Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
T ú giúp cho vic xây dựng chiến lược phát triển TT ể đạt được mục tiêu tăng trưởng, cng nh lp ra chiến lược cạnh tranh, chiến lược marketing,.vvv.. một cách khoa học và hiệu quả hơn.

T ú giúp cho vic xây dựng chiến lược phát triển TT ể đạt được mục tiêu tăng trưởng, cng nh lp ra chiến lược cạnh tranh, chiến lược marketing,.vvv.. một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TRỜI

VIỆT

2.1. Khái quát về công ty TNHH Trời Việt

Công ty TNHH Trời Việt là công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực

phụ tùng xe máy với mạng lưới phủ khắp toàn quốc. Với các mặt gioăng, má

phanh, nhơng xích, củ đề … là chủ yếu đây là mặt hàng chủ đạo của công ty

trong nhiều năm qua

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH Trời Việt

Công ty TNHH Trời Việt thành lập được thành lập từ năm 2006

Tên công ty: Công ty TNHH Trời Việt

Tên viết tắt: VIETSKY. CO, LTD

Trụ sở chính: 28b Quang Trung , Phường Quang Trung, Quận Hà

Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh : Phụ tùng xe máy

Công ty ban đầu hoạt động với số vốn điều lệ là: 1.500.000.000đ (Một

tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)

Cơng ty TNHH Trời Việt bao gồm có 3 thành viên sáng lập do ông

Nguyễn Trung Lập làm giám đốc, Ơng Lê Chiến làm phó giám đốc, Ơng

Nguyễn Huy Trường làm giám đốc chi nhánh miền Nam

Công ty TNHH Trời Việt sau khi thành lập có đầy đủ tư cách pháp

nhân, có con dấu riêng của cơng ty và có đăng ký bản quyền tên cơng ty và

sản phẩm của cơng ty. Cơng ty có quyền tham gia hoạt động sản xuất kinh

doanh và ký kết hợp đồng kinh tế như các thành phần kinh tế khác.61Qua hơn tám năm (2006- 2014) hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty

TNHH Trời Việt đã không ngừng đổi thay và phát triển ngày càng vững mạnh

vươn lên tự khẳng định chính mình trên thương trường. Ban đầu với số vốn

điều lệ là 1.500.000.000đ ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh phụ

tùng xe máy. Đến năm 2012 công ty bổ sung thêm 500.000.000đ nâng tổng số

vốn lên 2.000.000.000đ. Đến cuối năm 2013 công ty bổ sung thêm

338.000.000đ đưa tổng số vốn điều lệ lên 2.338.000.000đ

Lần thứ ba, đầu năm 2014 công ty bổ sung thêm 668.000.000đ nâng

tổng số vốn điều lệ lên 3.006.000.000đ. Do yêu cầu của sự phát triển kinh

doanh đến cuối năm 2014 công ty bổ sung thêm 334.000.000đ nâng tổng số

vốn điều lệ lên 3.340.000.000 đ và mở rộng thêm sản phẩm mới chất lượng cao

Với phương châm “ lấy chữ tín làm đầu”, “lấy chất lượng làm kim

chỉ nam cho hành động”, và các dịch vụ “quan tâm và chăm sóc khách

hàng” nên cơng ty đã nhanh chóng lấy được uy tín với các bạn hàng và khách

hàng trong nước.

Để phát triển và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao

sức cạnh tranh công ty đã mở rộng các đại lý tiêu thụ sản phẩm ở các thành

phố lơn trên toàn quốc như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần

Thơ … Nâng tầm hoạt động của cơng ty không ngừng lớn mạnh, mục tiêu của

công ty trong thời gian tới là chiếm lĩnh TT toàn quốc622.1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty TNHH Trời Việt

2.1.2.1 Đặc điểm về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức củ công ty TNHH Tri Vit

Giám Đốc công tyGiám đốc chi

nhánh

Miền namPhó Giám đốc thờng

trực

Phòng kế toánPhòng tổ chức

hành chínhPhòng kinh

doanh

Khu vực miền

NamBộ phận kho

Xuất nhập hàng

Phòng kinh

doanh

Khu vực miền

Bắc

Đại lý phân phối

Miền bắcĐại lý phân phối

Miền trung

Tây nguyênĐại lý phân phối

Miền namNguồn: Công ty TNHH Trời Việt63Cơ cấu bộ máy của công ty ông Nguyễn Trung Lập làm giám đốc công

ty, giữ vai trò là người quản lý cao nhất trong doanh nghiệp. Giám đốc là

người quyết định đường lối kinh doanh cho DN và chỉ đạo các hoạt động để

thưch hiện đường lối này. Giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh

nghiệp( thay mặt cho các thành viên) trước pháp luật.

Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của công ty TNHH Trời

Việt, quản lý chung về cả mặt nhân sự và hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Giám đốc chịu trách nhiệm trước tổ chức bộ máy quản trị và có quyền

quyết định tuyển dụng hay sa thải nhân viên, đưa ra các quyết định điếu động

bổ nhiệm, thưởng phạt cho người lao động từ phó giám đốc trở lên, tổ chức

phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, xác định nguồn

lực và hướng phát triển trong tương lai cho công ty, quyết định về các biện

pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các bộ phận. Người quản lý cao nhất

của một DN kinh doanh phải là người quyết định sẽ nhập hàng gì? hàng của

ai? Với số lượng bao nhiêu?… Những quyết định về đầu vào sẽ ảnh hưởng rất

lớn đến thành cơng của doanh nghiệp. Thêm vào đó, giám đốc cũng phải theo

dõi sự thay đổi của các chính sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh

doanh của mình và phổ biến đến các nhân viên cấp dưới. Theo định kỳ giám

đốc có trách nhiệm báo cáo trước hội đồng thành viên về tình hình kinh doanh

của cơng ty. Nhiệm vụ của gián đốc là xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn

hạn, lập chương trình và dự án kinh doanh, phương án liên doanh liên kết, kế

hoạch đào tạo cán bộ nhân viên.

 Phó giám đốc thường trực

Là người quản lý chủ yếu các bộ phận của cơng ty, kế tốn, tổ chức

hành chính, kho xuất nhập hàng hóa và kinh doanh miền Bắc giúp cho giám

đốc, xây dựng các chiến lược phát triển thị trường, kế hoạch về hiệu quả kinh

doanh, quản lý các hệ thống cửa hàng đại lý,… và phải chịu trách nhiệm trước64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

T ú giúp cho vic xây dựng chiến lược phát triển TT ể đạt được mục tiêu tăng trưởng, cng nh lp ra chiến lược cạnh tranh, chiến lược marketing,.vvv.. một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×