Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC Trường Sơn-Kim Thư NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC Trường Sơn-Kim Thư NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đêm nay trên trời

cao có mn vì

sao, Như chứng

minh tình u anh

thiết tha trao người.Bao đêm em chờ

mong phút giây ta

gần nhau, Cho tình

yêu chắp cánh ta

bay cao như ngàn

sao.-Bao năm anh lẻ loi

giờ có em bên đời

tơi, 

Dun trời đã se mối

anh với em chung

thành đôi.Ta cùng đi chung lối

không rẽ chia như

ngày nào,

Ta cùng xây hạnh

phúc cho mối tơ

duyên đẹp đôi.-Giờ anh là người

hạnh phúc nhất khi

có em bên cạnh,

-Và em là người

hạnh phúc nhất khi

có anh bên đời em.-Trong vòng tay ấm

áp anh hứa yêu em

trọn đời,

-Trong vòng tay ấm

áp ta mãi bên nhau

người ơi.DẠO NHẠC-Đêm nay trên trời

cao có mn vì

sao, Như chứng

minh tình u anh

thiết tha trao người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC Trường Sơn-Kim Thư NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×