Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Màn hình chức năng hiện ra như sau:Bạn tiến hành nhập thông tin cho các tab "Thông tin chung", "Danh sách House Bill", "Danh

sách xe nâng" với lưu ý các chỉ tiêu có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

Cụ thể, tại tab "Thông tin chung":

- Thông tin tàu: Nhập vào số hiệu PTVT, Hô hiệu tàu, Số chuyến, Số IMO, Ngày tàu đến.

Thông tin cảng nhập, cảng xuất bạn chọn từ danh mục có sẵn, thơng tin cảng bạn xem trong

vận đơn hàng hóa.

- Thơng tin Container: Nhập thơng tin vận đơn tổng (Master Bill), các thông tin container.

Tại mục hãng và chủ hàng bạn chọn từ danh mục có sẵn ( Lưu ý: để có sẵn danh mục hãng,

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364chủ hàng bạn vào menu "Danh mục / 3.Danh mục đối tượng (Hãng, chủ hàng...)" để

thêm).

Ví dụ kết quả sau khi nhập xong cho tab "Thông tin chung":Tiếp tục chuyển sang tab "Danh sách House Bill":CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Lưu ý: bạn cần phải nhập cả số vận đơn tổng vào danh sách để quản lý, khi nhập vận đơn

tổng thì tại cột "Số vận đơn tổng" bạn để trống, ví dụ như hình trên, vận đơn tổng là

SEHPH1703109.

Trường hợp có thơng tin về danh sách xe nâng, bạn vào tab "Danh sách xe nâng" để nhập chi

tiết.Khi việc nhập thông tin đã hoàn thành, bạn nhấn vào nút "Ghi" để lưu lại thông tin, nhấn vào

"Cho phép khai thác container" để cho phép bộ phận kho tiến hành khai thác.

b) Khai thác Container xếp vào Palet.

Bộ phận kho thực hiện khai thác Container do bộ phận nhập đã nhập và cho phép khai thác,

để thực hiện bạn vào menu "Kho hàng / Hàng nhập" và chọn "Khai thác hàng hóa trong

container cho vào kho":Danh sách các container được phép khai thác sẽ hiện thị:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn chọn vào container và nhấn nút "Chọn" hoặc nhấn đúp chuột, màn hình khai thác hiện

ra:Bạn nhấn vào "Bắt đầu khai thác" để bắt đầu khai thác hàng hóa trong container và xếp vào

các Pallet.

CƠNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Tiến hành khai thác từng House Bill, bạn nhấn chọn vào số House Bill trong danh sách và

nhấn phím F5 để thêm mới thơng tin pallet.Tại mục vị trí xếp hàng, phần mềm tự động lựa chọn các vị trị còn trống theo mức độ ưu tiên,

thay đổi độ dài pallet để phần mềm tự động xác định vị trí cho bạn.CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn cần nhập và thiết lập danh mục vị trị lưu hàng hóa trong menu "Danh mục/ Vị trị xếp

dỡ, lưu trữ hàng hóa":Mỗi house bill được khai thác nhiều lần cho đến khi số kiện còn lại bằng 0, sau mỗi lần cho

lập pallet, bạn nhấn nút In để in thơng tin và dán vào Pallet trong kho.CƠNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Khi đã hoàn thành việc khai thác tất cả các House Bill của container, bạn nhấn vào nút

"Hoàn thành khai thác" để kết thúc.CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364c) Tra cứu yêu cầu rút hàng của khách hàng.

Khi khách hàng đem tờ khai nhập khẩu đến để rút hàng, bộ phận nhập hàng thực hiện tra cứu

và cập nhật thông tin số tờ khai cho house bill khách hàng đến lấy. Để thực hiện bạn vào

menu "Hàng nhập/ Tra cứu thông tin vận đơn (House Bill) khách đến lấy hàng":Màn hình chức năng hiện ra như sau:Nhập điều kiện tìm kiếm để lọc số House Bill khách hàng đến lấy, sau đó bạn chọn và nhấn

vào nút "Chi tiết", màn hình chức năng cập nhật hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Sau khi cập nhật thông tin tờ khai nhập khẩu cho House Bill, bạn chuyển sang bước lập

phiếu kho.

d) Lập phiếu xuất kho

Khi khách đến lấy hàng, bạn tiến hành lập phiếu xuất kho bằng cách vào menu " Hàng nhập/

Lập phiếu xuất kho".Màn hình mới hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn nhập thông tin về đơn vị nhận hàng, tức là thông tin khách hàng đến lấy, ngày lập phiếu

xuất kho.

Tại mục thông tin vận đơn, bạn nhấn vào nút "Chọn House Bill..." phần mềm sẽ hiển thị

danh sách House Bill đã được cập nhật số tờ khai nhập khẩu khách hàng cung cấp:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hồng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Bạn chọn số House của khách hàng trong danh sách, chọn xong bạn nhấn vào ghi và "Cho

phép xuất kho".Và chuyển sang bước xuất hóa đơn GTGT cho khách.

e) Lập hóa đơn GTGT

Sau khi lập phiếu xuất kho, bạn tiếp tục xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng có yêu cầu bằng

cách vào menu "Hàng nhập/ Xuất hóa đơn GTGT":Màn hình chức năng hiện ra như sau:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

HÀ NỘI

B1, Tuổi Trẻ,Hoàng Quốc Việt

Tel: 04.37545222,

Fax: 04.37545223TP.HCM

33 Cửu Long, Tân Bình, F2

Tel: 08.35470355

Fax: 08.35470356BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

B4-08, Biconsi,Thủ Dầu Một 93/75 Đồng Khởi

Tel:0650.3848886

Tel : 0618.871868

Fax: 0650.3848882

Fax: 0618.871866ĐÀ NẴNG

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê

Tel : 0511.3868363

Fax: 0511.3868364Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×