Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÀ CÔ ĐƠN Lý Hải NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

THÀ CÔ ĐƠN Lý Hải NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Buồn nào hơn đêm

nay, khi thấy em trên

đường phố. Tay trong

tay âu yếm vui bên

nhân tình. Nghe lòng

nát tan rã rời Yêu nhiều chẳng

được bao nhiêu 

Giờ đây em ơi, đã xa

nhau thật sao? 

Tìm em nơi nao, làm

tim ta nhói đau. Thà rằng chia tay nhau

người ơi. Đừng lạnh

quên trên đầu môi 

Nếu trong tim em còn

tơi. Chọn một trong hai

mà thơi. Đời tơi khơng biết

gian dối 

Trọn tình yêu trao về

em 

Đã yêu ai chung tình

thật nhiều. Thà rằng mình cơ đơn

còn hơn 

Để u em mang khổ

đau 

Thế nhân ơi bao đổi

thay Còn gì đâu nữa mà

vui. Giờ tìm chút ánh

sáng lẻ loi.Về soi lối

chân trời mới. 

Với em yêu thì thơi

bái bai. DẠO NHẠCBuồn nào hơn đêm

nay, khi thấy em trên

đường phố. Tay trong

tay âu yếm vui bên

nhân tình. Nghe lòng

nát tan rã rời Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÀ CÔ ĐƠN Lý Hải NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×