Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TA RA TRẬN HÔM NAY Fox-chậm NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

TA RA TRẬN HÔM NAY Fox-chậm NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta đi giữa mùa xuân

trên đường ra trận.

Chào quê hương

nhằm tiền phương

mạnh bước.Lời nước non như

càng giục giã lòng

ta. Băng qua muôn

núi ngàn sông rộn

vui tiếng ca.Rung ring lá ngụy

trang lưng đèo gió

lộng. Tuổi thanh

niên đời hăng say

nhịp sống.Nhìn suối khe bom

đạn giặc đã cày

sâu. Ta đi với

những bàn tay san

hố giữ cầu.ĐK:

Hành quân ta lại

hành quân , núi

sông nâng bước đô

chân ta lên đường.Dặm xa trập trùng

mà dốc núi đường

trơn. Đơi chân bao

chiến sĩ bước mòn

đá xanh.Ta đi tiếp bước

cha anh. Khi nào

còn giặc ta đây

còn hành quân

xa.Chiến trường còn

gọi ta vẫn còn hành

quân xa.Ta đi giữa mùa xuân

trên đường ra trận.

Chào quê hương

nhằm tiền phương

mạnh bước.Lời nước non như

càng giục giã lòng

ta. Băng qua mn

núi ngàn sơng rộn

vui tiếng ca.Rung ring lá ngụy

trang lưng đèo gió

lộng. Tuổi thanh

niên đời hăng say

nhịp sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TA RA TRẬN HÔM NAY Fox-chậm NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×