Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn thực hiện chi tiết.

Hướng dẫn thực hiện chi tiết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhấn vào nút "Ghi" để lưu lại thông tin Booking, lúc này tab "Thông tin PO" sẽ hiện ra để

bạn nhập.Tại đây bạn nhấn phím F5 trên bàn phím để thêm mới thơng tin một PO.CƠNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Nếu khách hàng chưa có số tờ khai cụ thể, bạn bỏ trống thơng tin về tờ khai và cập nhật lại

sau.

Khi nhập xong thơng tin PO, bạn quay về giao diện chính của phần nhập thông tin Booking

và nhấn vào nút "Cho phép nhập hàng vào kho".CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364b) Nhập hàng vào kho theo Booking

Bộ phận kho thực hiện đưa hàng vào kho theo Booking bằng cách vào menu "Kho hàng/

Hàng xuất" và chọn "Nhập hàng hóa vào kho theo Booking":Bạn chọn số Booking cần đưa hàng vào kho trong danh sách:Màn hình chức năng hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Tại đây bạn cũng có thể thêm/ sửa/ xóa thơng tin PO.

Để tiến hành nhập hàng, bạn nhấn nút "Bắt đầu nhập hàng". Tiếp đến bạn chọn vào hàng

hóa cần nhập, nhấn nút "Thêm mới" để tiến hành xếp hàng vào Pallet.CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn thêm mới cho đến khi số kiện hàng còn lại bằng 0, với mỗi Pallet sau khi nhập và ghi

thông tin, bạn nhấn nút "In" để in phiếu dán lên các Pallet lưu trong kho.

Khi đã nhập hết hàng hóa vào kho bạn nhấn vào nút "Đã hoàn thành" để kết thúc việc nhập

hàng.c) Lập phiếu nhập kho

Sau khi hoàn thành việc nhập kho, bộ phận hàng xuất tiến hành Lập phiếu nhập kho để in

đưa cho lái xe đem về xác nhận với chủ hàng là hàng hóa đã vào kho.

Để thực hiện bạn vào menu "Hàng xuất/ Phiếu nhập kho":CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Màn hình phiếu nhập hiện ra như sau:Bạn chọn chủ hàng trong danh sách, sau đó nhấn phím F9 để hiện thị danh sách các Booking

thuộc chủ hàng này.CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Tiếp theo bạn nhập vào ngày lập phiếu, thời gian bắt đầu tiếp nhận hàng hóa, thời gian hồn

thành việc đưa hàng hóa vào kho.Cuối cùng bạn nhấn nút "Ghi" để lưu lại thông tin,nhấn nút "Xác nhận nhập kho" và "In" để

in thông tin phiếu nhập kho.d) Bổ sung thông tin tờ khai cho Booking.

Sau khi hoàn thành thủ tục cho tờ khai xuất khẩu, khách hàng cung cấp thông tin cho phía

kho CFS, tiến hành cập nhật vào Booking. Bạn vào menu "Hàng xuất/ Bổ sung thông tin tờ

khai vào Booking":CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Chọn số Booking cần cập nhật thông tin tờ khai:Giao diện chức năng hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Việc cập nhật thông tin tờ khai là theo PO, một tờ khai có thể có chung nhiều số PO khác

nhau. Bạn nhấn nút "Thêm tờ khai...":CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn nhập vào thông tin tờ khai, sau đó đánh dấu chọn các PO liên quan đến tờ khai rồi nhấn

Ghi để lưu lại.

Sau khi hồn thành việc cập nhật thơng tin tờ khai thì Booking có thể được đưa vào đóng

ghép hàng hóa vào Container.

e) Đóng ghép hàng hóa vào Container

Sau khi khách hàng cung cấp thông tin tờ khai Hải quan, bạn tiến hành đưa hàng vào đóng

ghép container bằng cách vào menu "Hàng xuất/ Đóng ghép hàng hóa vào container":Màn hình chức năng hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn tiến hành nhập thơng tin Container đóng ghép hàng, ngày lập chứng từ đóng ghépSau đó nhấn phím F9 trên bàn phím để chọn danh sách số Booking cần đóng ghép, màn hình

chọn hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn thực hiện chi tiết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×