Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. ĐỀ NGHỊ VÀ ĐÁNH GIÁ

III. ĐỀ NGHỊ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và rèn luyện học phân mơ phỏng tính tốn và thiết kế ơ tô chúng

em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích về chuyên môn từ thầy, chúng em được các thầy

tân tình chỉ dạy và giúp đỡ trong quá trình học tập. Từ những kiến thức mà các thầy chỉ dạy

giúp chúng em có nền tảng vơ cùng vững chắc để hoàn thành tiểu luận cuối kỳ một cách tốt

đẹp.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn Khung Gầm đã truyền dạy cho

chúng em những kiến thức về chuyên môn vô cùng quý báu, giúp chúng em tiếp cận gần

hơn và hiểu biết rõ hơn về ngành nghề mà mình đã chọn để chúng em có một nền tảng kiến

thức và hiểu biết vững chắc để bước vào đời.

Nhóm chúng em đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Giảng viên HUỲNH

THỊNH Giáo viên hướng dẫn đề tài, người thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, tạo điều

khiện, động viên và giúp đỡ chúng em rất nhiều về mặt tinh thần cũng như kiến thức để

chúng em vượt qua những ngày tháng khó khăn trong sự tìm tòi hiểu biết về lĩnh vực mới,

kiến thức mới để rồi cuối cùng hoàn thành được tiểu luận cuối kỳ ngày hôm nay.

Mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực nhiều, nhưng do kiến thức ít ỏi của chúng em cũng như

thời gian nghiên cứu là có hạn nên những thành quả đạt được khơng tránh khỏi những thiếu

sót. Do đó chúng em kính mong nhận được những sự đóng góp, chỉ dạy của thầy để chúng

em hồn thiện tiểu luận được tốt hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Nhóm sinh viên thực hiệniTĨM TẮT

Qua các phân tích và đánh giá cho ta thấy được tình hình về ngành cơng nghiệp ơ

tơ ở nước ta còn nhiều khó khăn và thách thức lớn để góp phần cho TCVN chuẩn

hóa và sánh kịp cùng các nước khác trên thế giới. Nên mục tiêu đề tài cũng nhằm

tìm hiểu làm quen nâng cấp, đánh giá và ứng dụng khoa học công nghệ cao vào

trong việc kiểm tra, kiểm định thông qua việc mô phỏng.

Tiết kiệm được quỹ thời gian và khí tài để kiểm định vì việc ứng dụng phần mềm

mang tính chính xác và chuẩn hố cao hơn mà cũng khơng kém phần trực quan. Từ

đó có thể phát hiện các sai hỏng về thiết kế lẫn tính an tồn trước khi các nhà sản

xuất ô tô sản xuất nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các

nhà thiết kế và sản xuất trong nước có cơ hội khẳng định mình.Carsim cung cấp các phương pháp chính xác, chi tiết và hiệu quả nhất để mô

phỏng hiệu suất của xe ô tô, xe chở khách và xe tải. Với hơn 20 năm chứng thực

thực tế của các kỹ sư ô tô, Carsim là một công cụ được ưa chuộng để phân tích động

lực học của xe, phát triển bộ điều khiển hoạt động, tính tốn các đặc tính hoạt động

của xe, và kỹ thuật các hệ thộng an toàn hoạt động thế hệ tiếp theo.

Giới hạn đề tài với sự hướng dẫn của giảng viên thì nhóm đã tiến hành mơ phỏng

để có cái nhìn trực quan và sinh động về tính cơ động, khả năng bám và lực kéo của

xe một và hai cầu chủ động bằng phần mềm Carsim 8.02.iiiiMỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn........................................................................................................................... i

Tóm tắt........................................................................................................................... …ii

Mục lục.............................................................................................................................. iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu................................................................................ iv

Danh mục các hình............................................................................................................. v

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1

Chương 2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHẦN MỀM CARSIM 8.02..............................1

2.1. Tổng quan phần mềm................................................................................................ ..1

2.2. Khởi động phần mềm................................................................................................ ..1

Chương 3. MÔ PHỎNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

TRÊN ĐƯỜNG DỐC...................................................................................................... ..3

3.1. Các bước thiết lập mô phỏng..................................................................................... ..3

3.2. Hiện thị kết quả mơ phỏng........................................................................................ ..7

3.3. Phân tích và đánh giá kết quả.................................................................................... ..8

Chương 4. MƠ PHỎNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

TRÊN ĐƯỜNG BẰNG................................................................................................... 13

4.1. Các bước thiết lập mô phỏng..................................................................................... 13

4.2. Hiện thị kết quả mô phỏng........................................................................................ 19

4.3. Phân tích và đánh giá kết quả.................................................................................... 20

Chương 5. MƠ PHỎNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

TRÊN ĐƯỜNG TRƠN.................................................................................................... 25

5.1. Các bước thiết lập mô phỏng..................................................................................... 25

5.2. Hiện thị kết quả mơ phỏng........................................................................................ 30

5.3. Phân tích và đánh giá kết quả.................................................................................... 31

Chương 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 37iiiiiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

R-WD: Rear-wheels drive (cầu cầu chủ động)

4-WD: Four-wheels drive (hai cầu chủ động)

rpm: Revolutions Per Minute (số vòng quay trên phút)

Pe: Cơng suất động cơFk

Z1

Z2ϕ: Lực kéo của xe

: Phản lực từ đường tác dụng lên các bánh trước

: Phản lực từ đường tác dụng lên các bánh sau: Hệ số bám giữa bánh xe với mặt đường: Lực bám giữa bánh xe với mặt đườngivivDANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 2.1. Chọn cơ sở dữ liệu phần mềm..................................................................................2

Hình 2.2. Chọn cơ sở dữ liệu phần mềm..................................................................................2

Hình 2.3. Giao diện cửa sổ làm việc Carsim 8.02...................................................................3

Hình 3.1. Thiết lập xe RWD (vàng)..........................................................................................4

Hình 3.2. Chọn cơng suất cầu sau.............................................................................................5

Hình 3.3. Chạy mơ phỏng......................................................................................................... 5

Hình 3.4. Chọn cơng suất xe hai cầu........................................................................................6

Hình 3.5. Chạy mơ phỏng và so sánh với xe RWD.................................................................7

Hình 3.6. Xuất video mơ phỏng................................................................................................7

Hình 3.7. Video mơ phỏng........................................................................................................8

Hình 3.8. Xuất đồ thị................................................................................................................. 8

Hình 3.9. Đồ thị vòng tua máy rpm..........................................................................................9

Hình 3.10. Lực tác dụng lên xe RWD...................................................................................... 9

Hình 3.11. Lực tác dụng lên xe 4WD.....................................................................................10

Hình 3.12. Moment xoắn tại bánh xe cầu trước.................................................................... 10

Hình 3.13. Moment xoắn tại bánh xe cầu sau........................................................................11

Hình 3.14. Đồ thị trạng thái tay số..........................................................................................12

Hình 3.15. Đồ thị tốc độ xe.....................................................................................................12

Hình 3.16. Đồ thị gia tốc theo phương dọc g/s......................................................................13

Hình 4.1. Thiết lập xe RWD (vàng)........................................................................................14

Hình 4.2. Chọn cơng suất cầu sau...........................................................................................15

Hình 4.3. Thiết lập đường phẳng............................................................................................15

Hình 4.4. Chọn loại đường thẳng............................................................................................16

Hình 4.5. Chọn loại đường thẳng............................................................................................16

Hình 4.6. Chọn loại đường thẳng............................................................................................17

Hình 4.7. Chạy mơ phỏng.......................................................................................................17

Hình 4.8. Chọn cơng suất xe hai cầu......................................................................................18vHình 4.9. Chạy mơ phỏng và so sánh với xe RWD...............................................................19

Hình 4.10. Xuất video mơ phỏng............................................................................................19

Hình 4.11. Video mơ phỏng.................................................................................................... 20

Hình 4.12. Xuất đồ thị.............................................................................................................20

Hình 4.13. Đồ thị vòng tua máy rpm......................................................................................21

Hình 4.14. Moment xoắn tại bánh xe cầu trước.................................................................... 21

Hình 4.15. Moment xoắn tại bánh xe cầu sau........................................................................22

Hình 4.16. Đồ thị trạng thái tay số..........................................................................................23

Hình 4.17. Đồ thị tốc độ xe.....................................................................................................23

Hình 4.18. Đồ thị gia tốc theo phương dọc g/s......................................................................24

Hình 5.1. Thiết lập xe RWD (vàng).........................................................................................25

Hình 5.2. Chọn cơng suất cầu sau............................................................................................26

Hình 5.3. Thiết lập đường trơn.................................................................................................26

Hình 5.4. Thiết lập đường trơn.................................................................................................27

Hình 5.5. Chọn lại hệ số ma sát (loại đường trơn)...................................................................27

Hình 5.6. Chọn xe trên đường trơn ......................................................................................... 28

Hình 5.7. Thiết lập đường trơn.................................................................................................28

Hình 5.8. Thiết lập đường trơn ................................................................................................29vHình 5.9. Chạy mơ phỏng.......................................................................................................29

Hình 5.10. Chọn cơng suất xe hai cầu......................................................................................30

Hình 5.11. Chạy mơ phỏng với xe R-WD................................................................................30

Hình 5.12. Xuất video mơ phỏng.............................................................................................31

Hình 5.13. Video mơ phỏng..................................................................................................... 31

Hình 5.14. Xuất đồ thị..............................................................................................................31

Hình 5.15. Đồ thị vòng tua máy rpm....................................................................................... 32

Hình 5.16. Lực tác dụng lên xe RWD......................................................................................32

Hình 5.17. Lực tác dụng lên xe 4WD......................................................................................33

Hình 5.18. Moment xoắn tại bánh xe cầu trước.................................................................... 33

Hình 5.19. Moment xoắn tại bánh xe cầu sau........................................................................34

Hình 5.20. Đồ thị trạng thái tay số..........................................................................................35

Hình 5.21. Đồ thị tốc độ xe.....................................................................................................35

Hình 5.22. Đồ thị gia tốc theo phương dọc g/s......................................................................36vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. ĐỀ NGHỊ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×