PhíCORP)

Gói thầu XL07: Xay lắp An Tồn7Cơng ty cổ phần Nam Tân8Cơng ty Cổ phần xây dựng Hồng TiếnGiao Thơng (Bao gồm TKBVTC)

Gói thầu BSXL01: Thảm Bê tơng

Nhựa đường cho dự án.(Nguồn: Phòng Kỹ thuật Cơng ty PTPG.BOT)

Tiến độ thực hiện dự ánDự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa

Thiên Huế được khởi công vào tháng 18/05/2013, thời gian hồn thành dự kiến hết48

Q 3/2015.

Cơng ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT tiến hành quản lý thực hiện dự

án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế.3.2.2. Các thông số cơ bản của dự án

 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật

Theo Quyết định số 3002/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ GTVT về việc phê

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng cơng trình và Quyết định số 3846/QĐBGTVT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt

điều chỉnh Thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng cơng trình hầm đường bộ Phước

Tượng và Phú Gia, QL1A, Tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT có

quy mơ như sau:

Phần đường dẫn vào hầm

- Cấp đường: Theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), tốc độ

thiết kế Vtk=80Km/h.

- Quy mô mặt cắt ngang : Chiều rộng nền đường Bn = 12m ; mặt đường Bmđ

= 7m (mặt đường 2x3,5m; lề gia cố 2x2,0m; lề đất 2x0,5m).

- Nút giao thông: các nút giao theo dạng cùng mức, dạng ngã ba, ngã tư.

- Đoạn tuyến đấu nối với QL49B và với QL1A cũ, Bm/Bn = 9m/7m.

- Đoạn cải tuyến đường ven đầm Lập An dài 466m, Bm/Bn = 9m/7m.

- Nền đất yếu: tổng chiều dài xử lý khoảng 2450m.

- Cống thốt nước: có 16 vị trí cống thốt nước, trong đó cống hộp có 3 vị

trí cống hộp thốt nước (01 cống khẩu độ 1x1m và 02 cống khẩu độ 3x3m).

Phần Hầm

- Theo tiêu chuẩn TCVN 4527-1988 có tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành

trên thế giới.

- Quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng hầm Bh = 11.5m (làn cơ giới 2x3,5m; dải

phân cách giữa 0,5m; làn an toàn 2x1,25m; đường công vụ 1,0m; dải kỹ thuật 0,5m).

- Hầm trên tuyến: Hầm Phước Tượng dài khoảng 357m, Hầm Phú Gia dài

khoảng 447m.

Phần cầu, cống chui dân sinh và tường chắn.49

- Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05

- Khổ cầu : Phù hợp với nền đường.

- Cầu trên tuyến: gồm 02 cầu như bảng dưới đây:Vượt cơng

TTTĩnh khơng đườngCầuchui dưới cầu(m)(m)Sơ đồ nhịp (m)Tên cầu

trìnhC.dài/loại dầmVượt đường sắt

QL1A và

10 nhịpx40mThống Nhất và

đường sắt1ĐS Thống Nhất

/ dầm SuperT đúcQL1A411,6ThốngH=6m

sẵn(Km868+250)

Nhất

Phước Tượng

21x24 / dầm bản

Sơng Bi Hồ(Km872+510)Khơng có thơng

34,1đúc sẵnthuyềnCống chui: gồm 02 cống chui tại vị trí giao với QL49B hiện tại và đường dân

sinh trước cửa Bắc hầm Phú Gia.

Các cơng trình phục vụ khai thác

- Các cơng trình phục vụ khai thác, quản lý: 02 nhà vận hành khai thác hầm,

02 xưởng sửa chữa bảo dưỡng, 04 trạm kiểm soát (mỗi hầm 01 nhà vận hành, 01

xưởng sửa chữa bảo dưỡng và 02 trạm kiểm sốt); Xây dựng mới 01 trạm thu phí và

1 nhà quản lý cho công ty BOT.

 Tổng mức đầu tư

Trên cơ sở cân đối các nguồn giá cả đầu vào trên thị trường, TMĐT Dự án50

xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế bao

gồm các chi phí sau:Bảng 3.2: Tổng mức đầu tư dự án

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Nội dung

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí QLDA

Chi phí tư vấn

Chi phí khác

Chi phí GPMB, Tái định cư

Lãi vay trong thời gian xây dựng

Dự phòng phí

Tổng cộngĐơn vị

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu ĐồngGiá trị

1.148.900

36.786

10.339

41.643

20.308

60.144

120.749

304.319

1.743.188Ghi chú(Nguồn: Phòng Kế hoạch-Đầu tư Cơng ty PTPG.BOT)

Nguồn vốn dự kiếnNguồn vốn đầu tư bao gồm: Vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động hợp pháp

và vốn vay ngân hàng. Phần vốn chủ sở hữu là 262.000.000.000 đồng (tương đương

15,03% TMĐT). Phần vốn còn lại được huy động từ bằng nguồn vốn vay từ Ngân

hàng TMCP Việt Á. Cơ cấu VĐT cho dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư

STT

Cơ cấu vốn đầu tư

Đơn vị

Giá trị

Tỷ lệ

1

Vốn CSH

Đồng

262.000.000.000 15,03%

2

Vốn vay từ Ngân hàng Việt Á Đồng 1.481.188.000.000 84,97%

Tổng cộng

Đồng 1.743.188.000.000 100%(Nguồn: Phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty PTPG.BOT)

Qua một vài thông tin và thông số giới thiệu về dự án xây dựng hầm đường bộ

Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế ở trên, ta nhận thấy rằng đây là

một dự án có quy mô rất lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng ngắn, cần huy

động nhiều nguồn lực.3.3. Phân tích thực trạng thực hiện dự án hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia của Cơng ty PTPG.BOT

Sau khi xem xét tình hình thực tế nhưng vấn đề lớn ảnh hưởng đến tiến độ51

thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì tác giả tập trung

nghiên cứu nhưng nội dung mà Cơng ty PTPG.BOT có khả năng chủ động điều

chỉnh và gây ảnh hưởng lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nhưng vấn đề mang tính chất

như tiến độ GPMB (Do UBND huyện Chủ trì giả quyết), lựa chọn Nhà thầu (Hình

thức lựa chọn là Chỉ định thầu) do Nhà đầu tư quyết định mang tính chủ qua,

thương thảo... và một vài nội dung ít có khả năng điều chỉnh khác tác giả sẽ khơng

đề cập trong luận văn.

Vì vậy tác giả tập trung chủ yếu vào các nội dung cơ bản như dưới đây:

- Thực trạng hồ sơ TKCS và hồ sơ TKKT.

- Thực trạng Nhân lực Công ty PTPG.BOT

- Thực trạng công tác lựa chọn Nhà thầu

- Thực trạng tiến độ thực hiện dự án.

- Thực trạng chất lượng thi công

- Thực trạng việc tạm ứng, thanh quyết toán cho Nhà thầu3.3.1. Thực trạng hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

3.3.1.1. Tình hình chung hồ sơ TKCS các dự án BOT trên QL1.

Hồ sơ TKCS của các dự án BOT trên QL1 đều do Bộ GTVT là Cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền đứng ra thuê tư vấn, Lập ra hồ sơ TKCS lập Tổng mức làm cơ

sở để mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Các Nhà đầu tư lập doanh nghiệp thực hiện dự

án. Với Dự án hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì Cơng ty PTPG.BOT là

doanh nghiệm thực hiện dự án.

Vì vậy, Phương án thiết kế cơ sở mang tính chất kinh tế Nhà nước chưa thực sự

thiết kế theo góc nhìn của doanh nghiệp thực hiện dự án với tính chất tư nhân cao.3.3.1.2. Tình hình hồ sơ TKCS của dự án.

Nhưng tồn tại của hồ sơ TKCS sau khi Nhà đầu tư cùng với Tư vấn Thiết kế52

kỹ thuật nghiên cứu và phần tích so sánh với phương án mới đề xuất được thể hiện

chi tiết trong Phụ lục 01. Tuy nhiên Tác giả xin trình một số tồn tại chính như sau:

Một số tồn tại:

-Tuyến đi qua khu nghĩa trang vì vậy số lượng ngơi mộ cần giải phóng nêntới 2014 ngơi mộ, trong đó có 1611 Lăng mộ xây và 403 Ngơi mộ đất (theo thuyết

minh GPMB bước Lập dự án) vì vậy việc GPMB để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi

cơng sẽ rất khó có thể đảm bảo tiến độ đề ra ngoài ra về tâm linh việc di chuyển hơn

2000 ngơi mộ có một ảnh hưởng khơng nhỏ trong tâm lý nhưng người đầu tư dự án,

Nhà thầu thi cơng cũng như cá nhân trực tiếp thi cơng ngồi hiện trường.

-Tuyến đi men theo một sườn núi Hòn Don (Dài khoảng 300m) do đó phảiGPMB các Nhà dân ở ven đồi, ngồi ra cũng khơng tận dụng được nguồi đất đắp tốt

tại núi Hòn Don trong khi nguồi đất đắp phải đi mua tại mỏ cách dự án khoảng

6km, gây thất thốt lãng phí.

-Tuyến có Cầu Vượt vừa vượt qua đường sắt thống nhất, vừa vượt quaQL1 hiện trạng làm tăng chiều dài cầu, tăng vốn đầu tư, phát sinh thủ tục thỏa

thuận, xin cấp phép xây dựng với cả Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng cục

Đường bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ xin cấp phép cũng như gây mất an tồn giao

thơng đường bộ, đường sắt trong q trình thi cơng dự án.

-Vị trí cửa hầm phía bắc Phú Gia đi vào khu vực địa chất nứt gãy do giaothoa giũa hai quả núi, gây khó khăn trong q trình thi cơng tăng kinh phí, thời gian

thi cơng do suất đầu tư 1m hầm qua địa chất bằng đất cao hơn nhiều lần với 1m

hầm qua địa chất bằng đá tốt, ngoài ra đào 1m hầm địa chất tốt (đá tốt) nhanh hơn

10 lần so với đào 1m hầm địa chất xấu (đất).3.3.1.3. Tình hình hồ sơ Thiết kế kỹ thuật của dự án.

Quy trình tổ chức thực hiện lập TKKT, TKBVTC và DTCT được Cơng ty

PTPG.BOT thực hiện khá bài bản. Trình tự tổ chức thực hiện: Lập TKKT + DTCT

=> Lập TKBVTC+ DTCT.

Đầu tiên Ban QLDA xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động53

lập TKKT, TKBVTC và chuẩn bị tổ chức thực hiện lập: thời gian hạng mục công

việc; nhân sự và phân công trách nhiệm; đánh giá kết quả; yêu cầu hồ sơ lưu.

Ban QLDA đánh giá, lựa chọn và đề xuất các nhà thầu có thể tham gia dự

thầu lập TKKT, TKBVTC cho NĐT. Việc lựa chọn được thực hiện theo quy trình

đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Sau khi Nhà thầu tư vấn trình nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC và DTCT, Ban

QLDA, Phòng Kỹ thuật cử cán bộ kiểm tra, tổ chức thẩm định theo các quy định

hiện hành và đối chiếu với dự án đầu tư đã được phê duyệt. Phòng kỹ thuật kiểm tra

kết hợp với báo cáo thẩm định của Ban QLDA. Kết quả của quá trình này là báo cáo

thẩm định của Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật.

Ban QLDA, Phòng Kỹ thuật và Giám đốc Cơng ty tổ chức họp bàn luận,

thương thảo và thống nhất về TKKT, TKBVTC, DTCT. Nhà thầu tư vấn chỉnh sửa

theo đề nghị của Công ty.

Ban QLDA đánh giá, lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ nêu trên. Việc

lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra theo quy trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Nhà

thầu thẩm tra thực hiện thẩm tra hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành.

Đối với TKBVTC, Phòng Kỹ thuật tổ chức thêm bước thẩm định các nội

dung của TKBVTC và lập Báo cáo thẩm định trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của đơn

vị tư vấn thẩm tra.

Nếu kết quả thẩm tra hồ sơ đạt yêu cầu, Ban QLDA làm tờ trình đề nghị phê

duyệt lên Giám đốc Công ty. Căn cứ theo Báo cáo kết quả thẩm tra của nhà thầu tư

vấn và các ý kiến đề xuất của Ban QLDA, Phòng Kỹ thuật, Hồ sơ TKKT,

TKBVTC, DTCT đã được chỉnh sửa theo yêu cầu, Giám đốc xem xét và ra quyết

định phê duyệt.

Tiến hành phân phối và lưu hồ sơ được phê duyệt.

 Việc phê duyệt TKKT hoàn toàn do Công ty PTPG.BOT phê duyệt.

Tuy nhiên, do thực tế hâu hết các dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Giao

thơng ở Việt Nam đều bị chậm tiến độ vì vậy Hồ sơ TKKT sẽ khơng còn phù hợp

với tiến độ bàn giao mặt bằng theo thực tế của dự án.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA CỦA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×