Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VỢ NGƯỜI TA Phan Mạnh Quỳnh NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

VỢ NGƯỜI TA Phan Mạnh Quỳnh NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tấm thiệp mời trên

bàn thời gian địa

điểm rõ ràng

Lại một đám mừng

ở trong làngNgó tên bỗng

dưng thấy hoang

mang. Rồi ngày

cưới rộn ràng

khắp vùngAi theo chân ai tới

già trẻ đi cùng

Nhiều ngày tháng

giờ này tương phùng

mà lòng cay, cay,

cay…Giờ em đã là vợ

người ta

Áo trắng cơ dâu cầm

hoa, nhạc tung tóe

thanh niên hòa caVài ba đứa lên lắc

lư theo ấy là thành

đám cưới em với

người ta, Anh biết

do anh mà ra.Tình yêu ấy nay xa

càng xa

Buồn thay là la lá…

Buồn thay la lá la lá

oh oh… Nghĩ nhiều chuyện

trong đời

Anh thấy lòng

càng rối bời.Liệu ngày đó nhiệt

tình ngỏ lời

Chúng ta lấy nhau

chứ em ơi?Đành bảo phó mặc

ở duyên trời

Nhưng thâm tâm

anh trách nàng tại

sao vộiMột người bước,

một người khơng

đợi 

Thì đành tìm ai, ai,

ai...?DẠO NHẠCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỢ NGƯỜI TA Phan Mạnh Quỳnh NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×